Thông Cáo

Những bản tin, thông cáo/thông báo của Viện Việt Học.

Tâm-Thư Kêu Gọi Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt cuả Viện Việt-Học

posted Apr 22, 2020, 3:48 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Apr 22, 2020, 7:07 AM ]


VIỆN VIỆT-HỌC
INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES

  Tâm-Thư Kêu Gọi 

   Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt cuả Viện Việt-Học   


 

Little Saigon, ngày 16 tháng Tư năm 2020


Kính thưa:

  Quí bậc Trưởng-thượng, Quí Thân-hào Nhân-sĩ,

  Quí Giáo-sư, Học-giả, nhà Nghiên-cứu,

  Quí Văn-nhân, Thi-sĩ, Nghệ-sĩ, Chuyên-gia, Chuyên-viên,

  Quí Đồng-hương, Quí bậc Mẹ Cha học-sinh và các bạn trẻ,

  Quí Anh Chị Em và Thân-hưũ Viện Việt-Học,

 

Viện Việt-Học được hình thành từ năm 2000, nhằm mục-đích:

 

        Tạo sự cảm-thông và góp phần duy trì mối liên-hệ mật-thiết giữa người Việt thuộc các thế-hệ;

        Tìm hiểu và phân tích các khía cạnh cuả văn-hóa, văn-học, lịch-sử, địa-dư, và nhiều khía cạnh nhân-văn khác trong

         văn-hóa Việt-Nam;

        Bồi dưỡng và phát huy những nét đẹp, đáng trân-trọng gìn giữ trong nếp sống tinh-thần cuả người Việt-Nam;

        Làm môi-trường gởi gấm cuả các thế-hệ cha anh, cho nhiều thế-hệ trẻ tiếp nối học hỏi, thao tác, kế thừa văn-hóa

        Việt-Nam nơi xứ người.

 

Đã nhiều năm qua, nhiều thế-hệ và thành-phần đồng-hương, cao-niên cũng như tuổi trẻ đã hưởng ứng các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học như:

 

§  Chương-trình Xứ-Sở và Con Người

§  Các khóa Việt-học về sử-địa, ngữ-học, văn-minh, văn-hoá Việt-Nam

§  Chương-trình Đường vào Đại-học

§  Các lớp Việt-ngữ

§  Câu lạc-bộ văn-nghệ 

§  Câu lạc-bộ nhiếp-ảnh 

§  Các lớp võ-thuật

§  Lớp đào tạo thông-dịch-viên hưũ-thệ

§  Các lớp chữ Nôm

§  Lớp chữ Nho

§  Diễn-đàn Việt-Học với những chương-trình thuyết-trình, hội-luận về các đề-tài liên-quan đến văn-hóa, lịch-sử, giáo-dục,

   địa-dư, cuộc sống…

§  Các Hội-nghị về:  Tiếng Việt và phương-pháp giảng dạy, sự hình-thành cuả cộng-đồng người Việt ở một số địa-phương,

   văn-học Việt-Nam thời toàn-cầu, phong-trào Duy-Tân…

§  Xuất bản, phát hành, giới thiệu các tác-phẩm về ngữ-học Việt-Nam, sử-học, Tự-Điển Chữ Nôm Trích Dẫn, DVD Nam

   Phong Tạp Chí, các tác-phẩm văn-học, tiểu-luận về giáo-dục, sách giáo-khoa, v.v…

§  Phát động phong-trào thực hiện phong bao mừng tuổi (bao "lì xì") với hoa-văn Việt và chữ Việt cho cộng-đồng và con em

   gốc Việt ở hải-ngoại.

§  Bảo trợ trực-tiếp và gián-tiếp một số sinh-hoạt văn-hoá cuả các đoàn-thể, cá-nhân, văn-nghệ-sĩ, và tuổi trẻ trong các sinh-

   hoạt văn-hoá và giáo-dục.

 

Bên cạnh các nội-dung và lãnh-vực nêu trên, Viện Việt-Học đã và đang:

§  Thu thập và lưu trữ một số lượng sách cũ (xuất bản trước 1975), quan-trọng cho việc nghiên-cứu về văn-hóa, lịch-sử, văn-

   chương, văn-học Việt-Nam mà nhiều ngàn quyển trong số này đã được làm biên-mục theo tiêu-chuẩn thư-viện học.

§  Thực hiện và chăm sóc một website nghiên-cứu và một website lưu-trữ một số tài-liệu văn-hóa và văn-học quan-trọng đã

   được số hóa, như các bộ sưu-tập báo Ngày Nay, Phong Hóa, các tác-phẩm văn-học cuả Tự Lực Văn Đoàn, v.v...

 

Trong 20 năm qua, Viện Việt-Học đã ra sức duy trì và cố gắng giữ đúng hướng đi do Viện chủ trương.  Theo thời-gian, khi mà các thế-hệ cha anh đang dần trôi qua, Viện đối diện các thử-thách để vừa duy trì đối-tượng phục-vụ cuả buổi đầu, cùng lúc mời gọi sự hợp-tác cuả các thế-hệ tiếp nối, ngõ hầu hoàn thành vai-trò gạch-nối giữa các thế-hệ.  Sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học dần-dà chú trọng các lãnh-vực:

 

  Thu-thập tài-liệu (qua Thư-Viện Viện Việt-Học).

  Mời gọi học-giả, học-giới đóng góp bài vở nghiên-cứu về nhiều lãnh-vực cuả Việt-học qua Tập-San Việt-Học

   Online (viethocjournal.com).

  Duy trì các lớp Việt-ngữ để giảng dạy tiếng Việt theo âm-vị-học và cùng lúc hướng dẫn các cháu trên nền-tảng các

   giá-trị tốt đẹp trong văn-hoá Việt.

  Duy trì các sinh-hoạt nhân-văn khác để góp phần bồi dưỡng nếp sống tinh-thần lành mạnh cho nhiều thế-hệ trong

   cộng-đồng.

 

Các sinh-hoạt dù đổi thay theo hoàn-cảnh và thời-gian, mục-đích và chủ-trương cuả Viện Việt-Học không thay đổi, và đối-tượng phục-vụ cuả Viện Việt-Học luôn được mở rộng.

 

Viện sẽ không thể tiếp-tục thực hiện các ước-vọng trên nếu không có sự bảo-bọc cuả quí Giáo-sư, quí đồng-hương còn có chút lòng với văn-hóa cổ-truyền cuả Dân-tộc, và đối với tương-lai cuả tuổi trẻ Việt-Nam, sao cho các em có thể vừa Về nguồn, vừa Hội nhập, trong sự đãi-lọc đầy Sáng-tạo và Hướng-thượng, trong cái tinh-thần tự-lực tự-cường để giúp mình, giúp người, và trong cái tâm-tình uống nước nhớ nguồn cuả nếp sống tinh-thần Việt-Nam.

 

Trước tình-hình cuả đại-dịch toàn-cầu, chúng ta đang trải qua thử-thách to lớn cho sự an-toàn sức khỏe, không những cho riêng cộng-đồng địa-phương mà còn cho cộng-đồng nhân-loại, đặc-biệt là sự quan-hoài đến số phận bấp-bênh cuả những đồng-bào nơi quê nhà đang thiếu-thốn mọi thứ để sinh tồn qua đại-nạn này. Dẫu vậy, sự hiện-hưũ cuả một giá-trị tinh-thần cũng là một thử-thách vô-hình, để chúng ta, giữa mọi thứ phải lo toan, cũng duy trì được một dấu ấn căn-cước cho bước chân cuả cộng-đồng hải-ngoại. Tiềm-ẩn đâu đó trong các sinh-hoạt cuả Viện Việt-Học là sức mạnh tinh-thần cuả người Việt-Nam tha-hương nhưng vẫn tha-thiết với tương-lai lâu dài cuả dân-tộc.  Sự sống còn cuả các cơ-quan văn-hóa bất-vụ-lợi, dù ở thời thịnh-vượng hay suy-trầm, đều nói lên sức mạnh tinh-thần và quan-điểm về văn-hóa và giáo-dục cuả chính những cá-thể và tập-thể nuôi dưỡng chúng.

 

Hiện nay, Viện Việt-Học đang gặp rất nhiều khó khăn về tài-chánh để duy-trì cơ-sở, nơi lưu giữ tài-liệu, sách vở, tập trung và khai triển mọi sinh-hoạt cuả Viện - những sinh-hoạt vốn là một phần các nhu-cầu và ước mơ Việt-học cuả nhiều thế-hệ.  Trước đây, mỗi tháng Viện thanh toán các chi-phí về phòng ốc, điện-thoại, internet, văn-phòng-phẩm và nhu-cầu duy trì các sinh-hoạt cùng với các lớp học Việt-ngữ là $5000, trong khi các mức thu về, không vào đâu so với mức chi.  Nhưng đáng tiếc, trong tình-hình hiện nay, việc thu-nhập khiêm-tốn trên cũng bị đình chỉ trong thời-gian này, trong khi chi-phí phòng ốc hằng tháng vẫn là một vấn-đề nan-giải của Viện.

 

Thật khó khăn cho Viện Việt-Học khi phải viết Tâm-Thư này. Viện xin làm con tính, nếu quí đồng-hương mở lòng bảo trợ mỗi tháng từ $10, $20 USD…, thì nhu-cầu tối-thiểu cho Viện sẽ không khó để đạt đến. Nếu được nhiều vị hảo-tâm mở lòng, thì niềm mơ-ước về sự tồn-tại cuả Viện Việt-Học tại Little Saigon sẽ thành hiện-thực.

 

Một cách cụ-thể, Viện kính mời quí-vị điền vào Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học ở trang tiếp theo.

 

Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững-chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn trong giai-đoạn bức-bách này. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta hôm nay, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ được bình-an và sớm vượt qua cơn đại-nạn toàn-cầu.

 

Trân-trọng,

 

Viện Việt-Học

 

 


VIỆN VIỆT-HỌC

INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES  

        Thư Mời Ghi Danh Bảo Trợ Viện Việt-Học        

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hưũ,

Tiếp theo Tâm-Thư Kêu Gọi Bảo Trợ Viện Việt-Học, Viện kính gởi đến quí-vị Phiếu ghi-danh bảo trợ Viện Việt-Học và thiết-tha mời gọi quí-vị tích-cực tham gia, tiếp sức để Viện có đủ phương-tiện trang trải chi-phí căn-bản, và duy trì được cơ-sở sinh-hoạt cuả Viện sau 20 năm hoạt động.

Chi-phí căn-bản hằng tháng cần duy trì cho Viện Việt-Học, từ $5,000 nay được tiết giảm còn $2,500.

Viện kính mời các quí-vị Ân-nhân, mạnh-thường-quân, các nhà hảo-tâm điền vào Phiếu ghi-danh bảo trợ dưới đây và gởi về địa-chỉ "baotroviethoc@viethoc.com" hoặc về trụ-sở cuả Viện.

 

Phiếu Bảo-Trợ Viện Việt-Học

1.

Họ, Tên Ân-nhân hoặc người đại-diện: ____________________________________________________

(  ) Cá-nhân     (  ) Tên đoàn thể/nhóm:  

 ____________________________________________________
 

2.

Địa-chỉ:

 

      

3.

Email:

4.

Điện-thoại:

5.

Số tiền bảo-trợ:  $__________

6.

Thời-gian bảo-trợ:

a.

Một lần (  )   

b.

Hằng tháng (  )

c.

Hằng năm   (  )

d.

Bắt đầu từ tháng: _____________, 2020

7.

Cho mượn (Chỉ nhận lại số tiền cho Viện mượn. Lãi-xuất 0%).

a.

Số tiền cho mượn:  $__________

b.

Thời-hạn cho mượn:

Trong vòng _____ năm.
(Viện có bản cam-kết để gởi riêng đến Ân-nhân).

8.

Phương-tiện tốt nhất để liên lạc:  

Email (  )   Điện-thoại (  )   Bưu-tín (  )

Phương-thức bảo trợ:  (  ) Ngân-phiếu số: #_________   

                                    (  ) Gởi qua Zelle ngày __ tháng __, 2020

Tên người gởi Zelle (chính-xác trong trương-mục): _________________________________________________  

9.

Phần dành riêng cho VVH: 

 

 1.      Mọi bảo-trợ bằng ngân-phiếu xin đề "Viện Việt-Học"  gởi kèm với Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. 222

Westminster, CA 92683


Trong phần "Memo" cuả ngân-phiếu, xin quí-vị điền vào nội-dung cuả một trong các ghi-chú sau:

__ Bảo-trợ một lần

__ Bảo-trợ hằng tháng

__ Bảo-trợ hằng năm

__ Ngân-khoản cho Viện mượn

 

Quí-vị cũng có thể gởi ngân-phiếu qua bưu-điện và email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

2.      Mọi bảo-trợ bằng Zelle xin gởi đến địa-chỉ email baotroviethoc@viethoc.comlà địa-chỉ nhận và gởi tiền trong

         trương-mục cuả Viện Việt-Học ở Bank of America.


Trên màn hình để gởi Zelle, nơi hàng chữ “Add Message (Optional)”, xin ghi thêm số Điện-thoại  Họ Tên Ân-nhân đúng như đã điền trong Phiếu Bảo-Trợ.  

 

Ân-nhân bảo trợ qua Zelle vẫn cần gởi email Phiếu Bảo-Trợ về địa-chỉ:

 

 

3.      Mọi thắc-mắc về việc bảo-trợ Viện Vìệt-Học xin quí ân-nhân liên lạc:

Điện-thoại: (714) 775-2050


Viện Việt-Học chân-thành cảm tạ sự quan-tâm tiếp tay cuả quí-vị để Viện được vững chãi vượt qua thử-thách vô cùng khó khăn cuả hôm nay. 

 

Kính chúc quí-vị và người thân được mọi sự an-lành. Nguyện mong cho cộng-đồng và đất nước chúng ta nơi đây, quê-hương Việt-Nam cùng với cộng-đồng thế-giới sẽ sớm an-bình vượt qua đại-dịch Vũ-Hán.

 

Trân-trọng,

Viện Việt-Học

 

 
 

 

Attachments area
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_TamThuKeuGoiBaoTro_202004.pdf  


Tâm-Thư Kêu Gọi Hỗ Trợ Tài-Chánh Để Duy Trì Sinh-Hoạt cuả Viện Việt-Học
VVH_TamThuKeuGoiBaoTro_202004.pdf
621k  View  Download 

2019.11.10 - Thông-báo Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

posted Nov 6, 2019, 3:26 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2019, 12:45 AM ]

Little Saigon, 3 tháng Mười Một năm 2019 

Thông-báo 

V/v: Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 (viết tắt: BHXVVH) 


Để chuẩn bị cho “Dòng Giống Tiên Rồng”, môt chương-trình nhạc Việt phong-phú với những nhạc-phẩm bất-hủ về quê-hương và tình yêu sẽ được trình bày qua các tiết-mục đơn ca, nhóm ca, và hợp ca với dàn nhạc giao-hưởng, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên cho Ban Hợp-Xướng do nhạc-sĩ Trần Chúc hướng dẫn: 


Thử giọng: 

Chủ-nhật ngày 10 & 17 tháng Mười Một năm 2019, 

4:30 PM - 5:30 PM


Buổi tập đầu tiên: 

Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 

5:30 PM - 7:30 PM


Địa-điểm và lịch-trình sinh-hoạt: 

Chủ-nhật hàng tuần từ 5:30 PM - 7:30 PM 


tại phòng hội Viện Việt-Học  

15355 Brookhurst St., Ste. 222 

Westminster, CA 92683 

Liên lạc: info@viethoc.com 


Trân-trọng thông báo và kính mời, 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_r1_FINAL.pdf View Download            https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_v2--FINAL-v2r2-1.png?attredirects=0 View Download

THIỆP MỜI 2019-07-28 - Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-Viện Hoa-Kì - Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH

posted Jul 27, 2019, 10:06 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 21, 2019, 8:21 PM ]

 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTrinh_20190728_GsNVCanh.pdf?attredirects=0
  
Trân trọng kính mời các quí-vị đến tham dự buổi thuyết-trình với diễn-giả:

Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH

về đề-tài:

Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG
tại Thượng-Viện Hoa-Kì
 

Chủ-nhật, 28 tháng Bảy, 2019 
2:00 giờ chiều - 5:00 giờ chiều

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 


Thiệp Mời - Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-Viện Hoa-Kì
VVH_ThiepMoi_ThTrinh_20190728_GsNVCanh.pdf - (759 KB)


Chương-Trình

2:00 PM - Khai mạc
 • Giới thiệu diễn-giả
 • Thuyết-trình:
  1. “Dự luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-viện Hoa-Kì” - Giáo-sư Nguyễn Văn Canh
4:30 PM - Chia sẻ í-kiến với diễn-giả

  5:00 PM - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  THIỆP MỜI 2017-12-17 - TỪ CHỮ HÁN QUA CHỮ NÔM ĐẾN CHỮ A B C - NHÀ BIÊN-KHẢO LỤC ĐỨC THUẬN

  posted Dec 6, 2017, 9:33 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 6, 2017, 9:34 AM ]

   
  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0
    
  Trân trọng kính mời quí-vị tham dự buổi nói chuyện: 

  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 


  Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (đến từ Virginia) 
   

  Chủ-nhật, 17 tháng XII năm 2017 
  từ 2:00 PM đến 5:00 PM

    


  Tại phòn
  g hội Viện Việt-Học 
  15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
  Westminster, CA 92683 

   

  Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

     

  Thiệp Mời - Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
  Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf - (2.40 MB)

  Chương-Trình

  2:00 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
  • Thuyết-trình:
   1. Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 
     
    Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (Virginia)
   2. Giới thiệu về lịch-sử, mô tả, tiến-trình cấu-tạo và sự tiến-hóa
   3. Phân biệt 3 loại chữ này.

  • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

   5:00 PM - Bế mạc

   Institute of Vietnamese Studies

   Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết XUÂN MẬU-TUẤT 2018

   posted Nov 14, 2017, 12:39 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 4:06 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxY2NkZjNkZWE1Yjk3Mzk  
    Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết 
    XUÂN MẬU-TUẤT  2018 
    Phong Bao Mừng Tuổi: 01 Mĩ-Kim cho 01 xấp plastic (có 4 cái)

    Thiệp Tết: 01 Mĩ-Kim cho 01 thiệp (kèm theo bao thơ)   VIỆN VIỆT-HỌC
   INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES
   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
   E-mail: info@viethoc.com Ÿ (714) 775-2050   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

   posted Nov 14, 2017, 12:36 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:26 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0YjIyYjk5ZjBiYjA4MWU  

   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp

   Thanh-Nhạc Cấp IV

    

   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

    

   Thông báo

    

   v/v: Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

    

   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV:

   1.  Khoá học: thời-lượng 4 tháng;

   2.   Nhận học-viên từ 8 đến 17 tuổi;

   3.  Ngày giờ học:

   Mỗi tối thứ Sáu từ 5:30 pm đến 7:30 pm; 2 tháng III, 2018 - 25 tháng V, 2018

   4. Hết hạn ghi danh: 2 tháng II, 2018

    

   Liên lạc: Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222

   Westminster, CA 92683

   (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com

    

   Trân-trọng thông báo,

   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV  (PDF)

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

   posted Nov 14, 2017, 12:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:27 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcyZTcyM2Q1NGIzNjE2YQ  

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

   Mở Khoá Huấn-Luyện 

   Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt 

   Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

   Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

    

   dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo 

   dạy Việt-ngữ

    

   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

   Thông báo

   v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ


   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ.

   1.  Thời-lượng 1 tuần;

   3.  Ngày giờ học:

   Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm

   4.  Sĩ-số: 4 người

   Liên lạc: Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


   Trân-trọng thông báo,

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học
   Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt  (PDF)

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

   posted Nov 14, 2017, 12:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:28 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjU5NzVjNzY0NzBhOWE2Yw  

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

   Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt 

   Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

   Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ


   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

    

   Thông báo

    

   v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

    

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ.

   1.  Khoá học: thời-lượng 2 tuần;

   2.   Nhận học-viên từ 7 đến 11 tuổi, chưa biết đọc và viết chữ Việt

   3.  Ngày giờ học:

   Mỗi tối, thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm, trong hai tuần liên-tiếp

   4. Sĩ-số: 4 học-sinh


   Liên lạc: Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


   Trân-trọng thông báo,

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học   Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt  (PDF)

   THIỆP MỜI 2016-02-03 - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM - GIÁO-SƯ TRIỆT HỌC TRẦN ĐỨC GIANG

   posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 3:26 AM ]

    
   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4Ojc3NTdmNjcyNTJiZTk1M2E
    
   Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi thuyết-trình: 

   NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 


   Diễn giả: 
   Giáo-sư 
   Triệt Học Trần Đức Giang 
    

   Thứ Tư, 03 tháng Hai năm 2016 
   từ 7:30 – 9:00 giờ tối

     


   Tại phòn
   g hội Viện Việt-Học 
   15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
   Westminster, CA 92683 

    

   Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

      

   Thiệp Mời - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM
   TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf - (462 KB)
   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/TM-Nhan%20Sinh%20Vung%20DNA%20va%20VN_In%2020_Hai%20mat_5.5%20x%208.5.pdf-INSIDE%28951x739px%29.png

   Chương-Trình

   7:30 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
   • Thuyết-trình:
    1. NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 
      
     Diễn giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang

   • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

    9:00 PM - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Thiệp mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II

    posted May 6, 2015, 4:03 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 1:07 AM ]

     
    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/DuongVaoVanChuong-%28BookCover%29-small-%28436x675px%29-46.2KB.jpg
    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0
     
    Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi giới-thiệu tác-phẩm: 

    Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II 
    Tác giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân 

    Diễn giả: 
    • 
    Giáo-sư Đặng Phùng Quân 
    • Giáo-sư Đào Trung Đạo 
    • 
    Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm 
     

    Chủ Nhật, 17 tháng 5 năm 2015 
    từ 2:00 – 5:00 giờ chiều

      


    Tại phòn
    g hội Viện Việt-Học 
    15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
    Westminster, CA 92683 

     

    Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

       

    Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
    Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf - (2,387 KB / 2.33 MB)

    Chương Trình

    2:00 - Khai mạc 
    • Giới-thiệu Diễn-giả
    • Thuyết-trình:
     1. Đặng Phùng Quân: Triết học và văn chương 

      Diễn giả: GS Nguyễn Văn Sâm
     2. Ứng dụng Thông diễn học vào Nghiên cứu
      Văn học

      Diễn giả: GS Đặng Phùng Quân
     3. Jean Echenoz và tiểu thuyết “Au Piano”
      Diễn giả: GS Đào Trung Đạo

    • Trao đổi ý kiến với các diễn giả

    5:00 - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    1-10 of 66