Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

East Eats West

posted Mar 25, 2011, 1:22 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 25, 2011, 2:16 PM ]
Trân trọng kính mời các Quí vị đến tham dự buổi thuyết trình về đề tài:

Sự đối mặt giữa Đông và Tây 
qua tác phẩm 
East Eats West 
của Andrew Lâm

 Diễn giả: Nhà văn Andrew Lâm (đến từ San Francisco)

                    từ 2 giờ đến 4 giờ 30 
                    chiều Thứ Bảy, 
                    26 tháng 3 năm 2011

                    tại Viện Việt-Học
15355 Brookhurst Street, Suite 222 
Westminster, CA 92683 
Tel: 714-775-2050

Trân trọng,

Viện Việt-Học

- Xin xem Bích chương

Ċ
Chí-Thông Nguyễn,
Mar 25, 2011, 2:10 PM
Comments