Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Những Ngộ nhận về Hiện trạng Thủy học của sông Mekong

posted Mar 3, 2011, 1:16 PM by Doãn-Vượng Nguyễn   [ updated Mar 8, 2011, 1:23 PM by Chí-Thông Nguyễn ]
Trân trọng kính mời các quí vị đến tham dự buổi thuyết trình nhan đề:


Những Ngộ nhận về Hiện trạng Thủy học
của sông Mekong
 


Diễn giả:
Kỹ sư NGUYỄN MINH QUANG
(đến từ Washington, D.C.)

Từ 2 giờ đến 4 giờ 30
chiều Chủ Nhật,
  6 tháng Ba năm 2011

tại Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2050

Trân trọng,

Viện Việt-Học
- Xin xem Thiệp mời
ċ
VhTmTT_030611_NMQ.pdf
(210k)
Doãn-Vượng Nguyễn,
Mar 3, 2011, 1:24 PM
Comments