Lịch Sinh Hoạt Tháng Sáu và Tháng Bảy

posted Jul 7, 2013, 11:17 AM by Uyên-Thi Trần

Tháng Sáu

Thứ Bảy 8 tháng Sáu năm 2013 từ 7 giờ 30 giờ đến 10 giờ đêm

Nhạc Thính phòng:  Tình Yêu và Quê Hương

Với sự hiện diện của các tác giả

Ngọc Loan . Ngô Tín . Phạm Ngọc Tuấn .

Nguyễn Ngọc Phúc . Nguyễn Nam Thư

Liên-lạc:  (714) 837-0047

 

Thứ Bảy 15 tháng Sáu năm 2013 từ 3 giờ đến 5 giờ 30 chiều

Lễ Bế Giảng Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản

Liên lạc:  E-mail: info@viethoc.com  // (714) 886-8569

Thứ Sáu 28 tháng Sáu năm 2013 từ 7 giờ đến 9 giờ 30 tối

Đêm Hát Cho Mẹ và Giới thiệu thi tập Vương Lệ Phi

Liên-lạc:  (714) 837-0047 

 

Thứ Bảy 29 tháng Sáu năm 2013 từ 8 giờ đến 11 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc:  Đêm Sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên-lạc:  (714) 837-0047 

 

Tháng Bảy 

Thứ Bảy 13 tháng Bảy năm 2013 từ 1 giờ đến 5 giờ chiều

Hội-nghị về văn-học: Văn- Học Việt-Nam Thời Toàn-Cầu-Hoá

Ra mắt DVD Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ cuả Giáo sư Nguyễn Thế Anh

Liên lạc:  E-mail: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

Thứ Bảy 13 tháng Bảy năm 2013 từ 1 giờ 30 giờ đến 4 giờ chiều

 

Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản khai giảng Khoá Hè 2013

(Khoá Hè từ 13 tháng Bảy đến 31 tháng Tám)

Liên lạc:  E-mail: info@viethoc.com  // (714) 886-8569

Thứ Bảy 13 tháng Bảy năm 2013 từ 7 giờ 30 giờ đến 10 giờ đêm

Nhạc Thính phòng:  Những Dòng Sông Quê Hương II

Liên-lạc:  (714) 837-0047

 

Thứ Bảy 27 tháng Bảy năm 2013 từ 8 giờ đến 11 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc:  Đêm Sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên-lạc:  (714) 837-0047 

 

Sinh-hoạt hằng tuần

 

Thứ Hai 

Lớp Yoga (từ 6 giờ 45 đến 8 giờ 15 tối)

Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173  //  Email:  info@ viethoc.com

 

Thứ Năm

Lớp Chữ Nho

(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ tối)

Liên-lạc:  E-mail:  info@ viethoc.com

 

Thứ Sáu

(1) Lớp Cơ cấu Việt ngữ (từ 7 giờ tối đến 9 giờ 30 tối)

Liên-lạc:  (714) 886-8569  //  E-mail:  info@ viethoc.com

 

(2) Câu Lạc Bộ Thanh niên Sinh viên Học sinh (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên-lạc: (714) 837-0047 //  E-mail:  info@ viethoc.com

 

Thứ Bảy

(1) Lớp Bổ túc Việt Anh – Anh Việt luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án

       (từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng)

Liên-lạc:  (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com  

 

(2) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học

(từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên-lạc:  (714) 886-8569  //  E-mail:  info@ viethoc.com

 

Chủ-nhật

(1)  Lớp Chữ Nôm

(từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa)

Liên-lạc:  E-mail:  info@ viethoc.com

 

(2) Lớp Võ Bình Định Viện Việt-Học (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối)

Liên-lạc:  (714) 837-0047  //  E-mail:  info@viethoc.com

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050

http://www.viethoc.com / info@viethoc.com
Comments