Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Thuyết Trình Tại Virginia (Oct 16-17, 2010)

posted Aug 25, 2010, 7:16 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Dec 23, 2012, 4:19 PM by Uyên-Thi Trần ]
Viện Việt-Học (CA, USA) trân trọng kính mời các quí vị đồng hương, các thày cô giáo dạy Việt ngữ, các bậc phụ huynh, ông bà đến tham dự hai buổi thuyết trình của

GIÁO SƯ TRẦN NGỌC NINH
 • nguyên Viện trưởng Viện Việt-Học, California.
 • nguyên Tổng trưởng Văn hoá Giáo dục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa.
 • nguyên Giáo sư Đại học Y khoa và Đại học Vạn Hạnh, Sài-gòn.
với hai đề tài:
 1. TIẾNG TA MÀ TA KHÔNG BIẾT
  Diễn giả: Gs Trần Ngọc Ninh

  PHƯƠNG PHÁP MỚI DẠY ĐỌC CHỮ VIỆT CHO TRẺ EM

  Diễn giả: Gs Trần Ngọc Ninh
  Với sự cộng tác của Cô Thụy Minh Hồng (trưởng ban chương trình Việt ngữ thí điểm)

  từ 2:00 đến 5:00 giờ chiều, Thứ Bảy, 16 tháng 10 năm 2010
  tại NOVA, Annandale Campus, Ernst Community Center, Forum room
  8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003-3796 ● Phone: 703-323-3159
  (Thiệp Mời)

 2. THƠ TRONG TRUYỆN KIỀU
  Diễn giả: Gs Trần Ngọc Ninh

  từ 2:00 đến 5:00 giờ chiều, Chủ Nhật, 17 tháng 10 năm 2010
  tại NOVA, Annandale Campus, Ernst Community Center, Forum room
  8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003-3796 ● Phone: 703-323-3159
  (Thiệp Mời)

Sự hiện diện của quí vị là một vinh dự và khích lệ cho Viện Việt-Học nói riêng và sự nghiệp bảo tồn, truyền bá và phát huy văn hoá Việt nam ở hải ngoại nói chung.

Trân trọng kính mời
Viện Việt-Học, CA. USA
www.viethoc.com
 

CHƯƠNG TRÌNH

    CHỦ NHẬT, OCT 17, 2010: THƠ TRONG TRUYỆN KIỀU       

      MP3 files:

1.    Giới thiệu chương trình – Cô Hoài Hương

2.    Giới thiệu diễn giả - Gs Nguyễn Ngọc Bích

3.    Thuyết trình, phần I – Gs Trần Ngọc Ninh

            File 1

            File 2

            File 3

            File 4

4.      Nữ sĩ Vi Khuê trao tặng bài thơ  “Tấm Lòng Với Nguyễn Du” (mp3) cho diễn giả – Đọc bài thơ dưới dạng PDF.

5.       Thuyết trình, phần II – Gs Trần Ngọc Ninh

            File 1

            File 2

            File 3

            File 4

            File 5

6.       Kết thúc và cảm tạ - Gs Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Minh Lân

   THỨ BẢY, OCT 16, 2010: TIẾNG TA MÀ TA KHÔNG BIẾT – PHƯƠNG PHÁP MỚI DẠY ĐỌC CHỮ VIỆT CHO TRẺ EM

1.    Giới thiệu chương trình (PDF) – Cô Hoài Hương

2.    Giới thiệu diễn giả (mp3) - Gs Phạm Văn Hải

3.    Thuyết trình – Gs Trần Ngọc Ninh

         File 1

         File 2

         File 3

         File 4

4.    Giới thiệu Cô Thuy Minh Hồng

5.    Demo - lớp Việt Ngữ Thí Điểm – Cô Thuy Minh Hồng

        File 1

        File 2

        File 3

        File 4

6.    Cảm tạ - Nguyễn Minh LânSaturday


Sunday


Hình ảnh do anh/chị: Đỗ Đức Hùng, Phạm Xuân Đài, Trần Uyên Thư, và Vương Quốc Anh (Ly).
Ċ
Uyên-Thi Trần,
Oct 21, 2010, 1:51 AM
Ċ
Uyên-Thi Trần,
Oct 21, 2010, 1:51 AM
Ċ
Uyên-Thi Trần,
Oct 21, 2010, 1:52 AM
Ċ
Uyên-Thi Trần,
Oct 28, 2010, 3:18 AM
Ć
ThoTrongTK_02_NNB.mp3
(5500k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:41 AM
Ć
ThoTrongTK_03_TNN_a1.mp3
(7770k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:41 AM
Ć
ThoTrongTK_03_TNN_a2.mp3
(8286k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:42 AM
Ć
ThoTrongTK_03_TNN_a3.mp3
(7871k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:42 AM
Ć
ThoTrongTK_03_TNN_a4.mp3
(16662k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:43 AM
Ć
ThoTrongTK_04_TamLongVoiND.mp3
(2462k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:43 AM
Ć
ThoTrongTK_05_TNN_b1.mp3
(9377k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:43 AM
Ć
ThoTrongTK_05_TNN_b2.mp3
(8885k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:44 AM
Ć
ThoTrongTK_05_TNN_b3.mp3
(9322k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:44 AM
Ć
ThoTrongTK_05_TNN_b4.mp3
(9222k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:45 AM
Ć
ThoTrongTK_05_TNN_b5.mp3
(18020k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:45 AM
Ć
ThoTrongTK_06_TangThuHoa.mp3
(2146k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 23, 2010, 4:45 AM
Ć
TiengTa_01_PVH.mp3
(4422k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:41 AM
Ć
TiengTa_02_TNN_01.mp3
(10302k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:41 AM
Ć
TiengTa_02_TNN_02.mp3
(9448k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:42 AM
Ć
TiengTa_02_TNN_03.mp3
(8468k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:42 AM
Ć
TiengTa_02_TNN_04.mp3
(14742k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:43 AM
Ć
TiengTa_03_VoThienHieu.mp3
(2041k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:43 AM
Ć
TiengTa_04_TMHong_01.mp3
(8682k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:44 AM
Ć
TiengTa_04_TMHong_02.mp3
(8821k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:44 AM
Ć
TiengTa_04_TMHong_03.mp3
(8498k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:44 AM
Ć
TiengTa_04_TMHong_04.mp3
(14887k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:45 AM
Ć
TiengTa_05_KetThuc.mp3
(11558k)
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:46 AM
Ċ
Uyên-Thi Trần,
Oct 24, 2010, 9:49 AM
Comments