Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư và Tháng Năm

posted Apr 30, 2013, 1:29 PM by Quốc-Anh Vương
Viện Việt-Học 
 
Lịch sinh-hoạt tháng Tư và tháng Năm năm 2013 
E-mail:  info@viethoc.com
 
 Tháng Tư
Thứ Bảy 27 tháng Tư năm 2013 từ 8 giờ đến 11 giờ khuya
Hội Quán Thơ Nhạc:  Đêm Sinh hoạt Thơ và Nhạc
Chủ đề "Hát Cho Quê Hương Việt Nam"
Liên-lạc:  (714) 837-0047 

 
Tháng Năm 
Chủ-nhật 5 tháng Năm năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Khai giảng Giảng khóa Chữ Nôm
Giảng viên:  Giáo sư Nguyễn Văn Sâm
Liên-lạc:  (714) 775-2050
 
Thứ Bảy 11 tháng Năm năm 2013 từ 7 giờ 30 giờ đến 10 giờ đêm
Nhạc Thính phòng:  Chiều Nhạc Nguyễn Đình Toàn Với Một Số Ca Khúc Mới
Liên-lạc:  (714) 837-0047

Thứ Bảy 25 tháng Năm năm 2013 từ 8 giờ đến 11 giờ khuya
Hội Quán Thơ Nhạc:  Đêm Sinh hoạt Thơ và Nhạc
Liên-lạc:  (714) 837-0047 

Chủ-nhật 26 tháng Năm năm 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ chiều
Giới thiệu sách:  KYTB Lò Đào tạo Cán bộ Sách động cuả Quốc Tế Cộng Sản - Tập 1
 Nhà biên khảo Vy Thanh . Hoa Kì: Tủ sách Sự Thật - Thật, 2013 


Sinh-hoạt hằng tuần

Thứ Hai 
Lớp Yoga (từ 6 giờ 45 đến 8 giờ 15 tối)
Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173  //  Email:  info@ viethoc.com
 
Thứ Năm
Lớp Chữ Nho
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối)
Liên-lạc:  E-mail:  info@ viethoc.com
 
Thứ Sáu
(1) Lớp Cơ cấu Việt ngữ (từ 7 giờ tối đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc:  (714) 886-8569  //  E-mail:  info@ viethoc.com

(2) Câu Lạc Bộ Thanh niên Sinh viên Học sinh (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)
Liên-lạc: (714) 837-0047 //  E-mail:  info@ viethoc.com
 
Thứ Bảy
(1) Lớp Bổ túc Việt Anh – Anh Việt luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án
       (từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng)
Liên-lạc:  (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com  
 
(2) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học
(từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)
Liên-lạc:  (714) 886-8569  //  E-mail:  info@ viethoc.com
 
Chủ-nhật
(1)  Lớp Chữ Nôm
(từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
Liên-lạc:  E-mail:  info@ viethoc.com
 
(2) Lớp Võ Bình Định Viện Việt-Học (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối)
Liên-lạc:  (714) 837-0047  //  E-mail:  info@viethoc.com
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050
 
  
Please visit our website with new updates:
http://www.viethoc.com
Comments