Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Đêm Âm Nhạc Hoàng Ngọc-Tuấn

posted Sep 7, 2011, 3:23 PM by Chí-Thông Nguyễn

Thứ Bảy 9 tháng Bảy từ 7:30 PM đến 10:00 PM 

    Đêm Âm Nhạc Hoàng Ngọc-Tuấn (đến từ Úc Châu) 

    Chương trình gồm hai phần: 

    a.Nhạc thoại: Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn trình bày về sự ứng dụng của những thành tố âm 

       nhạc cổ truyền Việt Nam vào các nhạc phẩm đương đại mà ông đã thực hiện tại Úc Châu 

       trong các lĩnh vực nhạc hoà tấu, nhạc độc tấu và nhạc kịch. 

   b.Trình diễn: Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn hát và đàn những nhạc phẩm về quê hương, cuộc sống 

       và tình yêu do chính ông sáng tác. 

Comments