Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười Một năm 2013

posted Nov 1, 2013, 11:48 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 30, 2013, 6:03 PM ]

Little Sài-gòn, ngày 7 tháng Mười Một năm 2013 

Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cứu, Ân-nhân, Đồng-hương và Thân-hữu, 

Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Một với phần bổ túc và đính chính. 
Viện Việt-Học kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hữu. 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

Viện Việt-Học 

_______________________________________________________
 


Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 
giới thiệu 
Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng 11 


Bạn Mới - Giọng Hát Mới 
Với các giọng hát truyền cảm góp mặt lần đầu nơi sân khấu CLBVN VVH 

Thứ Bảy ngày 9 tháng 11, 2013 
7:30 PM - 10:00 PM 
MC: Hồng Vân - Nguyễn Minh 
(xin mời xem flyer đính kèm) 

Vào Cửa Tự Do 
(Giữ chỗ trước xin gọi 714-837-0047

Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst St., Ste. #222 
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050 
 
 
_______________________________________________________
 
 
 
Tin sinh-hoạt Viện Việt-Học 
E-mail:  info@viethoc.com 
 
Tháng Mười Một năm 2013 
 
Chủ Nhật 3 tháng Mười Một năm 2013 từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều 
(1) Ngày "Book Sale " 
gồm: 
 Một số sách giá trị, hiếm quí, bản gốc như cuả Trần Trọng Kim 
Một Cơn Gió BụiNho Giáo, Nghiêm Toản, Đào Duy Anh, Nguyễn 
Duy Cần, Nguyễn Đăng Thục, Nguyễn văn Trung, Nguyễn Hiến Lê, 
Tự Lực Văn Đoàn, cuả các nhà xuất bản:  Sống Mới, Khai Trí, Lá 
Bối, An Tiêm, Lưả Thiêng… xuất bản 
 Một số sách văn học hải ngoại do các nhà xuất bản Đại Nam , Xuân 
Thu, Thanh Văn, Văn Nghệ, Văn Mới… xuất bản 
   Các ấn phẩm cuả cơ sở xuất bản Việt-Học 
*  Phát hành Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng 
- Trưng bày: 
 Một số sách báo hiếm quí trên 100 năm. 
 
(2) Giới Thiệu CD Việt- Nam Thời Pháp Đô HộNguyễn Thế Anh 
Giới thiệu dự án:  Thực hiện CD chưá 4 ấn phẩm cuả Giáo sư Nguyễn Thế Anh viết về triều Nguyễn:  (a) Việt-Nam dưới thời Pháp đô hộ; (b) Kinh-tế và Xã-hội Việt-Nam dưới các vua triều Nguyễn; (c) Phong-trào kháng thuế miền Trung năm 1908; (d) Into the maelstrom:  Vietnam during the fateful 1940s 
(từ 2 giờ đến 3 giờ chiều) 
 
 (3) Trưng bày: 
- Bộ ảnh Hoa Lá Trong Vườn cuả Bùi Khanh 
- Bộ cồng chiêng cuả dân tộc Mạ (Lâm Đồng) 
Lu nước trước ngõ (hoạ sĩ Doãn Quốc Vinh thực hiện) 
 
 
từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều 
Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
Chủ Nhật 3 tháng Mười Một năm 2013 từ 4 giờ 30 chiều đến 6 giờ 30 chiều 
Đề tài thuyết trình:  Việt Nam Trong Căng Thẳng Đông Á 
Diễn giả:  Nhà biên khảo Đỗ Thông Minh (đến từ Tokyo ) 
Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
Thứ Bảy 9 tháng Mười Một năm 2013 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ đê
Đêm nhạc thính phòng tháng Mười Một: 
Bạn Mới - Giọng Hát Mới 
Liên-lạc:   (714) 837-0047 
 
Thứ Bảy 16 tháng Mười Một năm 2013 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều 
Kỷ Niệm Năm Năm Thành Lập Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt-Học 
Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
Chủ nhật 17 tháng Mười Một năm 2013 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều 
Buổi sinh hoạt cuả Gia Đình Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc 
Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com 
 
Thứ Bảy 30 tháng Mười Một năm 2013 từ 8:00 giờ tối đến 12:00 giờ khuya 
Hội-Quán Thơ Nhạc: 
Hát Với Nhau - Đêm sinh-hoạt Thơ và Nhạc 
Liên-lạc:  (714) 837-0047 
 
 
Sinh-hoạt hằng tuần 
 
Thứ Hai 
Lớp Chữ Nho 
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối) 
Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com 
 
Thứ Ba 
Lớp Kundalini Yoga (từ 6 giờ 45 đến 9 giờ 15 tối) 
Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173  //  Email:  info@viethoc.com 
 
Thứ Tư 
(tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba của mỗi tháng) 
Sinh hoạt Diễn Đàn Việt Học Viện Việt-Học (từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối) 
Liên-lạc:  Email:  info@viethoc.com 
 
Thứ Năm 
Lớp Chữ Nho 
(từ 7 giờ 30 tối đến 9 giờ 30 tối) 
Liên-lạc:  E-mail:  info@viethoc.com 
 
Thứ Sáu 
 Câu Lạc Bộ Thanh niên Sinh viên Học sinh (từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối) 
Liên-lạc: (714) 837-0047   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
Thứ Bảy 
(1) Lớp Bổ túc Việt Anh–Anh Việt - Luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án 
       (từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng) 
Liên-lạc:  (714) 775-2050   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
(2) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định 
(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa) 
Liên-lạc: (714) 837-0047   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
 (3) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học 
(từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều) 
Liên-lạc:  (714) 886-8569   //   E-mail:  info@viethoc.com 
 
 
Viện Việt-Học 
15355 Brookhurst St., Ste. #222 
Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050 
 
 
 
_______________________________________________________
2 attachments — Download all attachments  
CLBVN_VVH_Thang11_BanMoi_GiongHatMoi.jpg CLBVN_VVH_Thang11_BanMoi_GiongHatMoi.jpg
6235K   View   Download  
VVH_Lich Sinh Hoat_Thang Muoi Mot nam 2013_v2.doc VVH_Lich Sinh Hoat_Thang Muoi Mot nam 2013_v2.doc
102K   View   Download  

Comments