Lịch sinh hoạt tháng Ba năm 2013

posted Mar 10, 2013, 7:15 AM by Uyên-Thi Trần   [ updated Mar 15, 2013, 6:32 AM ]

1.Chủ-nhật 3 tháng Ba năm 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ chiều

Lễ Tiếp-nhận phẩm-vật văn-hoá do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tặng

Viện Việt-Học.


2.Thứ Bảy 9 tháng Ba năm 2013 từ 7:30 giờ đến 10 giờ tối

Câu lạc bộ Văn nghệ Viện Việt-Học giới thiệu

Đêm nhạc tháng Ba với chủ-đề 

Một Thoáng Xuân Xưa

Liên-lạc:  (714) 837-0047  //  E-mail: info@viethoc.com


3.Thứ Hai 11 tháng Ba năm 2013 từ 6:450 giờ đến 9 giờ 30 tối

Khai giảng giảng khoá Yoga

Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173


4.Thứ Bảy 16 tháng Ba năm 2013 từ 7 giờ đến 10 giờ tối

Họp mặt tâm-tình thân-mật nội-bộ Viện Việt-Học


5.Thứ Năm 21 tháng Ba năm 2013 từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối

Giới thiệu một phương-pháp học chữ Nho

Liên-lạc: (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com


6.Chủ-nhật 24 tháng Ba năm 2013 từ 2 giờ đến 4 giờ chiều

Thuyết-trình:  Văn-Hoá Nước

và Giới thiệu sách Văn-Hoá Nước cuả Cựu Hạm-Trưởng Hải-Quân Trung-Tá Vũ Hữu San

Liên-lạc: (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com

7.Thứ Bảy 30 tháng Ba năm 2013 từ 8 giờ đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc:  Đêm Sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên-lạc:  (714) 837-0047  //  E-mail: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tuần


1.Thứ Hai (từ 6:30 giờ đến 8 giờ tối)

Lớp Yoga

Liên-lạc:  Teresa Mai:  (917) 608-8173  //  E-mail:  info@viethoc.com


2.Thứ Sáu

2.a.Lớp Cơ cấu Việt ngữ (7 giờ tối đến 9 giờ 30 tối)

Liên-lạc:  (714) 886-8569  //  E-mail:  info@viethoc.com

2.b.Câu lạc bộ Học sinh Sinh viên Thanh niên Viện Việt-Học

       (Sinh-hoạt nội-bộ hằng tuần từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờ tối)


3.Thứ Bảy

3.a.Lớp Bổ túc Việt Anh – Anh Việt luyện thi thông-dịch hữu-thệ toà-án

       (từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng)

3.b.Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học (từ 3 giờ chiều – 5 giờ 30 chiều)

Liên-lạc:  (714) 886-8569  //  E-mail:  info@viethoc.com


4.Chủ-nhật

Lớp Võ Bình Định Viện Việt-Học (từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối)

Liên-lạc:  (714) 837-0047  //  E-mail:  info@viethoc.com


Liên-lạc

Điện-thoại: (714) 775-2050  //  E-mail:  info@viethoc.com

 

Comments