Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Dòng nhạc cuả các Nhạc sĩ Trần Hoài Bắc và Đinh Thiện Chính

posted Jun 9, 2011, 8:15 AM by Chí-Thông Nguyễn

Thứ Bảy 21 tháng Năm, 2011 từ 7:30 PM – 10 PM tại Hội trưòng Viện Việt-Học 

Đêm Sinh Hoạt Văn Nghệ do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học thực hiện. 

Giới thiệu dòng nhạc cuả các Nhạc sĩ Trần Hoài Bắc (đến từ UC Berkeley), và 

Nhạc sĩ Đinh Thiện Chính.

Comments