Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Mười Lăm Năm Viện Việt-Học

posted Mar 7, 2015, 2:39 PM by Uyên-Thi Trần

Ch Nht 18 tháng Giêng năm 2015 t 11 gi sáng đến 7 gi ti

Mười Lăm Năm Vin Vit-Hc

  • Trin lãm
  • Bui cơm mng Mười Lăm Năm Vin Vit-Hc (Bo tr: $15 mt phn ăn)
  • Đúc kết sinh hot
  • Chiu Hát Cho Tui Tr Vit Nam (bo tr: $25 mt vé)

 

Phụ trách: Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học,

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ/BHC VVH và các thân hữu

Liên lạc: (714) 775-2050 // Email:info@viethoc.com


Comments