Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Phỏng vấn Gs Trần Ngọc Ninh

posted Apr 12, 2010, 7:19 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 12, 2010, 7:27 AM ]
Nội Dung: “Thơ trong Truyện Kiều”, chủ đề buổi thuyết trình tự nó đã là một câu hỏi đầy thú vị đối với những ai hằng quan tâm đến văn hóa – văn học Việt Nam. Lúc 2pm tại Viện Việt Học 11.4.2010, GS Trần Ngọc Ninh sẽ thuyết trình đề tài nêu trên. Nhân khi phỏng vấn, nhà thơ Viên Linh, chủ bút nguyệt san Khởi Hành, đã hỏi “vì sao nói: ‘thơ trong truyện Kiều’, khi mà truyện Kiều vốn là một trường thi?”, thì GS Ninh trả lời vắn tắt như đoạn video do NVO thực hiện. (Triết Trần/Người Việt)

Nhật báo Người Việt phỏng vấn Gs. Trần Ngọc Ninh