Viện Việt-Học‎ > ‎Phân Ưu‎ > ‎

PHÂN ƯU Dược sĩ Tiến sĩ Nguyễn Phúc Bửu Tập

posted Feb 29, 2020, 8:00 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Mar 1, 2020, 2:14 PM ]

PHÂN ƯU

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn:

Dược-Sĩ Tiến-Sĩ NGUYỄN PHÚC BỬU TẬP

Pháp-danh PHỔ HOÀNG

Nguyên Phó Viện-Trưởng Nội-Vụ Viện Việt-Học (2000-2010)

 

Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1930 tại Huế, Việt Nam

Đã từ trần ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại Fountain Valley, California

Hưởng thọ 90 tuổi

Viện Việt-Học thành kính chia buồn cùng

Bà Quả-phụ Nguyễn Phúc Bửu Tập, nhũ-danh Phạm Thị Mộng Thu, và toàn-thể tang-quyến

Nguyện cầu anh-linh Dược-Sĩ Tiến-Sĩ NGUYỄN PHÚC BỬU TẬP

sớm siêu sinh về cõi Niết Bàn.

B​an Cố-Vấn và Ban Giáo-Sư Viện Việt-Học, gồm các quí Ông, Bà, Giáo-sư (và Ông), Giáo-sư (và Bà):

Nguyễn Thế Anh • Trần Hoài Bắc • Phạm Quốc Bảo • Nguyễn Văn Canh • Nguyễn Văn Châu •
Đào Đức Chương • Vĩnh Đào • Bùi Đồng • Trần Ngọc Dụng • Phạm Cao Dương •
Phạm Kim Dzung • Bùi Văn Giai • Triệt Học Trần Đức Giang • Phan Văn Giưỡng • Bùi Bích Hà •
Phạm Văn Hải • Trương Thị Quỳnh Hạnh • ​Trần Thanh Hiệp • Bà Nguyễn Đình Hòa • Đinh Khang Hoạt •
Nguyễn Như Hùng • Phạm Thế Hùng • Phạm Thị Lệ Hương • Doãn Kim Khánh • Lê Đình Khiết •
Lê Xuân Khoa • Lê Văn Khoa • Đoàn Khoách • Lưu Khôn • Nguyễn Ngọc Kỳ • Lâm Thanh Liêm •
Viên Linh • Nguyễn Bá Linh • Nguyễn Thái Long • Nguyễn Thị Mai • Nguyễn Khắc Minh • Văn Mộch •
Đỗ Huy Nghĩa • Tôn Nữ Bích Ngọc • Dương Như Nguyện • Trịnh Nhật • Trần Ngọc Ninh •
Đàm Trung Pháp • Nguyễn Thuyết Phong • Trần Gia Phụng • Bùi Xuân Quang • Phạm Văn Quảng •
Nguyễn Hưng Quốc • Nguyễn Văn Sâm • Doãn Quốc Sỹ • Bà Nguyễn Sỹ Tế • Hồ Bạch Thảo •
Nguyễn Cung Thông • Nguyễn Thiên Thụ • Phạm Thị Thuận • Nguyễn Văn Thùy (Vy Thanh) •
Lê Phục Thủy • Phạm Bích Thủy • Trương Toại • Đỗ Quý Toàn • Lâm Lễ Trinh • Thái Công Tụng •
Phạm Văn Tuấn • Hoàng Ngọc Tuấn • Lê Thành Việt • Đỗ Quang Vinh • Lê Bảo Xuyến

 

Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học:

Vương Quốc Anh (Ly) • Nguyễn Khắc Đôn • Nguyễn Tuấn Khanh • Nguyễn Hoàng Lan •
Nguyễn Kim Ngân • Hoài Hương Trần Uyên Thi • Nguyễn Chí Thông • Nguyễn Doãn Vượng

cùng Toàn-Thể Viện Việt-Học

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

 

 

Comments