Tháng Hai đến Tháng Mười Một năm 2012

posted Dec 7, 2012, 2:31 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 7, 2012, 3:25 AM ]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lịch sinh hoạt cuả Viện Việt-Học

Từ tháng Hai đến tháng Mười Một năm 2012

 

Tháng Hai năm 2012

 

4.Chủ nhật 5 tháng Hai năm 2012 từ 2:00 PM – 4:00 PM

   Buổi Tiếp Nhận Sách, Tài liệu, Tranh Ảnh giá trị và hiếm quí

 

Tháng Ba năm 2012

 

5.Thứ Bảy 24 tháng Ba năm 2012 từ 3:00 PM – 5:30 PM

    Chiều nhạc  Tuổi Trẻ Và Muà Xuân

    Do học sinh, thầy cô giáo, và các bậc mẹ cha trong Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản  

    Viện Việt-Học thực hiện.

 

6. Chủ nhật 25 tháng Ba năm 2012 từ 2:00 – 4:00 giờ chiều

   Thuyết trình đề tài:  Việt Nam Và Vấn Đề Năng Lượng Hạch Tâm

   Diễn giả:  Kiến trúc sư Trần Thanh Phong . Tiến sĩ Phạm Kim Long

 

Tháng Tư năm 2012

 

7.Chủ nhật 1 tháng Tư năm 2012 từ 9:00 AM – 12 Noon

    Tại Gia Đình Phật Tử Long Hoa, Los Angeles

    Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học trình bày về: (1) Phương Pháp Đứng Lớp

    Vỡ Lòng, (2) Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Âm Vị Học do Cô Minh Hồng phụ trách. 

 

8.Thứ Bảy, 14 tháng 4 năm 2012 từ 7:30 – 9:30 giờ tối

   Đêm nhạc tháng 4  “Hát Cho Thuyền Nhân và Tương Lai Việt Nam II”

   Do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học thực hiện

 

9.Tại San Jose và Sacramento

   Thứ Bảy 21 & Chủ nhật 22 tháng 4 năm 2012

   Chương Trình Vui Học Lịch Sử Và Văn Hoá Việt (song ngữ) và   

   Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học thực hiện các buổi

   workshop về đề tài Lịch sử Tị Nạn và trình bày về Phương Pháp Đứng Lớp 

   Vỡ Lòng, Dạy Đọc Và Dạy Viết Tiếng Việt Theo Âm Vị Học dành cho  

   các đơn vị Hướng Đạo, Trường Việt Ngữ Văn Lang tại San Jose và

   các trường Việt ngữ tại Sacramento.

 

Tháng Năm năm 2012

 

1.Thứ Bảy 12 tháng Năm, 2012 từ 3 giờ đến 5 giờ chiều

   Ngày Biết Ơn Mẹ Cha

   Do Học sinh, Thầy Cô giáo, các bậc Mẹ Cha trong Chương trình Việt ngữ Căn bản VVH thực      

   hiện

 

2.Thứ Bảy 12 tháng Năm, 2012 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ 30 tối

   Đêm Nhạc Tháng Năm, chủ đề Mẹ

 

3.Chủ nhật 20 tháng Năm, 2012 từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều

    Ra Mắt hai tác phẩm cuả nhà văn Nguyễn Văn Sâm:

   a.Người Hùng Bình Định nổi loạn Truông Mây, tác phẩm Nôm thế kỷ 19
   b.Tập truyện ngắn Quê Hương Vụn Vỡ

                                                           Tháng Sáu, 2012

1.Thứ Bảy, 2 tháng Sáu, 2012 từ 7 giờ 30 - 10 giờ tối
   Đêm Nhạc Hè / Hoàng Hạc
   Bác sĩ Phạm Gia Cổn và thân hữu thực hiện


2.Chủ nhật, 3 tháng Sáu, 2012 từ 2 giờ -  4 giờ chiều
   Đề tài thuyết trình: Vai trò cuả Ông Bà, Mẹ Cha trong việc dưỡng dục tuổi trẻ VN
   Bác sĩ:  Nguyễn Trần Hoàng


3.Thứ Bảy, 9 tháng Sáu, 2012 từ 7 giờ 30 - 10 giờ tối

    Đêm nhạc tháng Sáu “Tiền Chiến và Những Dòng Nhạc Xưa

    do Câu Lạc Bô Văn Nghệ VVH thực hiện


4.Chủ nhật, 17 tháng Sáu, 2012 từ 2 giờ 30 - 4 giờ 30 chiều
   Ra mắt sách
Trần Củng Sơn - Một Thoáng 26 Năm
   Trần Củng Sơn là bút hiệu cuả nhạc sĩ Trần Chí Phúc


5.Chủ nhật, 17 tháng Sáu, 2012 từ 5 giờ - 7 giờ tối
   Chiều nhạc tháng Sáu
   Do Little Saigon Music Academy và
Câu Lạc Bô Văn Nghệ Học sinh Sinh viên Thanh niên  

   VVH thực hiện

Tháng Bảy năm 2012

 

1.Tối thứ Sáu, 13 tháng Bảy từ 7:30 PM - 9:30 PM

- Giới thiệu sách cuả Giáo sư  Nguyễn Hưng Quốc và các ấn phẩm nhạc cuả Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn (đến từ Úc châu) 

- “Nhạc Đàm với Nhạc sĩ Hoàng Ngọc Tuấn”

 

2.Thứ Bảy 14 và Chủ nhật 15 tháng Bảy năm 2012

Hội Nghị Tiếng Việt: 

Việc Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Gia Đình Việt Nam Ở Hải Ngoại

Một số các học giả, giáo sư, nhà nghiên cứu ở Úc, Canada, Nhật Bản, Châu Âu và tại Hoa Kì đã nhận lời mời cuả Viện đ đọc tham luận và thuyết trình tại Hội nghị.  

 

3. Thứ Bảy 14 tháng Bảy năm 2012 từ 7:30 PM - 9:30 PM

    “Đêm Nhạc Hoàng Ngọc-Tuấn” (do nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn đến từ Úc châu trình bày). 

 

Tháng Tám năm 2012

 

1.Chủ nhật 5 tháng Tám, 2012 từ 1 giờ 30 chiều đến 3 giờ chiều

   Cô Thuy Minh Hồng, trưởng Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học

   Thuyết trình về đề tài:

   (1) “Cách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Âm Vị Học”

   (2) ”Phương Pháp Đứng Lớp Vỡ Lòng”

   dành cho các Thầy Cô giáo TTVN Hồng Bàng, thành phố Westminster.

 

2.Thứ Bảy, 11 tháng Bảy từ 7 giờ 30 tối - 9 giờ 30 tối
   Đêm nhạc:  “Tháng Tám và Muà Thu”

   Do Câu Lạc Bô Văn nghệ Viện Việt-Học thực hiện

 

3.Chủ nhật 12 tháng Tám từ 2 giờ - 4 giờ 30

   Hội nghi Tiếng Việt: Việc Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Gia Đình Việt Nam

   Ở Hải Ngoại:
   Thuyết trình qua Skype ở Viện Việt-Học về đề tài:  “Nên dạy Chào Hỏi, Thưa, Dạ

   như thế nào trong trường Việt ngữ và trong gia đình Việt Nam ở hải ngoại? “

   Diễn giả:  Gs Trần Tư Bình, Hiệu Trưởng trường Văn hóa Việt Nam Marrickville, 

   Sydney, Úc.

 

4.Thứ Bảy 18 tháng Tám, 2012 từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa

   Cô Thuy Minh Hồng, trưởng Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học

   Thuyết trình về đề tài:

   (1) “Cách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Âm Vị Học”

   (2) ”Phương Pháp Đứng Lớp Vỡ Lòng”

   dành cho các Thầy Cô giáo Trường Việt ngữ Đắc Lộ, West Covina.

5.Chủ nhật 19 tháng Tám từ 2 giờ  - 4 giờ chiều  

   Hội nghi Tiếng Việt: Việc Bảo Tồn Tiếng Việt Trong Gia Đình Việt Nam Ở Hải Ngoại:

  Thuyết trình qua Skype ở Viện Việt-Học về đề tài:

  “Làm sao giữ tiếng Việt trong khung cảnh gia đình? “

   Diễn giả:  Gs Nguyễn Ngọc Bích (Virginia)

 

6.Chủ nhật 26 tháng Tám, 2012 từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa

   Thuy Minh Hồng, trưởng Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học

   Thuyết trình về đề tài:

   (1) “Cách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Âm Vị Học”

   (2) ”Phương Pháp Đứng Lớp Vỡ Lòng”

   dành cho các Thầy Cô giáo Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực, thành phố Westminster

7.Chủ nhật 26 tháng Tám, 2012 từ 2 giờ 30 chiều – 4:30 PM

   Buổi trình diễn:  Làn Điệu Ca Bắc  

   do Đoàn Văn nghệ Dân tộc Lạc Hồng và Viện Việt-Học phối hợp tổ chức

   tại phòng hội Viện Việt-Học

 

 

Tháng Chín năm 2012

 

1.Chủ nhật 2 tháng Chín, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

   thuyết trình về đề tài

   “Game” Vỡ lòng tiếng Việt

   Diễn giả: Nhà soạn sách giáo khoa  Nguyễn Xuân Hợp (đến từ Connecticut)

 

2.Thứ Bảy 8 tháng Chín, 2012 từ 3:30 PM – 5:30 PM

  Thuyết trình về đề tài:

  Phạm Quỳnh và 95 năm Nam Phong Tạp Chí

  Diễn giả:  Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (qua Skype), Giáo sư Đàm Trung Pháp (qua Skype),  

  Nhà văn Phạm Phú Minh

 

3.Thứ Bảy 8 tháng Chín, 2012 từ 7:30 PM – 10:00 PM

   Đêm nhạc thính phòng tháng Chín với chủ đề Những Dòng Sông Quê Hương do Câu Lạc    

   Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học thực hiện

 

4.Chủ nhật 9 tháng Chín, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

  Thuyết trình về đề tài:

  Nước: Khoa học cho Nhân loại và Môi trường.

  Diễn giả: Kĩ sư Nguyễn Minh Quang

 

5.Thứ Bảy 15 tháng Chín, 2012 từ 2:30 PM – 5:30 PM

  Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học:

  Ghi danh lớp Vỡ Lòng, khai giảng niên học 2012-2013

  Khai giảng niên khóa mới - Lớp võ Bình Định, Viện Việt-Học

 

6.Chủ nhật 16 tháng Chín, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

  Thuyết trình về đề tài:

  Những người phụ nữ đáng mến mộ

  Diễn giả: Kiến trúc sư Trần Thanh Phong

 

7.Chủ nhật 23 tháng Chín, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

   Ra mắt sách:

  Tuyển dịch THƠ CHỮ HÁN CAO BÁ QUÁT cuả Thái Trọng Lai

  Diễn giả: Giáo sư Lê Văn Khoa và Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

 

8.Chủ nhật 30 tháng Chín, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

   Thuyết trình về đề tài:

   a.”Tiếng nước tôi” qua hai giai đoạn nổi trôi cuả lịch sử.

   b.”Nói dzậy mà không phải dzậy” trong tiếng Mẹ đẻ và tiếng Mẹ nuôi.

   Diễn giả: Giáo sư Trịnh Nhật (đến từ Úc châu)

 

 

 9.Thư viện Viện Việt-Học

 

Thư viện Viện Việt-Học cảm ơn các quí ân nhân đã tặng các tài liệu, sách sau đây:

-Ông Alex Thái Võ và gia đình  tặng trên 12,000 quyển sách

-Bà Vũ Lục Thuỷ và  gia đình (San Diego) tặng trên 3,000 quyển sách

-Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi (Apple Valley) tặng trên 200 quyển sách

-Bà Lê Ngọc Minh và gia đình tặng trên 1,500 sách

-Luật sư Trần Thanh Hiệp (từ Pháp) tặng trên 1,000 quyển sách về văn hoá Việt nam.  Số sách này đang được làm thư mục, đóng thùng và chở về Viện Việt-Học theo đường thuỷ.

-Bác sĩ Nguyễn Bá Linh (từ Pháp) là con trai cuả Kiến Trúc sư Nguyễn Bá Lăng, tặng sách Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam 1 & 2 và bản thảo cuả quyển số 3 cũng như 200 bức tranh quê hương do Kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng vẽ.

-Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc (Úc châu) tặng trên 200 tác phẩm cuả Giáo sư. 

-Tiến sĩ Nguyễn Trọng Thuỷ tặng 50 quyển sách quí về văn hoá, lịch sử Việt nam.

-Nhà biên khảo Vy Thanh và phu nhân là tiến sĩ Phạm Thị Thuận (Seal Beach, CA) tặng 10 bộ phim 8 li và hàng nghìn dương bản về hình ảnh sinh hoạt hằng ngày cuả người dân Miền Nam, danh lam thắng cảnh, đặc biệt là tại Cố đô Huế.  Bộ phim và những hình ảnh này do Bà Anita G. Smith thu hình từ năm 1959 đến năm 1962, bà là Nursing Education Adviser làm việc cho cơ quan USOM tại Việt nam trước năm 1975.  Bà Smith là bạn thân cuả Bà Phạm Thị Thuận.  Khi vể hưu, bà Smith đã tặng tất cả những tài liệu này cho Bà Thuận.  Bà Smith qua đời tại Mĩ vào tháng 3 năm 2011. 

-Nhà văn kiêm nhà thơ Thái Vĩnh Khiêm tặng trên 300 quyển sách hiếm quí về lịch sử, văn học Việt Nam.

-Ông Hồ Văn Thông tặng trên 120 sách cổ văn, tư tưởng và triết học Đông Phương.

-Ông Paul Davis (con trai của bà Zona B. Davis) tặng các tài liệu, bản đồ, tranh ảnh và trên 5000 lá thư cuả cựu chiến binh Hoa Kì trong Chiến tranh Việt Nam.

-Ông Ngô Quốc Hùng, Giáo sư Nguyễn Văn Sâm, Bác sĩ Nguyễn Khắc Minh, Cụ Hoàng Nghiêm, Ô. Liên Thành, Ô. Đỗ Hữu Tài, Giáo sư Bùi thị Mỹ Dương, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng, Hoạ sĩ Văn Mộch, Nhà văn Phan Tấn Hải, Nhà văn Phạm Quốc Bảo, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Giáo sư Đàm Trung Pháp, Kiến trúc sư Trần Thanh Phong, Nhạc sĩ Hoàng Ngọc-Tuấn, Nhà soạn sách giáo khoa Ý Linh, Ô.Nguyễn Xuân Hợp, Giáo sư Trần Ngọc Dụng, Giáo sư Nguyễn Trung Quân, Giáo sư Phạm Văn Quảng, Giáo sư Trần Gia Phụng, Ông Bùi Đường, Nhà văn Phan Lạc Tiếp, Nhà văn Nhật Tiến, Nhà văn Nguyễn Mạnh Hoàng Cương, Nhà thơ Doãn Quốc Vinh, Nhạc sĩ Bùi Thế Vinh, Nhạc sĩ Phạm Ngọc Tuấn, Nhà văn Trần Củng Sơn, Ô. Hồ Đắc Xuân, Ô.B. Bác sĩ Nguyễn Văn Bảy (San José), Cô Nguyễn Ngọc Mỹ, Nhạc sĩ Trịnh Đức Phúc.

 

Tháng Mười năm 2012

 

 

1.Thứ Bảy 6 tháng Mười, 2012 từ 11:45 AM – 2:00 PM

Huấn luyện sư phạm: Phương pháp đứng lớp Vỡ Lòng và Các bước soạn bài học lớp Vỡ Lòng.  Cô Thuy Minh Hồng, Trưởng Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học trình bày.

                                   

2.Thứ Bảy 13 tháng Mười, 2012 từ 12:30 PM – 2:30 PM

Conquering High School

Phạm Thanh-Hằng trình bày

 

3.Thứ Bảy 13 tháng Mười, 2012 từ 7:30 PM – 10:00 PM

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học giới thiệu Đêm nhạc thính phòng tháng Mười với chủ đề Thu Xưa do Hàn PhúcJenny Trần điều hợp.

 

4.Chủ nhật 14 tháng Mười, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

Lễ Tiếp Nhận Sách

Trên 20,000 quyển sách do các quí Ân nhân sau đây tặng Viện Việt-Học:  Ông Alex Thái Võ và gia đình (West Covina, Ca), Bà Vũ Lục Thuỷ và gia đình (San Diego, Ca), Ô.B. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khôi (Apple Valley, Ca), Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc (Úc châu), Bà Lê Ngọc Minh và gia đình (La Mirada, Ca), Tiến sĩ Nguyễn Trọng Thuỷ (Buena Park, Ca), Nhà văn kiêm nhà thơ Thái Vĩnh Khiêm (Hunting Beach, Ca), Ông Hồ Văn Thông (Anaheim, Ca), Ông Hà Văn Lệ và Tiến sĩ Hà Thục Vi (Los Angeles, Ca), Bà Nguyễn Sỹ Tế và gia đình (Westminster, Ca), Gs Cao Minh Châu (Semi Valley, Ca).

 

5.Chủ nhật 21 tháng Mười, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

Một Buổi Mạn-Đàm Thân Mật Với Tác-Giả Bộ "Nhìn Lại Sử Việt", Giáo sư Lê Mạnh Hùng (đến từ Anh quốc)

 

6.Chủ nhật 28 tháng Mười, 2012 từ 2:00 PM – 4:30 PM

Giới thiệu và Phát hành Phong Bao Mừng Tuổi - Viện Việt-Học chủ trương, Hoạ sĩ Doãn Quốc Vinh vẽ mẫu.

Chương trình gồm có: (1) Tết Việt Nam – Phong Bao Mừng Tuổi Ta; (2) Tường trình buổi Giới thiệu Phong Bao Mừng Tuổi tại Úc; (3) Chương trình Văn nghệ đặc sắc với các tiết mục: Trường Ca Mẹ Việt Nam (Ngọc Quỳnh & Lâm Dung điều hợp), Diễn đọc "Bình Ngô Đại Cáo"  (Vũ Mạnh Đôn), Hello Việt Nam, Tình Ca (Anh Khanh); (4) Phát hành Phong Bao Mừng Tuổi; (5) Tiệc trà - Bế mạc.                                      

 

Tháng Mười Một năm 2012

 

1.Thứ Bảy 3 tháng Mười Một, 2012 từ 3:00 PM – 5:30 PM

Chương tình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học giới thiệu Chương trình Con Học Bước Đi Ngàn Năm Cuả Mẹ Việt Nam

 

2.Thứ Bảy 10 tháng Mười Một, 2012 từ 7:30 PM – 10:00 PM

Đêm nhạc thính phòng tháng Mười Một với chủ đề Trả Ta Sông Núi

do Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học thực hiện.

 

Comments