Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười năm 2013

posted Oct 10, 2013, 2:16 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 11, 2013, 5:11 AM ]

Little Sài-gòn, ngày 7 tháng Mười năm 2013 
 
Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu, 
 
Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu. 
 
Viện Việt-Học chân thành cảm tạ các quí ân nhân đã bảo trợ các chương trình tháng Mười của Viện. 
 
Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 
 
Viện Việt-Học 
______________________________________________________________________________

Tin Sinh-hoạt Viện Việt-Học
E-Mail:  info@viethoc.com

Tháng Mười năm 2013
Thứ Bảy 12 tháng Mười năm 2013 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ tối
Đêm nhạc thính-phòng tháng Mười
Sắc Thu
Chương trình:  Bùi Khanh - Ngọc Diệp
Giới thiệu:  Bùi Đường - Diệu Trang
 
Hình ảnh
Mùa thu:  Nhiếp ảnh gia Nguyễn Học Hải
Hoa Lá Trong Vườn:  Bùi Khanh
Liên-lạc:  (714) 837-0047
 
Chủ Nhật 20 tháng Mười năm 2013 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều
 Ra Mắt Phong Bao Mừng Tuổi, Phong Bao Chúc Mừng 2013-2014
   Lễ trao tặng Bộ Cồng Chiêng của dân tộc thiểu số Cao nguyên Trung phần
Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com
 
Thứ Bảy 26 tháng Mười năm 2013 từ 8 giờ đến 12 giờ khuya
Hội-Quán Thơ Nhạc:  
Hát Với Nhau - Đêm sinh-hoạt Thơ và Nhạc
Liên-lạc:  (714) 837-0047
 
Chủ Nhật 27 tháng Mười năm 2013 từ 2 giờ đến 5 giờ chiều
Viện Việt-Học bảo trợ:  Ra Mắt Sách của Nữ sĩ lão thành - Việt Nữ Hoan Châu
Liên lạc:  Nghệ sĩ Hà Phương
 Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
giới thiệu Đêm Nhạc Tháng 10 
 

S c Thu  
 
Th By ngày 12 tháng 10, 2013 
7:30 PM - 10:00 PM 
Chương trình:  Ngc Dip - Bùi Khanh
Gii thiu:  Diu Trang - Bùi Đưng
(xin mi xem flyer đính kèm)
  
Vào Ca T Do
(Gi ch trước xin g714-837-0047)
 
Vin Vit-Hc
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050
Sinh-hoạt hằng tuần
 
 
Thứ Hai
Lớp Chữ Nho
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com
 
Thứ Ba 
Lớp Kundalini Yoga (từ 6 giờ 45 đến 9 giờ 15 tối)
Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173  //  Email:  info@viethoc.com
 
Thứ Tư 
(tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba của mỗi tháng)
Sinh hoạt Diễn Đàn Việt Học Viện Việt-Học (từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc:  Email:  info@viethoc.com
 
 
Thứ Năm 
Lớp Chữ Nho
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối)
Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com
 
Thứ Sáu
 Câu Lạc Bộ Thanh niên Sinh viên Học sinh (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)
Liên-lạc: (714) 837-0047   //   E-mail:  info@viethoc.com
 
Thứ Bảy
(1) Lớp Bổ túc Việt Anh–Anh Việt - Luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án
       (từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng)
Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com  
 
(2) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định
(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)
Liên-lạc: (714) 837-0047   //   E-mail:  info@viethoc.com
 
 (3) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học
(từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)
Liên-lạc:  (714) 886-8569   //   E-mail:  info@viethoc.com
 
 
Chủ-nhật
Lớp Chữ Nôm
(từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa)
Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com
 
 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Ste. #222
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050
SACTHU_2.jpg SACTHU_2.jpg
4929K   View   Download  


Supplemental attachements:
thiepmoingay20thangmuoi2013.zip (9478k)    
_Thiệp mời ngày 20 tháng Mười_Institute of Vietnamese Studies.pdf  (8930k)

VVH's Invitation-Outside(5.5x8.5)-PrintingFile.jpg VVH's Invitation-Outside(5.5x8.5)-PrintingFile.jpg
3845K   View   Download  
VVH's Invitation-Inside(5.5x8.5)-PrintingFile.jpg VVH's Invitation-Inside(5.5x8.5)-PrintingFile.jpg
3805K   View   Download  
PBMT-Banner Vertical(1.5'x4')-2013-Resize.jpg PBMT-Banner Vertical(1.5'x4')-2013-Resize.jpg
3864K   View   Download  


sources: [Tin VVH] Lịch Sinh Hoạt VVH & Thứ Bảy 12 tháng Mười, 2013 @ 7:30 pm [] Tue, Oct 8, 2013 at 12:24 AM << tin's date: 7 tháng 10, 2013 >> || Thiệp mời ngày 20 tháng Mười [] Tue, Oct 8, 2013 at 9:16 AM


Comments