Thông Cáo

Những bản tin, thông cáo của Viện Việt Học

Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết XUÂN MẬU-TUẤT 2018

posted Nov 14, 2017, 12:39 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 4:06 PM ]

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxY2NkZjNkZWE1Yjk3Mzk  
 Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết 
 XUÂN MẬU-TUẤT  2018 
 Phong Bao Mừng Tuổi: 01 Mĩ-Kim cho 01 xấp plastic (có 4 cái)

 Thiệp Tết: 01 Mĩ-Kim cho 01 thiệp (kèm theo bao thơ)VIỆN VIỆT-HỌC
INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
E-mail: info@viethoc.com Ÿ (714) 775-2050Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

posted Nov 14, 2017, 12:36 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:26 PM ]

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0YjIyYjk5ZjBiYjA4MWU  

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp

Thanh-Nhạc Cấp IV

 

Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

 

Thông báo

 

v/v: Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV:

1.  Khoá học: thời-lượng 4 tháng;

2.   Nhận học-viên từ 8 đến 17 tuổi;

3.  Ngày giờ học:

Mỗi tối thứ Sáu từ 5:30 pm đến 7:30 pm; 2 tháng III, 2018 - 25 tháng V, 2018

4. Hết hạn ghi danh: 2 tháng II, 2018

 

Liên lạc: Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Westminster, CA 92683

(714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com

 

Trân-trọng thông báo,

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVHBan Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV  (PDF)

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

posted Nov 14, 2017, 12:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:27 PM ]

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcyZTcyM2Q1NGIzNjE2YQ  

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

Mở Khoá Huấn-Luyện 

Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt 

Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

 

dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo 

dạy Việt-ngữ

 

Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

Thông báo

v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ


Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ.

1.  Thời-lượng 1 tuần;

3.  Ngày giờ học:

Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm

4.  Sĩ-số: 4 người

Liên lạc: Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

(714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


Trân-trọng thông báo,

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học
Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt  (PDF)

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

posted Nov 14, 2017, 12:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:28 PM ]

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjU5NzVjNzY0NzBhOWE2Yw  

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt 

Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ


Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

 

Thông báo

 

v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ.

1.  Khoá học: thời-lượng 2 tuần;

2.   Nhận học-viên từ 7 đến 11 tuổi, chưa biết đọc và viết chữ Việt

3.  Ngày giờ học:

Mỗi tối, thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm, trong hai tuần liên-tiếp

4. Sĩ-số: 4 học-sinh


Liên lạc: Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

(714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


Trân-trọng thông báo,

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-HọcKhoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt  (PDF)

THIỆP MỜI 2016-02-03 - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM - GIÁO-SƯ TRIỆT HỌC TRẦN ĐỨC GIANG

posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 3:26 AM ]

 
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4Ojc3NTdmNjcyNTJiZTk1M2E
 
Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi thuyết-trình: 

NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 


Diễn giả: 
Giáo-sư 
Triệt Học Trần Đức Giang 
 

Thứ Tư, 03 tháng Hai năm 2016 
từ 7:30 – 9:00 giờ tối

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 

Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

   

Thiệp Mời - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM
TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf - (462 KB)
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/TM-Nhan%20Sinh%20Vung%20DNA%20va%20VN_In%2020_Hai%20mat_5.5%20x%208.5.pdf-INSIDE%28951x739px%29.png

Chương-Trình

7:30 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
 • Thuyết-trình:
  1. NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 
    
   Diễn giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang

 • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

  9:00 PM - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  Thiệp mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II

  posted May 6, 2015, 4:03 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 1:07 AM ]

   
  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/DuongVaoVanChuong-%28BookCover%29-small-%28436x675px%29-46.2KB.jpg
  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0
   
  Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi giới-thiệu tác-phẩm: 

  Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II 
  Tác giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân 

  Diễn giả: 
  • 
  Giáo-sư Đặng Phùng Quân 
  • Giáo-sư Đào Trung Đạo 
  • 
  Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm 
   

  Chủ Nhật, 17 tháng 5 năm 2015 
  từ 2:00 – 5:00 giờ chiều

    


  Tại phòn
  g hội Viện Việt-Học 
  15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
  Westminster, CA 92683 

   

  Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

     

  Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
  Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf - (2,387 KB / 2.33 MB)

  Chương Trình

  2:00 - Khai mạc 
  • Giới-thiệu Diễn-giả
  • Thuyết-trình:
   1. Đặng Phùng Quân: Triết học và văn chương 

    Diễn giả: GS Nguyễn Văn Sâm
   2. Ứng dụng Thông diễn học vào Nghiên cứu
    Văn học

    Diễn giả: GS Đặng Phùng Quân
   3. Jean Echenoz và tiểu thuyết “Au Piano”
    Diễn giả: GS Đào Trung Đạo

  • Trao đổi ý kiến với các diễn giả

  5:00 - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm 2015 - Mẹ

  posted May 6, 2015, 2:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 6, 2015, 3:19 AM ]

  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Me%205-9-15.jpg?attredirects=0
  Download | 


   

  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

  Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm với chủ đề: 


   

  M

  Th By ngày 9 tháng 5, 2015 

  7:30 PM - 10:00 PM 

   

    Vào Cửa Tự Do 

  Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

   


   Trân trọng kính mời 


  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Ste. #222

  Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

  http://www.viethoc.com

  info@viethoc.com

   

   


  Chương Trình

   
          Với sự góp mặt: 
  • Andy Lê, Diệu Trang, Duy Tân 
  • Hàn Phúc, Hoài Hạnh, Hoàng Tuấn 
  • Kỳ Hương, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh 
  • Nhóm Mây Ngàn, Nguyên Phong, Như An 
  • Thạch Thảo, Tháng Sáu, Trần Kim Yến 
  • Trần Thạch, Vân An 

        Keyboard: 
  • Huy Cường 
        Piano: 
  • Nghiêm Phú Phát 

        Guitar: 

  • Lê Quân 
  • Trần Toản

        Đàn Tranh: 

  • Băng Tâm 

        Đàn Bầu: 

  • Cody Trần 

        Phách: 

  • Lê Hoài Âu Cơ 

   

   


  Institute of Vietnamese Studies

  Giới Thiệu và Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng Xuân Ất-Mùi 2015

  posted Oct 16, 2014, 11:50 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 17, 2014, 5:09 AM ]


  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/1.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-01.jpg-medium-2-%28600x1879px%29-%2820%29-909.2KB.jpg?attredirects=0

  V i ệ n  V i ệ t – H ọ c

  Giới-thiệu và Phát-hành

  Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng

  Xuân Ất-Mùi 2015

  Để gợi nhắc, gìn giữ cái hương-hoả, nối tiếp nhịp thở, nắm bắt mạng mạch cuả tổ-tiên, để tiếp bước hành-trình cuả ước-vọng đi tìm muà Xuân thái-hoà, Vạn Xuân (quốc-hiệu cuả Cổ Việt, thời Lý Bôn, giưã thế-kỉ thứ VI) cuả dân-tộc, Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đến đồng-bào khắp nơi:

  Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

  Xuân Ất-Mùi 2015

  với nét vẽ, hoa-văn, màu sắc đượm nét văn-hoá dân-tộc do

  Hoạ sĩ Doãn Quốc Vinh vẽ mẫu.


  Ngày Giới-thiệu và Phát-hành:

  Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

  Xuân Ất-Mùi 2015 

  với

  Chiều Hát Cho Quê Nhà, Muà Thu và Tình Yêu

  do nhạc-sĩ Nguyễn Hoàng Hà điều hợp cùng sự góp mặt của:

  Tịnh Trang . Thu Quyên . Hy Đạt . Anh Đệ . Duy Trí . Hồ Lan . Gia Thuần . Định Thắng . Thuỳ Trang . Nhóm Tam Ca Công Chánh . 

  Ban Hợp Ca Viện Việt-Học . 

  Nhóm học-sinh Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học 

  và các nhạc-sĩ 

  Đinh Thắng (Piano) . Nguyễn Khánh (Keyboard) . 

  Nguyễn Hoàng Hà (Guitar).

  Chủ-nhật 19 tháng Mười năm 2014 từ 2:00 PM - 4:30 PM

  tại phòng hội Viện Việt-Học

  Ø Vào cửa tự do

  Ø Giá mỗi xấp (gồm 5 phong bao) là 1 Mĩ kim

  Liên-lạc:

  Viện Việt-Học - 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 Tel:  (714) 270-8110 / E-mail info@viethoc.com / Web-site: www.viethoc.com


  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-02.jpg-medium-%28600x1879px%29-%2820%29-927.5KB.jpg?attredirects=0

  Đêm NhạcThính Phòng Tháng Mười 2014 - 60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

  posted Oct 8, 2014, 2:07 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 11, 2014, 1:20 AM ]  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg?attredirects=0
  | (Bích chương nhỏ  -  1,084KB) |
  View  Download |   Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


  Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng ời với chủ đề: 


  60 Năm Dòng Nhc Châu Kỳ


  Nhc sĩ đã đt nn móng

  cho Tân nhc Vit Nam ti Huế


  Th By ngày 11 tháng 10, 2014 

  7:30 PM - 10:30 PM 


  Địa điểm tổ chức:

  Nhật Báo Người Việt - Hội trường Lê Đình Điểu

  14771 Moran St., Westminster, CA 92683

   

  Vé bảo trợ:  20 Mĩ kim


  Liên lạc BTC:

  Lâm Dung (951) 489-7702  •  Thạch Thảo (714) 213-5087

  Trần Văn Tiền (310) 522-4574  •  Nguyễn Liễu Anh (714) 860-2195

   

  Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Ste. #222

  Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

  http://www.viethoc.com  // info@viethoc.com

   
  Chương Trình

   
          Với sự góp mặt của: 
  • Trung Chỉnh, Lê Hồng Quang 
  • Khang Huy, Thanh Mỹ 
  • Hương Thơ, Nhóm Sóng Xanh 
  • Các thân hữu và ban hợp ca CLBVN VVH: Ái Liên, Ái Phương, Kim Thoa, Hải Âu, Hàn Phúc, Hồng Tước, Chế Tùng, Kỳ Hương, Quỳnh Nhi, Thùy Linh, Việt Trương, Vương Lan, Lâm Dung, Thạch Thảo, Xuân Thanh, Phương Lan, Trần Thạch, Đỗ Thái 

          Điều hợp Chương trình: 
  • Lâm Dung - Thạch Thảo 

          MC: 
  • Mai Dung - Bùi Đường 

          Keyboard: 
  • Quốc Vũ 

          Guitar: 
  • Phạm ngọc Tú 
  • Trần Toản 
  • Ngọc Thạch

          Âm Thanh: 
  • Quốc Đông 

          Bảo Trợ: 


  Institute of Vietnamese Studies

  Thiệp Mời - Một Số Đặc-thù và Đôi Nét về Triết-lý Võ Tây Sơn Bình Định

  posted Oct 2, 2014, 11:12 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 4, 2014, 4:57 AM ]  https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcwOTViNTVjMWQ4NTUwMDE
   
  Trân trọng kính mời các quí vị đến tham dự buổi nói chuyện: 

  Một số đặc-thù và đôi nét về triết-lí võ Tây Sơn Bình Định 

   


  Diễn giả: Giáo sư  

  Hồ Bửu (đến từ Virginia) 
   
   
  Với phần phụ-diễn võ-thuật do các võ-sinh:
  Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoa Vinh và Thục Linh
  (đến từ Virginia) đảm trách.

  Thứ Bảy 4 tháng Mười năm 2014

  từ 2:00 – 4:00 giờ chiều

   

  Tại phòng hội Viện Việt-Học 

  15355 Brookhurst St., Suite 222, 

  Westminster, CA 92683 

  Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 


  Thiệp Mời - Một Số Đặc-thù và Đôi Nét về Triết-lí Võ Tây Sơn Bình Định
  Thiep moi _4 Oct 2014_Gs Ho Buu-1.pdf - (2,975KB / 2.90 MB)

  Chương trình
   
  2:00 - Khai mạc

  • Giới-thiệu một số sinh-hoạt võ-thuật (Gs Hồ Bửu)
  • Trình-bày đề-tài thuyết-trình bằng Slideshow
  (Gs Hồ Bửu)
  • Biểu-diễn võ-thuật theo từng tiêu-đề
  (Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoa Vinh và
  Thục Linh - đến từ Virginia)
  • Trao đổì thân-mật với Diễn-giả
  • Văn-nghệ, hàn-huyên, tiệc trà
   

  4:00 - Bế Mạc

   

  Institute of Vietnamese Studies

  1-10 of 62