Viện Việt-Học‎ > ‎Phân Ưu‎ > ‎

Phân Ưu

posted Sep 20, 2013, 6:12 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Oct 7, 2014, 2:46 AM by Chí-Thông Nguyễn ]

Nhận được tin buồn: 

Giáo sư NGUYỄN THÀNH LONG 

Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Tổng Hợp Chưởng Binh Lễ An Giang 

Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kì 

Cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo 

Nguyên Giáo sư Viện Việt-Học 

Tạ thế vào ngày 14 tháng Chín năm 2013 

tại tư gia thuộc Orange County, California, Hoa Kì 

Hưởng thọ 78 tuổi 

Viện Việt-Học thành kính chia buồn cùng Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Long

Khuê Danh Nguyễn Phạm Phương Lan và tang quyến 

Cầu nguyện anh linh Giáo sư Nguyễn Thành Long siêu sanh Cõi Phật. 

Thành kính phân ưu 

Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Viện Việt-Học 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/Home/phan-uu/untitledpost/Sen2.jpg.1379682715611.jpg?attredirects=0

Comments