Tin Sinh-Hoạt Tháng Hai 2019

posted Feb 1, 2019, 1:30 PM by Tuấn-Khanh Nguyễn   [ updated Feb 1, 2019, 1:31 PM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Hai

 

 

0.     Thứ Bảy, ngày 09 tháng Hai, 2019

      Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

      Đêm nhạc định-kì ngày 09 tháng Hai được dời lại 1 tuần và sẽ được thực hiện vào

      ngày 16 tháng Hai, 2019.

 

1.     Chủ-nhật, ngày 10 tháng Hai, 2019 từ 9:00 AM đến 12:00 PM  

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

 

     Lớp Nhiếp-Ảnh 2019Khai-Giảng 

     Thời-gian: 13 tuần lễ  

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

2.     Thứ Bảy, ngày 16 tháng Hai, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Chương-trình ca nhạc thính-phòng Hoa Trong Thi Ca Việt-Nam

Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

 

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Thứ Bảy

1.     Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

           với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi-Ca

           (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

           Từ 2:30 PM đến 3:00 PM

       Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 

       (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 2 & 9 tháng Hai, 2019)

       Năm học 2018 – 2019 - (từ 15 tháng Chín, 2018 đến 15 tháng Sáu, 2019)

      Từ 2:00 PM đến 2:30 PM:  Tập múa

      Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Học Việt-ngữ và sinh-hoạt học-đường

 

      Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

Chủ-Nhật (NGHỈ TẾT NGUYÊN-ĐÁN ngày 3 tháng Hai, 2019)

 

1.     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

Lớp Nhiếp-Ảnh 2019 (Mỗi Chủ-nhật trong 13 tuần lễ kể từ 10 tháng, Hai, 2019)

Từ 9:00 AM đến 12:00 PM.

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.     Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

□ Chương-trình văn-nghệ định-kì vào thứ Bảy thứ nhì cuả tháng Hai được dời đến tuần

   lễ thứ ba cuả tháng, vào ngày 16 tháng Hai, 2019.

 

   Chủ-đề:  Hoa Trong Thi Ca Việt Nam


   Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.       Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 2, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

 

 7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 8:00 – 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

 

 8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển –

                                     Danh thủ Tây Ban Cầm Hàn quốc WESLEY PARK

            9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

 

Vé: $5 tại cửa.

 

Email: www.vacgs@gmail.com

   (Xin mời xem bích-chương “VACGS...” cuả BTC)

 

 

2. □ Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

        Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học

Buổi ra mắt tác phẩm văn chương và triết học của Nguyễn Thị Thanh Bình & GS Đặng Phùng Quân và chuyện trò với hai tác giả.

        Tuyển Tập Truyện Ngắn “Tuổi Trẻ” của Nguyễn Thị Thanh Bình, Đặng Phùng Quân & Hàn Song Tường

        Huserl và Chủ Nghĩa Lý Tưởng Trong Thế Giới Hiện Đại của Đặng Phùng Quân

        

        Địa điểm:   Phòng hội Viện Việt Học

                           từ 1:00 PM đến 4:00 PM

        (Xin mời “Thư mời Chiều Tao Ngộ Văn Chương và Triết Học...” cuả BTC)

 

 

3.     Thứ Bảy, ngày 2 tháng 2, 2019

    Đoàn Du Ca Nam California trân trọng giới thiệu

    Chương trình “Nhạc Quê Hương và Tình Ca Ban Mê”

    với sáng tác cuả những người Du Ca BanMê: 


    Phan Ni Tấn (Canada), Nguyễn Đình Hiếu (Hoa Kỳ), Nguyễn Quyết Thắng (Hoà Lan)


    Địa điểm:   Phòng Sinh Hoạt Nhật Báo Người Việt

                       vào lúc 7:00 PM

   (Xin mời xem bích-chương “DuCa...” của BTC)

 


4.     Giải Văn Học Phan Thanh Giản.

   Hội Văn Hóa & Giáo Dục Phan Thanh Giản tổ chức một cuộc tuyển chọn

   Giải Văn Học Phan Thanh Giản với chủ đề 

   “Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau Năm 1975”.

 

▪ Giải thưởng: Giải nhất: $15,000 US – Giải nhì: $5,000 US.

▪ Thời gian nhận bài từ ngày ra thông cáo đến cuối tháng 5 năm 2020.

▪ Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 5 năm 2021.

 

  Liên lạc:

  Thông tin về giải xin vào địa chỉ mới của Giải Văn Học Phan Thanh Giản

  trang http://ptgculturefoundation.com/

     (Xin mời xem “PTG_thông-cáo...” của BTC)

 

 

 

 

__________________________________

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

ą
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 1, 2019, 1:30 PM
ą
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 1, 2019, 1:30 PM
Ċ
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 1, 2019, 1:30 PM
Ċ
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 1, 2019, 1:30 PM
ą
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 1, 2019, 1:30 PM
Ċ
Tuấn-Khanh Nguyễn,
Feb 1, 2019, 1:30 PM
Comments