Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019

posted Sep 13, 2019, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 13, 2019, 11:34 AM ]

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

Tháng Chín 

 

2019 

 

1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin 


với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

(Thay đổi ngày học từ thứ Ba sang thứ Sáu) 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khai Giảng

 Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

3.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Chín

      Nhạc Trẻ Một Thời

với sự góp mặt đặc-biệt cuả một số ca nhạc sĩ cuả phong-trào Nhạc Trẻ.

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)


 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1. Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

 Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2. Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

 

Sinh-hoạt bất định-kì:

 

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

Họp mặt tháng Chín sau buổi “photowalking”: Chủ-nhật 8 tháng Chín, 2019.

Từ 9:00 AM đến 11:30 AM

Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

 

 __________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

          (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

          Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

           7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

           8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

           8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – CRISTIAN GARCIA

           9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

          Vé: $5 tại cửa.

          Emailwww.vacgs@gmail.com2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

         (Nghỉ ngày 21 tháng Chín, 2019)

         Emailminhhienusa@yahoo.com
__________________________________Chúc Mừng:

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 


1. □ Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã tổ chức thành-công Đại Hội Thường Niên 2019 với chủ-đề "Nụ Hồng Đất Việt" vào Chủ-nhật, 8 tháng Chín, 2019 tại Diamond Seafood Palace #1, Garden Grove, CA.

 

Liên lạc:


Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt


AHLVD-LVD ALUMNI ASSOCIATION


levanduyethahbch@gmail.com


Address: 2603 Newman Ave. Tustin, CA 92782

Phone: (408) 888 - 6494
2. □ Ban Tổ Chức Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký đã xuất bản và ra mắt thành-công “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” vào Chủ-nhật, 1 tháng Chín, 2019 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, Westminster, CA.

 

Liên lạc với nhà xuất bản:


(714) 235-2437


phamxuandai@yahoo.com 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050


2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NhacTre2019.jpg


Đêm Nhạc Tháng Chín 2019 - Nhạc Trẻ Một Thời
Bích-chương (JPG)
NhacTre2019.jpg 
1037k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t09%20Th%C3%A1ng%20Chin_2019_.pdf
Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2019
VVH Tin Sinh-Hoạt09 Tháng Chin_2019_.pdf
192k  View  Download


Comments