Viện Việt-Học‎ > ‎Phân Ưu‎ > ‎

Phân Ưu

posted Sep 20, 2013, 6:00 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Sep 20, 2013, 6:05 AM ]
Nhận được tin buồn:

Thân phụ của Anh Nguyễn Chí Thiện (Đài Radio Bolsa),
Chị Nguyễn Thuý Liên (Trung Tâm Phó Ngoại Vụ đặc trách Ban Tu Thư Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San José, Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Âu Cơ)
Anh Nguyễn Chí Thông (Hội viên thường trực Hội Đồng Điều Hành VVH) là:

Cụ Ông
Benjamin Nguyễn Văn Tiên
Pháp Danh Nguyên Thông


tạ thế vào ngày 1 tháng 9 năm 2013 tại Long Beach

Hưởng thọ 87 tuổi
Viện Việt Học thành kính chia buồn cùng

Anh Chị Nguyễn Chí Thiện - Minh Phượng (Đài Radio Bolsa),
Chị Nguyễn Thuý Liên, Anh Nguyễn Chí Thông cùng tang quyến

Cầu nguyện anh linh Cụ Ông Benjamin Nguyễn Văn Tiên siêu sanh Cõi Phật

Thành Kính Phân Ưu

Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Viện Việt Học


Comments