Thông Cáo

Những bản tin, thông cáo của Viện Việt Học

THIỆP MỜI 2017-12-17 - TỪ CHỮ HÁN QUA CHỮ NÔM ĐẾN CHỮ A B C - NHÀ BIÊN-KHẢO LỤC ĐỨC THUẬN

posted Dec 6, 2017, 9:33 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 6, 2017, 9:34 AM ]

 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0
  
Trân trọng kính mời quí-vị tham dự buổi nói chuyện: 

Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 


Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (đến từ Virginia) 
 

Chủ-nhật, 17 tháng XII năm 2017 
từ 2:00 PM đến 5:00 PM

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 

Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

   

Thiệp Mời - Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf - (2.40 MB)

Chương-Trình

2:00 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
 • Thuyết-trình:
  1. Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 
    
   Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (Virginia)
  2. Giới thiệu về lịch-sử, mô tả, tiến-trình cấu-tạo và sự tiến-hóa
  3. Phân biệt 3 loại chữ này.

 • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

  5:00 PM - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết XUÂN MẬU-TUẤT 2018

  posted Nov 14, 2017, 12:39 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 4:06 PM ]

  https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxY2NkZjNkZWE1Yjk3Mzk  
   Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết 
   XUÂN MẬU-TUẤT  2018 
   Phong Bao Mừng Tuổi: 01 Mĩ-Kim cho 01 xấp plastic (có 4 cái)

   Thiệp Tết: 01 Mĩ-Kim cho 01 thiệp (kèm theo bao thơ)  VIỆN VIỆT-HỌC
  INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES
  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
  E-mail: info@viethoc.com Ÿ (714) 775-2050  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

  posted Nov 14, 2017, 12:36 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:26 PM ]

  https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0YjIyYjk5ZjBiYjA4MWU  

  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp

  Thanh-Nhạc Cấp IV

   

  Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

   

  Thông báo

   

  v/v: Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

   

  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV:

  1.  Khoá học: thời-lượng 4 tháng;

  2.   Nhận học-viên từ 8 đến 17 tuổi;

  3.  Ngày giờ học:

  Mỗi tối thứ Sáu từ 5:30 pm đến 7:30 pm; 2 tháng III, 2018 - 25 tháng V, 2018

  4. Hết hạn ghi danh: 2 tháng II, 2018

   

  Liên lạc: Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222

  Westminster, CA 92683

  (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com

   

  Trân-trọng thông báo,

  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH  Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV  (PDF)

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

  posted Nov 14, 2017, 12:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:27 PM ]

  https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcyZTcyM2Q1NGIzNjE2YQ  

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

  Mở Khoá Huấn-Luyện 

  Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt 

  Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

  Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

   

  dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo 

  dạy Việt-ngữ

   

  Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

  Thông báo

  v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ


  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ.

  1.  Thời-lượng 1 tuần;

  3.  Ngày giờ học:

  Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm

  4.  Sĩ-số: 4 người

  Liên lạc: Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

  (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


  Trân-trọng thông báo,

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học
  Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt  (PDF)

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

  posted Nov 14, 2017, 12:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:28 PM ]

  https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjU5NzVjNzY0NzBhOWE2Yw  

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

  Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt 

  Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

  Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ


  Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

   

  Thông báo

   

  v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

   

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ.

  1.  Khoá học: thời-lượng 2 tuần;

  2.   Nhận học-viên từ 7 đến 11 tuổi, chưa biết đọc và viết chữ Việt

  3.  Ngày giờ học:

  Mỗi tối, thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm, trong hai tuần liên-tiếp

  4. Sĩ-số: 4 học-sinh


  Liên lạc: Viện Việt-Học

  15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

  (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


  Trân-trọng thông báo,

  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học  Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt  (PDF)

  THIỆP MỜI 2016-02-03 - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM - GIÁO-SƯ TRIỆT HỌC TRẦN ĐỨC GIANG

  posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 3:26 AM ]

   
  https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4Ojc3NTdmNjcyNTJiZTk1M2E
   
  Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi thuyết-trình: 

  NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 


  Diễn giả: 
  Giáo-sư 
  Triệt Học Trần Đức Giang 
   

  Thứ Tư, 03 tháng Hai năm 2016 
  từ 7:30 – 9:00 giờ tối

    


  Tại phòn
  g hội Viện Việt-Học 
  15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
  Westminster, CA 92683 

   

  Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

     

  Thiệp Mời - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM
  TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf - (462 KB)
  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/TM-Nhan%20Sinh%20Vung%20DNA%20va%20VN_In%2020_Hai%20mat_5.5%20x%208.5.pdf-INSIDE%28951x739px%29.png

  Chương-Trình

  7:30 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
  • Thuyết-trình:
   1. NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 
     
    Diễn giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang

  • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

   9:00 PM - Bế mạc

   Institute of Vietnamese Studies

   Thiệp mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II

   posted May 6, 2015, 4:03 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 1:07 AM ]

    
   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/DuongVaoVanChuong-%28BookCover%29-small-%28436x675px%29-46.2KB.jpg
   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0
    
   Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi giới-thiệu tác-phẩm: 

   Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II 
   Tác giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân 

   Diễn giả: 
   • 
   Giáo-sư Đặng Phùng Quân 
   • Giáo-sư Đào Trung Đạo 
   • 
   Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm 
    

   Chủ Nhật, 17 tháng 5 năm 2015 
   từ 2:00 – 5:00 giờ chiều

     


   Tại phòn
   g hội Viện Việt-Học 
   15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
   Westminster, CA 92683 

    

   Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

      

   Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
   Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf - (2,387 KB / 2.33 MB)

   Chương Trình

   2:00 - Khai mạc 
   • Giới-thiệu Diễn-giả
   • Thuyết-trình:
    1. Đặng Phùng Quân: Triết học và văn chương 

     Diễn giả: GS Nguyễn Văn Sâm
    2. Ứng dụng Thông diễn học vào Nghiên cứu
     Văn học

     Diễn giả: GS Đặng Phùng Quân
    3. Jean Echenoz và tiểu thuyết “Au Piano”
     Diễn giả: GS Đào Trung Đạo

   • Trao đổi ý kiến với các diễn giả

   5:00 - Bế mạc

   Institute of Vietnamese Studies

   Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm 2015 - Mẹ

   posted May 6, 2015, 2:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 6, 2015, 3:19 AM ]

   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Me%205-9-15.jpg?attredirects=0
   Download | 


    

   Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

   Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm với chủ đề: 


    

   M

   Th By ngày 9 tháng 5, 2015 

   7:30 PM - 10:00 PM 

    

     Vào Cửa Tự Do 

   Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

    


    Trân trọng kính mời 


   Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

   Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Ste. #222

   Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

   http://www.viethoc.com

   info@viethoc.com

    

    


   Chương Trình

    
           Với sự góp mặt: 
   • Andy Lê, Diệu Trang, Duy Tân 
   • Hàn Phúc, Hoài Hạnh, Hoàng Tuấn 
   • Kỳ Hương, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh 
   • Nhóm Mây Ngàn, Nguyên Phong, Như An 
   • Thạch Thảo, Tháng Sáu, Trần Kim Yến 
   • Trần Thạch, Vân An 

         Keyboard: 
   • Huy Cường 
         Piano: 
   • Nghiêm Phú Phát 

         Guitar: 

   • Lê Quân 
   • Trần Toản

         Đàn Tranh: 

   • Băng Tâm 

         Đàn Bầu: 

   • Cody Trần 

         Phách: 

   • Lê Hoài Âu Cơ 

    

    


   Institute of Vietnamese Studies

   Giới Thiệu và Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng Xuân Ất-Mùi 2015

   posted Oct 16, 2014, 11:50 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 17, 2014, 5:09 AM ]


   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/1.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-01.jpg-medium-2-%28600x1879px%29-%2820%29-909.2KB.jpg?attredirects=0

   V i ệ n  V i ệ t – H ọ c

   Giới-thiệu và Phát-hành

   Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng

   Xuân Ất-Mùi 2015

   Để gợi nhắc, gìn giữ cái hương-hoả, nối tiếp nhịp thở, nắm bắt mạng mạch cuả tổ-tiên, để tiếp bước hành-trình cuả ước-vọng đi tìm muà Xuân thái-hoà, Vạn Xuân (quốc-hiệu cuả Cổ Việt, thời Lý Bôn, giưã thế-kỉ thứ VI) cuả dân-tộc, Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu đến đồng-bào khắp nơi:

   Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

   Xuân Ất-Mùi 2015

   với nét vẽ, hoa-văn, màu sắc đượm nét văn-hoá dân-tộc do

   Hoạ sĩ Doãn Quốc Vinh vẽ mẫu.


   Ngày Giới-thiệu và Phát-hành:

   Phong Bao Mừng Tuổi & Phong Bao Chúc Mừng 

   Xuân Ất-Mùi 2015 

   với

   Chiều Hát Cho Quê Nhà, Muà Thu và Tình Yêu

   do nhạc-sĩ Nguyễn Hoàng Hà điều hợp cùng sự góp mặt của:

   Tịnh Trang . Thu Quyên . Hy Đạt . Anh Đệ . Duy Trí . Hồ Lan . Gia Thuần . Định Thắng . Thuỳ Trang . Nhóm Tam Ca Công Chánh . 

   Ban Hợp Ca Viện Việt-Học . 

   Nhóm học-sinh Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học 

   và các nhạc-sĩ 

   Đinh Thắng (Piano) . Nguyễn Khánh (Keyboard) . 

   Nguyễn Hoàng Hà (Guitar).

   Chủ-nhật 19 tháng Mười năm 2014 từ 2:00 PM - 4:30 PM

   tại phòng hội Viện Việt-Học

   Ø Vào cửa tự do

   Ø Giá mỗi xấp (gồm 5 phong bao) là 1 Mĩ kim

   Liên-lạc:

   Viện Việt-Học - 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 Tel:  (714) 270-8110 / E-mail info@viethoc.com / Web-site: www.viethoc.com


   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.PBMT%202015-Banner%20Vertical%20%281.5x4%29-02.jpg-medium-%28600x1879px%29-%2820%29-927.5KB.jpg?attredirects=0

   Đêm NhạcThính Phòng Tháng Mười 2014 - 60 Năm Dòng Nhạc Châu Kỳ

   posted Oct 8, 2014, 2:07 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 11, 2014, 1:20 AM ]   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_60NamDongNhacChauKy_Poster_for-Web.jpg?attredirects=0
   | (Bích chương nhỏ  -  1,084KB) |
   View  Download |    Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


   Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng ời với chủ đề: 


   60 Năm Dòng Nhc Châu Kỳ


   Nhc sĩ đã đt nn móng

   cho Tân nhc Vit Nam ti Huế


   Th By ngày 11 tháng 10, 2014 

   7:30 PM - 10:30 PM 


   Địa điểm tổ chức:

   Nhật Báo Người Việt - Hội trường Lê Đình Điểu

   14771 Moran St., Westminster, CA 92683

    

   Vé bảo trợ:  20 Mĩ kim


   Liên lạc BTC:

   Lâm Dung (951) 489-7702  •  Thạch Thảo (714) 213-5087

   Trần Văn Tiền (310) 522-4574  •  Nguyễn Liễu Anh (714) 860-2195

    

   Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Ste. #222

   Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

   http://www.viethoc.com  // info@viethoc.com

    
   Chương Trình

    
           Với sự góp mặt của: 
   • Trung Chỉnh, Lê Hồng Quang 
   • Khang Huy, Thanh Mỹ 
   • Hương Thơ, Nhóm Sóng Xanh 
   • Các thân hữu và ban hợp ca CLBVN VVH: Ái Liên, Ái Phương, Kim Thoa, Hải Âu, Hàn Phúc, Hồng Tước, Chế Tùng, Kỳ Hương, Quỳnh Nhi, Thùy Linh, Việt Trương, Vương Lan, Lâm Dung, Thạch Thảo, Xuân Thanh, Phương Lan, Trần Thạch, Đỗ Thái 

           Điều hợp Chương trình: 
   • Lâm Dung - Thạch Thảo 

           MC: 
   • Mai Dung - Bùi Đường 

           Keyboard: 
   • Quốc Vũ 

           Guitar: 
   • Phạm ngọc Tú 
   • Trần Toản 
   • Ngọc Thạch

           Âm Thanh: 
   • Quốc Đông 

           Bảo Trợ: 


   Institute of Vietnamese Studies

   1-10 of 63