Tin Sinh-Hoạt Tháng Chín 2019

posted Sep 13, 2019, 10:29 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 4, 2019, 4:19 AM ]

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

Tháng Chín 

 

2019 

 

1.     Thứ Sáu, ngày 6 tháng Chín, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin 


với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

(Thay đổi ngày học từ thứ Ba sang thứ Sáu) 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 3:00 PM đến 5:30 PM

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khai Giảng

 Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

 Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

3.     Thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca-nhạc tháng Chín

      Nhạc Trẻ Một Thời

với sự góp mặt đặc-biệt cuả một số ca nhạc sĩ cuả phong-trào Nhạc Trẻ.

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

(Xin mời xem bích-chương gởi kèm)


 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Sáu

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Năm học 2019 – 2020 (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1. Chương-trình ca-nhạc Thính-phòng:  Thứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

 Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2. Chương-trình sinh-hoạt ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

(Hát Với Nhau):  Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

 

Sinh-hoạt bất định-kì:

 

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Sinh Hoạt Nhiếp-Ảnh 2019 - Họp mặt vào các Chủ-nhật bất-định-kì tại Viện sau mỗi lần chụp hình “photowalking”.

Họp mặt tháng Chín sau buổi “photowalking”: Chủ-nhật 8 tháng Chín, 2019.

Từ 9:00 AM đến 11:30 AM

Liên-lạc: (714) 280-7933 // Email: info@viethoc.com

 

 __________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 

          Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

          (Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

          Thứ Sáu, ngày 2 tháng 9, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM

          Chương trình:

           7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

           8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

           8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – CRISTIAN GARCIA

           9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

          Vé: $5 tại cửa.

          Emailwww.vacgs@gmail.com



2.       □ Mỗi sáng tại Phòng hội Viện Việt-Học (trừ sáng thứ Hai):

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3.       □ Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe)

         (Nghỉ ngày 21 tháng Chín, 2019)

         Emailminhhienusa@yahoo.com


4.       Buổi tiệc gây quỹ của Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt:

          Đêm Hội Ngộ Kỳ 3

          Chủ Nhật 22 tháng 9 năm 2019

          5:30 PM - 10:30 PM /Giá vé ủng hộ $35/người

          được tổ chức tại Nhà Hàng Seafood Paradise

          8602 Westminster Blvd, Westminster (góc Newland), Tel (714)893-6066


          Buổi tiệc gây quỹ của Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt để mua quà Thanksgiving, Tết Nguyên Đán hằng năm và duy trì sinh hoạt văn nghệ giúp vui 

          mỗi hai tuần trong tháng, cho các bác trong các viện Dưỡng Lão và Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng.


          Hội Ái Hữu Phụ-Nữ Việt là Hội Thiện Nguyện bất vụ lợi được thành lập nhằm mục đích bảo tồn & phát huy truyền thống và văn hoá 

          Người Phụ Nữ Việt Hải Ngoại. Công việc chính hiện nay của Hội là: Ủy Lạo và Thăm Viếng các Viện Dưỡng Lão Hải Ngoại.


          Liên lạc:

          Hội Trưởng: Quỳnh Hoa (714) 553-6234

          Trưởng Ban Tổ Chức: Hải Lan (714) 553-1553


5.       □ Chương-trình ca nhạc đặc-biệt cuả Sóng Xanh tại Phòng hội Viện Việt-Học:

          Chủ-đề: "Tình Yêu"

          Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9, 2019 lúc 7:30 PM

          Sóng Xanh // Bắc Một Nhịp Cầu Văn-hoá qua Hợp Ca // Bridging Cultures through Ensemble Singing

          URLsongxanh.squarespace.com

          Emailsongxanhmusic@gmail.com


5.       □ Free 30 minutes Game Building Session at Code Ninjas®, Garden Grove:

          • Game-based coding education for kids ages 7-14

          • Kids learn to code by playing & building their very own video games

          Weekdays: 3 pm - 8 pm 

          Weekends: 10am - 5 pm

          Code Ninjas®

          9575 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92841

          (714) 386-9709

          URLwww.codeninjas.com/locations/ca-garden-grove

          EmailVu.hong@codeninjas.com






__________________________________



Chúc Mừng:

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 


1. □ Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt đã tổ chức thành-công Đại Hội Thường Niên 2019 với chủ-đề "Nụ Hồng Đất Việt" vào Chủ-nhật, 8 tháng Chín, 2019 tại Diamond Seafood Palace #1, Garden Grove, CA.

 

Liên lạc:


Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt


AHLVD-LVD ALUMNI ASSOCIATION


levanduyethahbch@gmail.com


Address: 2603 Newman Ave. Tustin, CA 92782

Phone: (408) 888 - 6494




2. □ Ban Tổ Chức Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký đã xuất bản và ra mắt thành-công “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” vào Chủ-nhật, 1 tháng Chín, 2019 tại Hội trường Nhật báo Người Việt, Westminster, CA.

 

Liên lạc với nhà xuất bản:


(714) 235-2437


phamxuandai@yahoo.com



 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050



2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/NhacTre2019.jpg


Đêm Nhạc Tháng Chín 2019 - Nhạc Trẻ Một Thời
Bích-chương (JPG)
NhacTre2019.jpg 
1037k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Ho%E1%BA%A1t09%20Th%C3%A1ng%20Chin_2019_.pdf




Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2019
VVH Tin Sinh-Hoạt09 Tháng Chin_2019_.pdf
192k  View  Download


Comments