Phân Ưu


PHÂN ƯU Giáo-sư Lê Hữu Mục

posted Nov 21, 2017, 6:07 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 21, 2017, 6:19 PM ]


PHÂN ƯU Cụ Quả Phụ Lê Đình Duyên

posted Mar 13, 2017, 11:24 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 14, 2017, 4:27 PM ]

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LeDinhDuyen%20%28VVH%29%2014%20pu-1.png

PHÂN ƯU Giáo-sư Nguyễn Thanh Liêm

posted Nov 22, 2016, 9:42 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:40 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Tạ Chí Đại Trường

posted Nov 18, 2016, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:41 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Nguyễn Tư Mô

posted Aug 17, 2016, 3:32 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:41 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Nguyễn Ngọc Bích

posted Aug 17, 2016, 1:42 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:42 AM ]


PHÂN ƯU Giáo-sư Lưu Trung Khảo

posted Aug 17, 2016, 1:33 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Mar 13, 2017, 11:43 AM ]


PHÂN ƯU

posted Jul 10, 2015, 5:27 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Aug 17, 2016, 1:26 PM ]


 Vô cùng xúc động nhận được tin đau buồn: 

 Thân mẫu cuả Ông Nguyễn Khắc Đôn và Cô Nguyễn Hoàng Lan - 

 Hội viên thường trực Hội-Đồng Điều-Hành Viện Việt-Học

 Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN KHẮC HOẠCH 

 Nhũ danh NGUYỄN NGUYỆT NGA 

 Pháp danh Kim Liên 

 Đã từ trần vào ngày 5 tháng Bảy năm 2015 (nhằm ngày 20 tháng Năm năm Ất-Mùi) tại Anaheim, California 

 Hưởng thọ 86 tuổi 

 Viện Việt-Học thành kính chia buồn Ông Nguyễn Khắc Đôn và Cô Nguyễn Hoàng Lan 

 cùng toàn thể tang-quyến. 

 Nguyện cầu anh linh Cụ Bà Kim Liên NGUYỄN NGUYỆT NGA siêu sanh Cõi Phật. 

 BAN CỐ-VẤN 

 BAN GIÁO-SƯ 

 HỘI-ĐỒNG ĐIỀU-HÀNH và toàn-thể VIỆN VIỆT-HỌC 

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

 


PHÂN ƯU

posted Oct 7, 2014, 2:49 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 1, 2016, 11:24 AM ]


 Vô cùng xúc động khi được tin 

 

 Giáo-sư  TÔN THẤT THIỆN 

 Đã mệnh chung vào ngày 3 tháng Mười năm 2014 

 tại Ottawa, Canada 

 Hưởng thọ 91 tuổi 

 Viện Việt-Học thành-kính 

 chia buồn cùng tang-quyến và nguyện cầu anh-linh cuả 

 Giáo-sư  TÔN THẤT THIỆN sớm về cõi Vĩnh-Hằng

 

 Thành-Kính Phân Ưu 

 Viện Việt-Học 


external link
https://sites.google.com/site/tonthatthienmemorial/
external link
http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4n_Th%E1%BA%A5t_Thi%E1%BB%87n


Phân Ưu

posted Sep 20, 2013, 6:12 AM by Quốc-Anh Vương   [ updated Oct 7, 2014, 2:46 AM by Chí-Thông Nguyễn ]


Nhận được tin buồn: 

Giáo sư NGUYỄN THÀNH LONG 

Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Tổng Hợp Chưởng Binh Lễ An Giang 

Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kì 

Cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo 

Nguyên Giáo sư Viện Việt-Học 

Tạ thế vào ngày 14 tháng Chín năm 2013 

tại tư gia thuộc Orange County, California, Hoa Kì 

Hưởng thọ 78 tuổi 

Viện Việt-Học thành kính chia buồn cùng Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Long

Khuê Danh Nguyễn Phạm Phương Lan và tang quyến 

Cầu nguyện anh linh Giáo sư Nguyễn Thành Long siêu sanh Cõi Phật. 

Thành kính phân ưu 

Hội Đồng Điều Hành và toàn thể Viện Việt-Học 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/Home/phan-uu/untitledpost/Sen2.jpg.1379682715611.jpg?attredirects=0

1-10 of 11