Thông Cáo

Những bản tin, thông cáo/thông báo của Viện Việt Học.

2019.11.10 - Thông-báo Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

posted Nov 6, 2019, 3:26 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2019, 12:45 AM ]

Little Saigon, 3 tháng Mười Một năm 2019 

Thông-báo 

V/v: Tuyển ca viên Ban-Hợp-Xướng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 (viết tắt: BHXVVH) 


Để chuẩn bị cho “Dòng Giống Tiên Rồng”, môt chương-trình nhạc Việt phong-phú với những nhạc-phẩm bất-hủ về quê-hương và tình yêu sẽ được trình bày qua các tiết-mục đơn ca, nhóm ca, và hợp ca với dàn nhạc giao-hưởng, Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học tuyển ca-viên cho Ban Hợp-Xướng do nhạc-sĩ Trần Chúc hướng dẫn: 


Thử giọng: 

Chủ-nhật ngày 10 & 17 tháng Mười Một năm 2019, 

4:30 PM - 5:30 PM


Buổi tập đầu tiên: 

Chủ-nhật ngày 10 tháng Mười Một năm 2019, 

5:30 PM - 7:30 PM


Địa-điểm và lịch-trình sinh-hoạt: 

Chủ-nhật hàng tuần từ 5:30 PM - 7:30 PM 


tại phòng hội Viện Việt-Học  

15355 Brookhurst St., Ste. 222 

Westminster, CA 92683 

Liên lạc: info@viethoc.com 


Trân-trọng thông báo và kính mời, 


Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_r1_FINAL.pdf View Download            https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_CLBVN_ThongBao_TuyenCaVien_BHXVVH_191110_v2--FINAL-v2r2-1.png?attredirects=0 View Download

THIỆP MỜI 2019-07-28 - Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-Viện Hoa-Kì - Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH

posted Jul 27, 2019, 10:06 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 21, 2019, 8:21 PM ]

 
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTrinh_20190728_GsNVCanh.pdf?attredirects=0
  
Trân trọng kính mời các quí-vị đến tham dự buổi thuyết-trình với diễn-giả:

Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH

về đề-tài:

Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG
tại Thượng-Viện Hoa-Kì
 

Chủ-nhật, 28 tháng Bảy, 2019 
2:00 giờ chiều - 5:00 giờ chiều

  


Tại phòn
g hội Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
Westminster, CA 92683 

 Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 


Thiệp Mời - Dự Luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-Viện Hoa-Kì
VVH_ThiepMoi_ThTrinh_20190728_GsNVCanh.pdf - (759 KB)


Chương-Trình

2:00 PM - Khai mạc
 • Giới thiệu diễn-giả
 • Thuyết-trình:
  1. “Dự luật TRỪNG PHẠT BIỂN ĐÔNG tại Thượng-viện Hoa-Kì” - Giáo-sư Nguyễn Văn Canh
4:30 PM - Chia sẻ í-kiến với diễn-giả

  5:00 PM - Bế mạc

  Institute of Vietnamese Studies

  THIỆP MỜI 2017-12-17 - TỪ CHỮ HÁN QUA CHỮ NÔM ĐẾN CHỮ A B C - NHÀ BIÊN-KHẢO LỤC ĐỨC THUẬN

  posted Dec 6, 2017, 9:33 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 6, 2017, 9:34 AM ]

   
  https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0
    
  Trân trọng kính mời quí-vị tham dự buổi nói chuyện: 

  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 


  Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (đến từ Virginia) 
   

  Chủ-nhật, 17 tháng XII năm 2017 
  từ 2:00 PM đến 5:00 PM

    


  Tại phòn
  g hội Viện Việt-Học 
  15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
  Westminster, CA 92683 

   

  Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

     

  Thiệp Mời - Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
  Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf - (2.40 MB)

  Chương-Trình

  2:00 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
  • Thuyết-trình:
   1. Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c 
     
    Diễn giả: Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận  (Virginia)
   2. Giới thiệu về lịch-sử, mô tả, tiến-trình cấu-tạo và sự tiến-hóa
   3. Phân biệt 3 loại chữ này.

  • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

   5:00 PM - Bế mạc

   Institute of Vietnamese Studies

   Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết XUÂN MẬU-TUẤT 2018

   posted Nov 14, 2017, 12:39 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 4:06 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjMxY2NkZjNkZWE1Yjk3Mzk  
    Phong Bao Mừng Tuổi và Thiệp Tết 
    XUÂN MẬU-TUẤT  2018 
    Phong Bao Mừng Tuổi: 01 Mĩ-Kim cho 01 xấp plastic (có 4 cái)

    Thiệp Tết: 01 Mĩ-Kim cho 01 thiệp (kèm theo bao thơ)   VIỆN VIỆT-HỌC
   INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES
   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
   E-mail: info@viethoc.com Ÿ (714) 775-2050   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

   posted Nov 14, 2017, 12:36 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:26 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0YjIyYjk5ZjBiYjA4MWU  

   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp

   Thanh-Nhạc Cấp IV

    

   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

    

   Thông báo

    

   v/v: Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV

    

   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH mở lớp Thanh-Nhạc Cấp IV:

   1.  Khoá học: thời-lượng 4 tháng;

   2.   Nhận học-viên từ 8 đến 17 tuổi;

   3.  Ngày giờ học:

   Mỗi tối thứ Sáu từ 5:30 pm đến 7:30 pm; 2 tháng III, 2018 - 25 tháng V, 2018

   4. Hết hạn ghi danh: 2 tháng II, 2018

    

   Liên lạc: Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222

   Westminster, CA 92683

   (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com

    

   Trân-trọng thông báo,

   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Mở Lớp Thanh-Nhạc Cấp IV  (PDF)

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

   posted Nov 14, 2017, 12:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:27 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjcyZTcyM2Q1NGIzNjE2YQ  

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

   Mở Khoá Huấn-Luyện 

   Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt 

   Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

   Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ

    

   dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo 

   dạy Việt-ngữ

    

   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

   Thông báo

   v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ


   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giờ dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngữ.

   1.  Thời-lượng 1 tuần;

   3.  Ngày giờ học:

   Mỗi tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm

   4.  Sĩ-số: 4 người

   Liên lạc: Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


   Trân-trọng thông báo,

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học
   Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt  (PDF)

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

   posted Nov 14, 2017, 12:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 3:28 PM ]

   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjU5NzVjNzY0NzBhOWE2Yw  

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

   Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt 

   Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học 

   Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ


   Little Saigon, ngày 14 tháng X, 2017

    

   Thông báo

    

   v/v: Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ

    

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 20 Giờ.

   1.  Khoá học: thời-lượng 2 tuần;

   2.   Nhận học-viên từ 7 đến 11 tuổi, chưa biết đọc và viết chữ Việt

   3.  Ngày giờ học:

   Mỗi tối, thứ Hai đến thứ Sáu từ 6:30 pm đến 8:30 pm, trong hai tuần liên-tiếp

   4. Sĩ-số: 4 học-sinh


   Liên lạc: Viện Việt-Học

   15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

   (714) 775-2050 / E-mail: info@viethoc.com


   Trân-trọng thông báo,

   Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học   Khoá Học Đọc Học Viết Tiếng Việt  (PDF)

   THIỆP MỜI 2016-02-03 - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM - GIÁO-SƯ TRIỆT HỌC TRẦN ĐỨC GIANG

   posted Feb 2, 2016, 12:58 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 3:26 AM ]

    
   https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4Ojc3NTdmNjcyNTJiZTk1M2E
    
   Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi thuyết-trình: 

   NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 


   Diễn giả: 
   Giáo-sư 
   Triệt Học Trần Đức Giang 
    

   Thứ Tư, 03 tháng Hai năm 2016 
   từ 7:30 – 9:00 giờ tối

     


   Tại phòn
   g hội Viện Việt-Học 
   15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
   Westminster, CA 92683 

    

   Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

      

   Thiệp Mời - NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM
   TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf - (462 KB)
   https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/TM-Nhan%20Sinh%20Vung%20DNA%20va%20VN_In%2020_Hai%20mat_5.5%20x%208.5.pdf-INSIDE%28951x739px%29.png

   Chương-Trình

   7:30 PM - Giới-thiệu Diễn-giả
   • Thuyết-trình:
    1. NHÂN-SINH VÙNG ĐÔNG-NAM-Á VÀ VIỆT-NAM 
      
     Diễn giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang

   • Trao đổi thân-mật với Diễn-giả

    9:00 PM - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Thiệp mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II

    posted May 6, 2015, 4:03 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 2, 2016, 1:07 AM ]

     
    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/DuongVaoVanChuong-%28BookCover%29-small-%28436x675px%29-46.2KB.jpg
    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20thang%205_Van%20Chuong%20Van%20Hoc%20va%20Triet%20Hoc.pdf?attredirects=0
     
    Trân trọng kính mời các quí vị tham dự buổi giới-thiệu tác-phẩm: 

    Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II 
    Tác giả: Giáo-sư Đặng Phùng Quân 

    Diễn giả: 
    • 
    Giáo-sư Đặng Phùng Quân 
    • Giáo-sư Đào Trung Đạo 
    • 
    Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm 
     

    Chủ Nhật, 17 tháng 5 năm 2015 
    từ 2:00 – 5:00 giờ chiều

      


    Tại phòn
    g hội Viện Việt-Học 
    15355 Brookhurst Street, Suite 222, 
    Westminster, CA 92683 

     

    Trân trọng kính mời  -  Viện Việt-Học 

       

    Thiệp Mời - Đường Vào Văn Chương Toàn Tập I và II
    Thiep moi _17 thang 5_Van Chuong Van Hoc va Triet Hoc.pdf - (2,387 KB / 2.33 MB)

    Chương Trình

    2:00 - Khai mạc 
    • Giới-thiệu Diễn-giả
    • Thuyết-trình:
     1. Đặng Phùng Quân: Triết học và văn chương 

      Diễn giả: GS Nguyễn Văn Sâm
     2. Ứng dụng Thông diễn học vào Nghiên cứu
      Văn học

      Diễn giả: GS Đặng Phùng Quân
     3. Jean Echenoz và tiểu thuyết “Au Piano”
      Diễn giả: GS Đào Trung Đạo

    • Trao đổi ý kiến với các diễn giả

    5:00 - Bế mạc

    Institute of Vietnamese Studies

    Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm 2015 - Mẹ

    posted May 6, 2015, 2:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 6, 2015, 3:19 AM ]

    https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Me%205-9-15.jpg?attredirects=0
    Download | 


     

    Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

    Kính mời quý thân hữu tham dự Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Năm với chủ đề: 


     

    M

    Th By ngày 9 tháng 5, 2015 

    7:30 PM - 10:00 PM 

     

      Vào Cửa Tự Do 

    Giữ chỗ có lệ phí tượng trưng, xin vui lòng liên lạc: (714) 837-0047

     


     Trân trọng kính mời 


    Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 

    Viện Việt-Học

    15355 Brookhurst St., Ste. #222

    Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

    http://www.viethoc.com

    info@viethoc.com

     

     


    Chương Trình

     
            Với sự góp mặt: 
    • Andy Lê, Diệu Trang, Duy Tân 
    • Hàn Phúc, Hoài Hạnh, Hoàng Tuấn 
    • Kỳ Hương, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh 
    • Nhóm Mây Ngàn, Nguyên Phong, Như An 
    • Thạch Thảo, Tháng Sáu, Trần Kim Yến 
    • Trần Thạch, Vân An 

          Keyboard: 
    • Huy Cường 
          Piano: 
    • Nghiêm Phú Phát 

          Guitar: 

    • Lê Quân 
    • Trần Toản

          Đàn Tranh: 

    • Băng Tâm 

          Đàn Bầu: 

    • Cody Trần 

          Phách: 

    • Lê Hoài Âu Cơ 

     

     


    Institute of Vietnamese Studies

    1-10 of 65