Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Chế độ dân chủ nào cho Việt Nam trong tương lai?

posted Jun 9, 2011, 8:14 AM by Chí-Thông Nguyễn

Chủ nhật 8 tháng Năm, 2011 từ 2:00 PM – 4:30 PM 

Đề tài: Chế độ dân chủ nào cho Việt Nam trong tương lai? 

Diễn giả: Luật sư Trần Thanh Hiệp (đến từ Pháp) 


Comments