Thông Cáo

Những bản tin, thông cáo của Viện Việt Học

THIỆP MỜI 2016-02-03 - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM - GIÁO-SƯ TRIỆT HỌC TRẦN ĐỨC GIANG

posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 3:26 AM ]

 
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4Ojc3NTdmNjcyNTJiZTk1M2E
 
Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi thuyết-trình: 

NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 


Diễn giả: 
Giáo-sư 
Triệt Học Trần Đức Giang 
 

Thứ Tư, 03 tháng Hai năm 2016 
từ 7:30 – 9:00 giờ tối

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 

Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

   

Thiệp Mời - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM
TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf - (462 KB)
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/TM-Nhan%20Sinh%20Vung%20DNA%20va%20VN_In%2020_Hai%20mat_5.5%20x%208.5.pdf-INSIDE%28951x739px%29.png

Chương-Trình

7:30 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
  • Thuyết-trình:
    1. NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 
       
      Diễn giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang

  • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

    9:00 PM - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Thiệp mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II

    posted May 6, 2015, 4:03 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 1:07 AM ]

     
    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/DuongVaoVanChuong-%28BookCover%29-small-%28436x675px%29-46.2KB.jpg
    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0
     
    Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi giới-thiệu tác-phẩm: 

    Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II 
    Tác giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân 

    Diễn giả: 
    • 
    Giáo-sư Đặng Phùng Quân 
    • Giáo-sư Đào Trung Đạo 
    • 
    Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm 
     

    Chủ Nhật, 17 tháng 5 năm 2015 
    từ 2:00 – 5:00 giờ chiều

      


    Tại phòn
    g hội Viện Việt-Học 
    15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
    Westminster, CA 92683 

     

    Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

       

    Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
    Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf - (2,387 KB / 2.33 MB)

    Chương Trình

    2:00 - Khai mạc 
    • Giới-thiệu Diễn-giả
    • Thuyết-trình:
      1. Đặng Phùng Quân: Triết học và văn chương 

        Diễn giả: GS Nguyễn Văn Sâm
      2. Ứng dụng Thông diễn học vào Nghiên cứu
        Văn học

        Diễn giả: GS Đặng Phùng Quân
      3. Jean Echenoz và tiểu thuyết “Au Piano”
        Diễn giả: GS Đào Trung Đạo

    • Trao đổi ý kiến với các diễn giả

    5:00 - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm 2015 - Mẹ

    posted May 6, 2015, 2:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 6, 2015, 3:19 AM ]

    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Me%205-9-15.jpg?attredirects=0
    Download | 


     

    Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

    Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm với chủ đề: 


     

    M

    Th By ngày 9 tháng 5, 2015 

    7:30 PM - 10:00 PM 

     

      Vào Cửa Tự Do 

    Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

     


     Trân trọng kính mời 


    Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

    Viện Việt-Học

    15355 Brookhurst St., Ste. #222

    Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

    http://www.viethoc.com

    info@viethoc.com

     

     


    Chương Trình

     
            Với sự góp mặt: 
    • Andy Lê, Diệu Trang, Duy Tân 
    • Hàn Phúc, Hoài Hạnh, Hoàng Tuấn 
    • Kỳ Hương, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh 
    • Nhóm Mây Ngàn, Nguyên Phong, Như An 
    • Thạch Thảo, Tháng Sáu, Trần Kim Yến 
    • Trần Thạch, Vân An 

          Keyboard: 
    • Huy Cường 
          Piano: 
    • Nghiêm Phú Phát 

          Guitar: 

    • Lê Quân 
    • Trần Toản

          Đàn Tranh: 

    • Băng Tâm 

          Đàn Bầu: 

    • Cody Trần 

          Phách: 

    • Lê Hoài Âu Cơ 

     

     


    Institute of Vietnamese Studies

    Giới Thiệu và Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng Xuân Ất-Mùi 2015

    posted Oct 16, 2014, 11:50 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 17, 2014, 5:09 AM ]


    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/1.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-01.jpg-medium-2-%28600x1879px%29-%2820%29-909.2KB.jpg?attredirects=0

    V i ệ n  V i ệ t – H ọ c

    Giới-thiệu và Phát-hành

    Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng

    Xuân Ất-Mùi 2015

    Để gợi nhắc, gìn giữ cái hương-hoả, nối tiếp nhịp thở, nắm bắt mạng mạch cuả tổ-tiên, để tiếp bước hành-trình cuả ước-vọng đi tìm muà Xuân thái-hoà, Vạn Xuân (quốc-hiệu cuả Cổ Việt, thời Lý Bôn, giưã thế-kỉ thứ VI) cuả dân-tộc, Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đến đồng-bào khắp nơi:

    Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

    Xuân Ất-Mùi 2015

    với nét vẽ, hoa-văn, màu sắc đượm nét văn-hoá dân-tộc do

    Hoạ sĩ Doãn Quốc Vinh vẽ mẫu.


    Ngày Giới-thiệu và Phát-hành:

    Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

    Xuân Ất-Mùi 2015 

    với

    Chiều Hát Cho Quê Nhà, Muà Thu và Tình Yêu

    do nhạc-sĩ Nguyễn Hoàng Hà điều hợp cùng sự góp mặt của:

    Tịnh Trang . Thu Quyên . Hy Đạt . Anh Đệ . Duy Trí . Hồ Lan . Gia Thuần . Định Thắng . Thuỳ Trang . Nhóm Tam Ca Công Chánh . 

    Ban Hợp Ca Viện Việt-Học . 

    Nhóm học-sinh Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học 

    và các nhạc-sĩ 

    Đinh Thắng (Piano) . Nguyễn Khánh (Keyboard) . 

    Nguyễn Hoàng Hà (Guitar).

    Chủ-nhật 19 tháng Mười năm 2014 từ 2:00 PM - 4:30 PM

    tại phòng hội Viện Việt-Học

    Ø Vào cửa tự do

    Ø Giá mỗi xấp (gồm 5 phong bao) là 1 Mĩ kim

    Liên-lạc:

    Viện Việt-Học - 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 Tel:  (714) 270-8110 / E-mail info@viethoc.com / Web-site: www.viethoc.com


    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-02.jpg-medium-%28600x1879px%29-%2820%29-927.5KB.jpg?attredirects=0

    Đêm NhạcThính Phòng Tháng Mười 2014 - 60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

    posted Oct 8, 2014, 2:07 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 11, 2014, 1:20 AM ]    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg?attredirects=0
    | (Bích chương nhỏ  -  1,084KB) |
    View  Download |     Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


    Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng ời với chủ đề: 


    60 Năm Dòng Nhc Châu Kỳ


    Nhc sĩ đã đt nn móng

    cho Tân nhc Vit Nam ti Huế


    Th By ngày 11 tháng 10, 2014 

    7:30 PM - 10:30 PM 


    Địa điểm tổ chức:

    Nhật Báo Người Việt - Hội trường Lê Đình Điểu

    14771 Moran St., Westminster, CA 92683

     

    Vé bảo trợ:  20 Mĩ kim


    Liên lạc BTC:

    Lâm Dung (951) 489-7702  •  Thạch Thảo (714) 213-5087

    Trần Văn Tiền (310) 522-4574  •  Nguyễn Liễu Anh (714) 860-2195

     

    Viện Việt-Học

    15355 Brookhurst St., Ste. #222

    Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

    http://www.viethoc.com  // info@viethoc.com

     
    Chương Trình

     
            Với sự góp mặt của: 
    • Trung Chỉnh, Lê Hồng Quang 
    • Khang Huy, Thanh Mỹ 
    • Hương Thơ, Nhóm Sóng Xanh 
    • Các thân hữu và ban hợp ca CLBVN VVH: Ái Liên, Ái Phương, Kim Thoa, Hải Âu, Hàn Phúc, Hồng Tước, Chế Tùng, Kỳ Hương, Quỳnh Nhi, Thùy Linh, Việt Trương, Vương Lan, Lâm Dung, Thạch Thảo, Xuân Thanh, Phương Lan, Trần Thạch, Đỗ Thái 

            Điều hợp Chương trình: 
    • Lâm Dung - Thạch Thảo 

            MC: 
    • Mai Dung - Bùi Đường 

            Keyboard: 
    • Quốc Vũ 

            Guitar: 
    • Phạm ngọc Tú 
    • Trần Toản 
    • Ngọc Thạch

            Âm Thanh: 
    • Quốc Đông 

            Bảo Trợ: 


    Institute of Vietnamese Studies

    Thiệp Mời - Một Số Đặc-thù và Đôi Nét về Triết-lý Võ Tây Sơn Bình Định

    posted Oct 2, 2014, 11:12 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 4, 2014, 4:57 AM ]    https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcwOTViNTVjMWQ4NTUwMDE
     
    Trân trọng kính mời các quí vị đến tham dự buổi nói chuyện: 

    Một số đặc-thù và đôi nét về triết-lí võ Tây Sơn Bình Định 

     


    Diễn giả: Giáo sư  

    Hồ Bửu (đến từ Virginia) 
     
     
    Với phần phụ-diễn võ-thuật do các võ-sinh:
    Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoa Vinh và Thục Linh
    (đến từ Virginia) đảm trách.

    Thứ Bảy 4 tháng Mười năm 2014

    từ 2:00 – 4:00 giờ chiều

     

    Tại phòng hội Viện Việt-Học 

    15355 Brookhurst St., Suite 222, 

    Westminster, CA 92683 

    Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 


    Thiệp Mời - Một Số Đặc-thù và Đôi Nét về Triết-lí Võ Tây Sơn Bình Định
    Thiep moi _4 Oct 2014_Gs Ho Buu-1.pdf - (2,975KB / 2.90 MB)

    Chương trình
     
    2:00 - Khai mạc

    • Giới-thiệu một số sinh-hoạt võ-thuật (Gs Hồ Bửu)
    • Trình-bày đề-tài thuyết-trình bằng Slideshow
    (Gs Hồ Bửu)
    • Biểu-diễn võ-thuật theo từng tiêu-đề
    (Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoa Vinh và
    Thục Linh - đến từ Virginia)
    • Trao đổì thân-mật với Diễn-giả
    • Văn-nghệ, hàn-huyên, tiệc trà
     

    4:00 - Bế Mạc

     

    Institute of Vietnamese Studies

    Thông Báo - Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học Niên Khóa 2014-2015

    posted Aug 26, 2014, 1:54 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 26, 2014, 9:09 PM ]     

    Little Saigon, 15 tháng Tám năm 2014

     

    Trường Việt ngữ Viện Việt-Học

     

    Thông Báo
    V/v:  Nhận học-sinh lớp Vỡ lòng và Ngày Khai Giảng niên-học 2014-2015

     

    Kính gởi:  Quí bậc Mẹ Cha học-sinh,

     

    Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học trân trọng thông báo cùng quí vị, bắt đầu từ niên-học 2014-2015, Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học sẽ có danh xưng mới:​  Trường Việt ngữ Viện Việt-Học.

     

    Cho niên học 2014-2015, Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học sẽ nhận 20 học-sinh lớp Vỡ lòng tuổi từ 7 đến 9, chưa biết đọc và viết tiếng Việt.  Các em học-sinh sẽ được dạy đọc và viết tiếng Việt theo phương-pháp mới, Âm-vị-học. 

     

    Lớp Vỡ lòng, cùng với các học-sinh (từ lớp 1 đến lớp 5) đã theo học Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học trong niên-học qua, sẽ theo thời khoá biểu của niên-học mới như sau:

     

    Ngày, giờ học:  Mỗi chiều thứ Bảy từ 3 gi đến 5 giờ 30 tại Viện Việt-Học.
    Ngày hết hạn ghi danh:  31 tháng Tám, 2014.
    Ngày Khai-giảng:  20 tháng Chín, 2014.
    Ngày Bế-giảng:  13 tháng Sáu, 2015.

    Liên lạc:  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học

    Email: info@viethoc.com

    Điện-thoại:  Cô Trần Liễu (714) 467-6867  //  Cô Lệ Hương (714) 270-8110

     

     

    Trân trọng thông báo,


    Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học
    Thiệp mời - Ra Mắt Sách - Bước Đường của Cải Lương

    posted Aug 14, 2014, 9:39 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 8, 2014, 7:01 AM ]

     
    https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjkwYjg5ZWNkZDdjZTgyMg
    BƯỚC ĐƯỜNG CỦA CẢI LƯƠNG
     
    Trân trọng kính mời các quí vị đến tham dự buổi Ra Mắt Sách: 

    BƯỚC ĐƯỜNG CỦA CẢI LƯƠNG 
    Tác giả: Nguyễn Tuấn Khanh 

    Diễn giả: 
    Giáo sư Trần Văn Chi • Giáo sư Nguyễn Văn Sâm 
    Nhà biên khảo Nguyễn Tuấn Khanh 

    Chủ Nhật, 24 tháng 8 năm 2014, 
    từ 2:00 – 5:00 giờ chiều

      


    Tại phòn
    g hội Viện Việt-Học 
    15355 Brookhurst St., Suite 222, 
    Westminster, CA 92683 

     

    Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

    https://www.youtube.com/watch?v=6zPQlj0lKk8  Kính mời xem video trên Youtube (42:07) / ghi danh tham dự Webinar

    THƯ VIỆN VIỆT NAM TOÀN CẦU bảo trợ và đảm trách. ) 

     Thiệp mời (2.7 MB / 2,714 KB) - View Download 


    Chương trình    2:00 - Khai mạc

     
    2:15 - 
    Đi theo Bước Đường Của Cải Lương của  
                 Nguyễn Tuấn Khanh - Giáo sư Trần Văn Chi

    3:00 - Giới thiệu sách của Nguyễn Tuấn Khanh - 
                 Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

    3:45 - Nhà biên khảo Nguyễn Tuấn Khanh


    4:15 - Trao đổi thân mật với các diễn giả
                 Phát hành sách


    5:00 - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Tám 2014 - Dân Ca Xưa và Nay

    posted Aug 3, 2014, 1:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 8, 2014, 6:47 AM ]

    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/CLBVNVVH_ThinhPhongThang8_DanCaXuaVaNay.jpg?attredirects=0&d=1
    Download | 


    Tư tưởng và nếp sống của người Việt Nam được thể hiện trọn vẹn qua dòng văn học dân gian, trong đó có Dân ca. 

    Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Tám với chủ đề: 

     
    Dân ca 
    Xưa và Nay 
     
    Th By ngày 9 tháng 8, 2014 
    7:30 PM - 10:00 PM 
     
    Vào Cửa Tự Do 
    Chỗ ngồi có giới hạn 
    Dịch vụ giữ chỗ có lệ phí tượng trưng 
    Quý khách muốn giữ chỗ xin liên lạc (714) 837-0047           
     
     
    Trân trọng kính mời 

    Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

    Viện Việt-Học 
    15355 Brookhurst St., Ste. #222 
    Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050 

    Chương Trình

     
            Với sự góp mặt: 
    • Thanh Vân, Kim Thoa, Bùi Khanh 
    • Ngọc Quỳnh, Ngọc Diệp, Hà Phương 
    • Lynn Hàn, Ngọc Vân, Quỳnh Hoa, Ái Phương 
    • Ban hợp ca CLBVN Viện Việt-Học: Trần Thạch, Kỳ Hương, Xuân Thanh, Thạch Thảo, Lâm Dung 
    • Ban Vũ: Mai Lan, Kim Ngân, Phương Lan, Ngọc Trâm 

            Điều hợp: 
    • Ngọc Diệp - Bùi Khanh 

            MC: 
    • Anh Đào - Bùi Khanh 


            Keyboard: 

    • Tô minh Hùng 

     


    Institute of Vietnamese Studies

    Thiệp Mời - Thuyết Trình: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc?

    posted Jul 21, 2014, 4:50 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jul 25, 2014, 9:11 PM ]

     
    https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjY1NTQxYzM1MmZiYzk5YTc
     
    Trân trọng kính mời các quí vị đến tham dự buổi nói chuyện: 


    Nhờ đâu nước Việt vẫn còn 

    sau ngàn năm Bắc thuộc? 


    Diễn giả: Giáo sư  Đỗ Quý Toàn (Ngô Nhân Dụng) 


    Chủ Nhật, 27 tháng 7 năm 2014, 

    Từ 2:00 – 5:00 giờ chiều 

    Tại phòng hội Viện Việt-Học 

    15355 Brookhurst St., Suite 222, 

    Westminster, CA 92683 

    Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học     Chương trình
     
    2:00 - Khai-mạc
                      Giới thiệu diễn giả
     
    2:15 - Thuyết trình: Nhờ đâu nước Việt vẫn còn
               sau ngàn năm Bắc thuộc?

    3:30 - Trao đổi thân mật với Diễn giả
             Cảm tạ

    5:00 - Bế Mạc

     

    Institute of Vietnamese Studies

    1-10 of 58