Tin Sinh-Hoạt Tháng Tám 2019

posted Aug 5, 2019, 10:25 AM by Tuấn-Khanh Nguyễn
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

                                                  Tháng Tám

  

 1.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 2:00 PM đến 4:00 PM

   Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

   Thuyết-trình (có trình-diễn minh-hoạ):

     Một Vốn Quí Trong Kho-Tàng Văn-Hoá Việt-Nam:

     Âm-Nhạc Cổ-Truyền - Bảo Tồn và Phát Triển, Đào Tạo và Kế Thừa

           Diễn-giả:  Giáo-sư Tiến-sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (đến từ Pháp)

   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

   (Xin mời xem Thiệp Mời gởi kèm)

 

 


2.     Thứ Bảy, ngày 10 tháng Tám, 2019 từ 7:30 PM đến 10:30 PM

        Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

  Chương-trình ca-nhạc thính-phòng tháng Tám

           Mây Trong Thơ Nhạc và Văn-Học Dân-Gian Việt-Nam

  Mọi bảo-trợ, đóng góp xin liên lạc:  (714) 270-8110

  Liên-lạc: Email: info@viethoc.com

  (Xin mời xem bích-chương gởi kèm)

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:


 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học –

Năm học 2019 – 2020 - (từ 14 tháng Chín, 2019 đến 13 tháng Sáu, 2020)

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM:  Lớp Việt-ngữ và Sinh-hoạt Học-đường

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - (Nghỉ hè)

Liên-lạc: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

1.   Chương-trình ca-nhạc Thính-phòngThứ Bảy thứ nhì cuả mỗi tháng.

     Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: info@viethoc.com

 

2.   Chương-trình sinh-hoạt Ca-viên BHX VVH và thân-hưũ

     (Hát Với Nhau)Thứ Bảy thứ nhất cuả mỗi tháng.

     Từ 7:00 PM đến 10:30 PM

     Liên-lạc: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

__________________________________Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

1.  □   Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 8, 2019 từ 8:00 PM đến 10:00 PM Chương trình:

  7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

  8:00 - 8:30 pm: Thành viên VACGS trình diễn

  8:30 - 9:30 pm: Trình diễn Guitar – ANDRE GIRALDO             

              9:30 - 10:00 pm: Q & A / Trò chuyện cùng nhạc sĩ

Vé: $5 tại cửa.

Email: www.vacgs@gmail.com

 

2. □    Mỗi sáng (trừ thứ Hai) tại Phòng hội Viện Việt-Học:

          Lớp Dưỡng Sinh Thức Pháp

          Thứ Ba đến thứ Sáu:  7:00 AM – 8:00 AM

          Thứ Bảy và Chủ-Nhật:  7:00 AM – 8:15 AM

          Email:  duongsinhthucphap@gmail.com


3. □  Thứ Bảy thứ ba cuả mỗi tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:

         Sinh-hoạt cuả Nhóm Bạn Yêu Nhạc và thân-hưũ

         Chương-trình Những Tình Khúc Cho Nhau (Hát Cho Nhau Nghe) 

         Từ 7:00 PM đến 11:00 PM

         Email: minhhienusa@yahoo.com


4.  Buổi nói chuyện thân mật của học-giả Đỗ Thông Minh về tình hình VN với chủ đề

        “Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á” do Thư Viện Việt Nam bảo trợ,

         tại phòng họp thư viện theo chi tiết sau:

        Thứ Bảy 24 (thay vì 17) /8/2019, 2 giờ chiều tiếp tân đồng hương,

        nói chuyện và thảo luận 2:30 đến 5 giờ.

Địa chỉ: 10872 Westminster Ave, suites 214-215, Garden Grove, CA 92843

Tel: (714) 638 – 8448                                          __________________________________

 

Chúc Mừng

 

Viện Việt-Học trân-trọng chúc mừng:

 

4. □ “Trung Tâm Tài Liệu Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á” (NRCAL) của Trường

         California State University Fullerton đã tổ chức thành-công buổi Ra Mắt Sách

     vào ngày 3 tháng 8, năm 2019, 2:00 PM - 4:00 PM tại 

     Tòa-soạn Nhật Báo Người Việt

     14771 Moran St., Westminster, CA 92683

         Buổi ra mắt sách đã giới thiệu 12 quyển truyện dành cho thanh thiếu niên và thiếu

         nhi Việt-Nam với thành-phần tác-giả là các thí-sinh thắng giải thi viết do NRCAL

         tổ chức vào năm 2017.

     Liên lạc với trung-tâm NRCAL:  nrcal@fullerton.edu

          

5.   Ban tổ-chứcĐại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Thế Giới Kỳ 5”

         đã thực-hiện thành công Chương-trình hội-luận về âm-nhạc truyền-thống Việt-Nam:

         Ngày 2 tháng 8, 2019 tại trụ sở Đoàn Lạc Hồng:

         7219 Westminster Ave., Westminster, CA 92683,  

         Buổi trình-diễn ca-nhạc cuả các đoàn văn-nghệ truyền-thống Việt-Nam trên thế-giới:

         Đoàn Hướng Việt, Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc Paris,

         Phượng Ca Na Uy, Tre Việt, Tiếng Hoài Hương,

         Tiếng Vọng Quê Hương, với

         Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đặc biệt đảm trách vai trò tổ chức Đại-Hội.

         Th Bảy 3 tháng 8, 2019 – 7:30 PM

         Rose Center Theater

         14140 All American Way, Westminster CA 92683

         Liên lạc Đoàn Lạc Hồng:  (714) 642 9590, (714) 251 2152, (657) 246 9775

 

__________________________________

 

                                                                                                                     Viện Việt-Học

                                                          15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

                                                        Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

Comments