Viện Việt-Học‎ > ‎Sinh Hoạt‎ > ‎

Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu - Ra Mắt Sách và CD Việt Nam: Văn hoá và Môi trường

posted Dec 12, 2012, 5:28 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated May 6, 2015, 12:08 AM ]

Chủ-nhật 16 tháng Mười Hai năm 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

Thuyết trình về đề tài: Biến đổi khí hậu và vấn nạn lương thực toàn cầu

Diễn giả: Giáo sư Thái Công Tụng (đến từ Canada)

Ra Mắt Sách và CD: Việt Nam: Văn hoá và Môi trường,

Chủ-biên: Lê Hữu Mục – Thái Công Tụng. Cơ sở xuất bản Việt-Học, 2012.

Comments