Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Hán Việt: Đặc Điểm Và Vai Trò Cuả Tiếng Hán Việt Trong Ngôn Ngữ Việt

posted Jun 9, 2011, 8:36 AM by Chí-Thông Nguyễn
Chủ nhật 5 tháng 6 năm 2011 từ 2:00 PM - 4:30 PM 
    Đề tài thuyết trình:  Hán Việt:  Đặc Điểm Và Vai Trò Cuả Tiếng Hán Việt Trong Ngôn Ngữ Việt 
    Diễn giả: Giáo sư Nguyễn Hữu Phước
Comments