Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt: Lịch Sử Và Việc Giảng Dạy Tại Các Trường Việt Ngữ, Trường Trung Học Và Đại Học Tại Hải Ngoại

posted Sep 7, 2011, 3:20 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 6, 2015, 12:14 AM ]

Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt: Lịch Sử Và Việc Giảng Dạy Tại Các Trường 

Việt Ngữ, Trường Trung Học Và Đại Học Tại Hải Ngoại 

   Thứ Bảy 9 và Chủ nhật 10 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 

   Thứ Bảy 16 và Chủ nhật 17 tháng Bảy năm 2011 từ 10:00 AM – 4:00 PM 

Comments