Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Hải Thượng Lãn Ông

posted Apr 15, 2011, 11:30 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 7, 2011, 4:36 PM ]


Trân trọng kính mời Quí vị tham dự buổi thuyết trình nhan đề: 

Hải Thượng Lãn Ông 


Diễn giả: 
Bác sĩ NGUYỄN KHẮC MINH 

Từ 2 giờ đến 4 giờ 30 
chiều Chủ Nhật, 
3 tháng Tư năm 2011 

tại Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst  St., Suite 222 
Westminster, CA 92683 

Tel: (714) 775-2050 
Email: info@viethoc.com 

Trân trọng, 

Viện Việt-Học 

Comments