Viện Việt-Học‎ > ‎Phân Ưu‎ > ‎

PHÂN ƯU

posted Oct 7, 2014, 2:49 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 1, 2016, 11:24 AM ]


 Vô cùng xúc động khi được tin 

 

 Giáo-sư  TÔN THẤT THIỆN 

 Đã mệnh chung vào ngày 3 tháng Mười năm 2014 

 tại Ottawa, Canada 

 Hưởng thọ 91 tuổi 

 Viện Việt-Học thành-kính 

 chia buồn cùng tang-quyến và nguyện cầu anh-linh cuả 

 Giáo-sư  TÔN THẤT THIỆN sớm về cõi Vĩnh-Hằng

 

 Thành-Kính Phân Ưu 

 Viện Việt-Học 


external link
https://sites.google.com/site/tonthatthienmemorial/
external link
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_Th%E1%BA%A5t_Thi%E1%BB%87n