Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2013

posted Feb 15, 2013, 4:33 PM by Uyên-Thi Trần

1.Thứ Bảy 16 tháng Hai, 2013 từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối

Câu lạc bộ Văn nghệ Viện Việt-Học giới thiệu

Đêm nhạc tháng Hai với chủ-đề 

Vẫn Còn Yêu


2.Thứ Bảy 23 tháng Hai, 2013 từ 8 giờ đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc

Đêm Sinh Hoạt Thơ và Nhạc

 

3.Chủ-nhật 24 tháng Hai, 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều

Ra Mắt Sách
   Mạnh Nghị Tuyển Tập cuả Giáo-sư Trần Kinh Hoà
   Sung Chi Tuyển Tập cuả Giáo-sư Đoàn Khoách


Liên lạc:  (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com

 

Comments