Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

TỘI VỢ, VỢ CHỊU

posted Jan 4, 2011, 6:46 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Mar 25, 2011, 11:41 AM by Chí-Thông Nguyễn ]
Viện Việt-Học trân trọng kính mời các Quí vị đến tham dự buổi thuyết trình về đề tài:


Tìm hiểu về tác phẩm Phật-giáo cuối thế kỷ 19 (1899)
TỘI VỢ, VỢ CHỊU
tức truyện thơ TRƯƠNG THIÊN HỮU
của Tịnh Minh Nguyễn Thành Quang

Diễn giả: Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm

từ 2:00 đến 4:00 giờ chiều, Thứ Bảy, 8 tháng Giêng năm 2011
tại phòng hội Viện Việt-Học.

15355 Brookhurst Street, Suite 222
Westminster, CA 92683

● Phone: 714-775-2050


Trân trọng kính mời
Viện Việt-Học, CA. USA

- Xin xem Thiệp mời
Ċ
Doãn-Vượng Nguyễn,
Jan 4, 2011, 6:54 PM
Comments