Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Đêm Nhạc Chủ Đề Tiếng Thời Gian

posted Jun 29, 2011, 5:56 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jun 29, 2011, 7:03 PM ]
Thứ Bảy 18 tháng 6 năm 2011 từ 7:30 PM - 10:30 PM tại Hội trường Viện Việt-Học 
    Đêm Nhạc Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học với Chủ đề Tiếng Thời Gian do Jenny 
    Trần và Hàn Phúc thực hiện.
Comments