Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

The Zona B. Davis Collections - Thư Tín của Các Chiến Sĩ Hoa Kỳ tại Việt Nam

posted Jun 9, 2011, 8:21 AM by Chí-Thông Nguyễn
Thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2011 lúc 2:00 PM 
Buổi tiếp nhận thư từ liên lạc giưã các binh sĩ Mĩ thời chiến tranh Việt Nam và Bà Zona B. Davis do Ông Paul Davis tặng Viện Việt-Học 
Ông Paul Davis, cựu chủ tịch cuả RTNDA (Radio Television News Director Association) sẽ đến thăm Viện Việt-Học, mang theo quà tặng cho Viện là 5 thùng lớn (loại storage), chưá đựng các thư từ liên lạc giưã các binh sĩ Hoa Kì thời chiến tranh Việt Nam và Bà Zona B. Davis (là Mẹ cuả Ông Paul Davis và cũng là một nhân vật rất có tiếng trong lãnh vực truyền thông cuả Hoa Kì vào những thập niên trước).  Ông Davis cho biết đã giữ gìn những thư từ này gần 40 năm nay.  Hiện đã ngoài 70 tuổi, Ông đã có ý tìm kiếm một cơ quan để gởi gấm / tặng biếu những tài liệu quí giá nói trên.  Ông vui mừng tìm được Viện Việt-Học và quyết định tặng số thư từ với giá trị lịch sử và tinh thần này cho Viện. 
Buổi tiếp nhận thư từ liên lạc giưã các binh sĩ Hoa Kì thời chiến tranh Việt Nam và Bà Zona B. Davis do Ông Paul Davis tặng sẽ được tổ chức: 
Lúc 2 giờ chiều thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2011 tại Phòng hội Viện Việt-Học. 
Comments