Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Sống Trong Môi Trường Xanh - Living Green - Spread Environmental Awareness

posted Jun 9, 2011, 8:37 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jun 10, 2011, 6:42 PM ]
Viện Việt-Học trân trọng kính mời các Quí vị đến tham dự buổi thuyết trình với chủ đề: 

    Sống Trong Môi Trường Xanh - 
    Living Green - 
    Spread 
Environmental
  
    Awareness 
    
    Diễn giả: 
 
    Đạt Quách - Environmental 
    professional, Viện Việt-Học:
    Môi trường, Ô nhiễm, và Bảo vệ
    môi trường. 

    Troy Nguyễn - Regional Account 
    Executive for Orange County, 
    Southern California Edison:
    Energy Efficiency - Tiết kiệm 
    
năng lượng. 

    Bradley Wade - Water 
    Conservation Leadworker, City of 
    Westminster – Water Department:  
    Water Conservation - Tiết kiệm 
    nước. 
    
    Kiều-Hạnh Nguyễn, Viện Việt-
    Học: Disposal Services của thành 
    phố Westminster và các 
vùng lân 
    cận. 
                         
từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Chủ Nhật, ngày 12 tháng Sáu năm 2011 
    
tại Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst St., Suite 222 
Westminster, CA 92683 
Tel: (714) 775-2050 

Trân trọng kính mời 
Viện Việt-Học, CA. USA 

City of Westminster - Water Department & Viện Việt-Học sẽ có một ít quà tặng quí quan khách để dùng trong việc góp phần bảo vệ môi trường. 

 Xin xem:    - Thiệp mời            | 67k || 493k |
                    - Bích chương       | 96k || 7 Mb |

Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 9, 2011, 11:24 AM
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 9, 2011, 12:03 PM
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 9, 2011, 12:03 PM
Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 9, 2011, 11:25 AM
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 9, 2011, 11:29 AM
ą
Chí-Thông Nguyễn,
Jun 9, 2011, 12:09 PM
Comments