Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Ngày giới thiệu & ra mắt sách tại DC

posted Oct 16, 2009, 12:32 PM by Quốc-Anh Vương   [ updated Apr 27, 2011, 5:56 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Ngày 4 tháng 10 vừa qua, Viện Việt-Học đã tổ chức một buổi giới thiệu và ra mắt sách tại Annandale, Virginia. Sau đây là hình ảnh và phóng sự của đài truyền hình SBTN tại vùng DC.

SBTN - DC Phóng Sự Buổi Ra Mắt Sách tại Virginia


Giới Thiệu & Ra Mắt Sách tại Virginia


Ċ
Uyên-Thi Trần,
Nov 4, 2009, 9:20 AM
Comments