Lịch Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2014

posted Dec 10, 2014, 10:49 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 24, 2014, 2:02 PM ]

Little Saigon, ngày 9 tháng Mười Hai năm 2014  

 

Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Thân hữu và Đồng bào, 

 

Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2014.  Trong tháng này, giáo sư Nguyễn Ngọc Tuấn (Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc) sẽ thuyết trình, và Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học sẽ không thực hiện Đêm nhạc thính phòng (xin mời quí vị xem Thiệp Mời và Lịch Sinh Hoạt gởi kèm).  Ngoài ra, Viện xin gởi lại Thông Báo và Thiệp Mời cùng Phiếu Phúc Đáp cho sinh hoạt Mười Lăm Năm Viện Việt-Học.  Viện thiết tha kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học

 

_______________________________________________________

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

Tháng Mười Hai năm 2014

 

 

Chủ Nhật 14 tháng Mười Hai năm 2014 từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Thuyết trình:   Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Việt

Diễn giả: Giáo sư Nguyễn Ngọc Tuấn (Nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc)

​​(đến từ Australia)

Liên lạc:  (714) 775-2050  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 27 tháng Mười Hai năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 11 giờtối

Hội Quán Thơ Nhạc

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

 

Sinh hoạt hằng tuần

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 724-9548  //  Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)

Liên lạc:  (714) 837-0047  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

 (2) Trường Việt ngữ Viện Việt-Học - Niên khóa 2014 – 2015

Lớp học Việt ngữ & Sinh hoạt học đường (từ 3 giờ chiều đến 5 giờ 30 chiều)

Liên lạc: (714) 467-6867 • (714) 270-8110  //  Email:   info@viethoc.com

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

 

 

7 Attachments (links)
 
 

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH-15-nam---Khai-Quat_Ver2.jpg?attredirects=0
VVH-15-nam---Khai-Quat_Ver2.jpg

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster---Muoi-Lam-Nam-VVH.jpg?attredirects=0
Poster---Muoi-Lam-Nam-VVH.jpg


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Phieu-Phuc-Dap_Front_ver2-1.jpg?attredirects=0
​Phieu-Phuc-Dap_Front_ver2-1.jpg

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Phieu-Phuc-Dap_Back_ver2-2.jpg?attredirects=0
​Phieu-Phuc-Dap_Back_ver2-2.jpg

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjE0MzhmMzdjMjZjNDQxOTg
​VVH_Thiep moi _14 thang 12 2014_ThuyetTrinh_PhuongPhapDayTiengViet_NHQuoc.pdf

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ5MTNjMDFlNWQ3YzM3YmE
​VVH_Lich Sinh Hoat12_Thang Muoi Hai nam 2014 - v6(r2).docComments