Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Hội Nghị Sử Học: Sự Hình Thành Và Đặc Điểm Cuả Cộng Đồng Người Việt Bắc Mĩ Và Kinh Nghiệm Sự Hình Thành Cuả Cộng Đồng Người Việt Tại Một Số Nơi Khác

posted Sep 7, 2011, 3:24 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 7, 2011, 3:29 PM ]

Hội Nghị Sử Học: Sự Hình Thành Và Đặc Điểm Cuả Cộng Đồng Người Việt 

   Bắc Mĩ Và Kinh Nghiệm Sự Hình Thành Cuả Cộng Đồng Người Việt Tại 

   Một Số Nơi Khác 

    Thứ Bảy 23 & Chủ nhật 24 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 

    Thứ Bảy 30 & Chủ nhật 31 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 

  Nhiều Tham luận viên sẽ đọc bài tham luận vào buổi sáng và chiều trong các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần này và tuần sau.

     Đặc biệt ngày Khai Mạc Hội Nghị, Thứ Bảy 23 tháng Bảy nằm 2011 từ 10:00 AM - 4:00 PM, lịch trình cuả Hội Nghị như sau:

-"Sự Hình Thành Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại" - Giáo sư Trần Gia Phụng (đến từ Canada);

-“Cộng Đồng Người Việt Tại Canada” - Giáo sư Tiến sĩ Louis-Jacques Dorais, Đại Học Laval, Québec, Canada;

-"Vai Trò Cuả Phụ Nữ Việt  Nam Và Phong Trào Nữ Quyền Tại Québec", Dược sĩ Nguyễn Vân Dung (đến từ Canada)

-"Vài Con Số Về Cộng Đồng Việt Nam Ở Mĩ Qua Kiểm Kê Dân Số 2010", Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (đến từ D.C.).

-"Sự Hình Thành Cộng Đồng Người Việt San Diego", Giáo sư Lê Phục Thuỷ (đến từ San Diego) 

  Mỗi bài tham luận kéo dài 20 phút, tiếp theo là 20 phút dành cho phần hỏi đáp.  

 

□  Cử toạ có thể tham dự tất cả các bài tham luận hoặc tham dự theo từng phần.

 

Comments