Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Các sinh hoạt của VVH tại thành phố Saint Paul, tiểu bang Minnesota

posted Jun 9, 2011, 8:08 AM by Chí-Thông Nguyễn
Thứ Bảy 7 tháng Năm, 2011 Từ 2:00 đến 5:00 giờ chiều 

Đề tài: THAM DỰ BUỔI THẢO LUẬN VÀ GIỚI THIỆU: TỰ ĐIỂN CHỮ NÔM 

TRÍCH DẪN VÀ BỘ DVD NAM PHONG TẠP CHÍ (1917-1934) 

Tại: Vietnam Center 

1159 University Avenue 

St. Paul MN 55104 

651-315-7834 

Với sự bảo trợ cuả các Quí Hội Đoàn: 

- Cộng Đồng Việt Nam Minnesota 

- Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Minnesota 

- Hội Sinh Viên Việt Nam Đại Học Minnesota 

- Vietnam Center 

- Hội Văn Hoá Kỹ Thuật 

- Cơ Quan Xã Hội Việt Nam Minnesota 

- Hội Hùng Vương 

- Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Hoa Kỳ (NCVA) 

- Đài Phát thanh Việt Nam MN 

- Đài Truyền Hình Việt Nam (Vietnamese Broadcasting of MN) 

- Tuần Báo Anh ngữ Asian American Press CHƯƠNG TRÌNH 

(2:00 PM – 4:00 PM) 

Khai mạc: Nhà báo Huỳnh Sĩ Nghị (MC) 

Giới thiệu Viện Việt-Học - Hội Đồng Điều Hành Viện Việt-Học (HĐĐH VVH) 

Chữ Nôm trong dòng Văn học VN - Giới thiệu Tđ CN TD – Gs Nguyễn Ngọc Bích 

Nam Phong Tạp Chí và Phạm Quỳnh - Nhạc sĩ Phạm Tuân và nhà báo Phan Thanh Tâm 

Dự án Bộ DVD – ROM Nam Phong Tạp Chí (HĐĐH VVH) 

Lời cảm tạ cuả Ban Tổ Chức - Nhà báo Phan Thanh Tâm 

(4:00 PM – 5:00 PM) 

Phát hành: Elisa Thuỷ Tiên Lê và Ngô Phương Chi 

Ban Tổ Chức: Phan Thanh Tâm / (651) 490-0040 / tam_t_phan@yahoo.com // 

Huỳnh Sĩ Nghị / (651) 224-6570 / Nghi@aapress.com // 

Nguyễn Thu Thuỷ / (612) 866-5034 / tt_nguyen@yahoo.com // 

Trần Thị Minh Phước / (952) 847-5306 / pt@hclib.org


Chủ nhật 8 tháng Năm, 2011 

Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm Viện Việt-Học (Khối Tu Thư và Huấn Luyện) 

viếng thăm các Trường Việt Ngữ tại Saint Paul và chia sẻ với các Quí Thầy Cô giáo 

và các bậc Mẹ Cha hai đề tài: 

a.Dạy Đọc và Dạy Viết Tiếng Việt Theo Âm Vị Học 

b.Tại Sao Tôi Chọn Làm Thầy Cô Giáo Dạy Việt Ngữ? 


Comments