Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Hình Ảnh Thơ Phương Đông và Phương Tây

posted Mar 26, 2011, 3:28 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 26, 2011, 4:51 AM ]


Trân trọng kính mời Quí vị tham dự buổi thuyết trình nhan đề:

Hình Ảnh Thơ Phương Đông và Phương Tây


Diễn giả: 
Giáo sư VĨNH ĐÀO
(đến từ Paris)

Từ 2 giờ đến 4 giờ 30
chiều Chủ Nhật,
27 tháng Ba năm 2011

tại Viện Việt-Học
15355 Brookhurst  St., Suite 222
Westminster, CA 92683

Tel: (714) 775-2050
Email: info@viethoc.com

Trân trọng,

Viện Việt-Học

- Xin xem Thiệp mời

Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Mar 26, 2011, 4:07 AM
Comments