Lịch Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2014

posted Jul 17, 2014, 4:23 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jul 17, 2014, 9:15 PM ]

Little Saigon, ngày 1 tháng Bảy năm 2014  

 

Kính gởi: Các quí vị Giáo sư, nhà Nghiên cứu, Ân nhân, Đồng hương và Thân hữu, 

 

Viện Việt-Học kính gởi đến quí vị Lịch Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2014.  Kính mời các Quí vị tham dự sinh hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí vị giúp phổ biến tin này đến thân hữu. 

 

Trân trọng kính mời và cảm ơn Quí vị. 

 

Viện Việt-Học

 

_______________________________________________________

 

Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt-Học 


Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Bảy

 

M ưa Xa

 

Th By ngày 12 tháng 7, 2014 

7:30 PM - 10:00 PM 

 

 

Vào Ca T Do

(Gi ch trưc xin gi 714-837-0047)

 

Vin Vit-Hc

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 - 714-775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

_______________________________________________________

 

Tin sinh hoạt Viện Việt-Học  

Email:  info@viethoc.com

 

 

Tháng Bảy năm 2014

 

 

Thứ Năm 3 tháng Bảy năm 2014 từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối

Mạn đàm với Giáo sư Trần Gia Phụng (đến từ Toronto, Canada)

Đề tài:  Bi Kịch Việt Nam

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 12 tháng Bảy năm 2014 từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học: 

Khoá Hè 2014

 

(1) Lớp:  Hè Về Ca Hát Vui Chơi 

Ưu tiên dành cho học sinh cuả CTVNCB VVH 2013-2014

(dạy ca hát, muá, vẽ, trò chơi) 

Ngày học: Mỗi chiều thứ Bảy từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Khai giảng: 12 tháng Bảy năm 2014

Bế giảng: 30 tháng Tám năm 2014

Liên lạc: (714) 794-4727  //   Email:  info@viethoc.com

 

(2)  Lớp Vỡ Lòng: 

Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương Pháp Âm Vị Học

Ngày học: Mỗi chiều thứ Bảy từ 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều             

Khai giảng: 28 tháng Sáu năm 2014  

Bế giảng: 30 tháng Tám năm 2014

Liên lạc: (714) 886-8569   //   Email:  info@viethoc.com

 

(3)  Lớp Đặc Biệt

dành cho học sinh đến từ tiểu bang khác:

Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương Pháp Âm Vị Học

Ngày học: Mỗi ngày từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều      

Khai giảng: 30 tháng Sáu năm 2014 

Bế giảng: 14 tháng Bảy năm 2014

Liên lạc: (714) 886-8569   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 12 tháng Bảy năm 2014 từ 7 giờ 30 tối đến 10 giờ đêm

Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng Bảy

Mưa Xa

Chương trình:  Kim Phượng

MC:  Diệu Trang . Bùi Đường

Liên lạc:  (714) 837-0047  //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy 26 tháng Bảy năm 2014 từ 8 giờ tối đến 12 giờ khuya

Hội Quán Thơ Nhạc: 

Hát Với Nhau - Đêm sinh hoạt Thơ và Nhạc

Liên lạc:  (714) 837-0047

 

 

Chủ Nhật 27 tháng Bảy năm 2014 

(1) Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Sinh hoạt Câu Lạc Bộ Chữ Nôm -

Mạn đàm với Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

(2) Từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều

Thuyết trình:  Nhờ đâu nước Việt vẫn còn sau ngàn năm Bắc thuộc?

Diễn giả:  Giáo sư Đỗ Quý Toàn

Liên lạc:  (714) 775-2050   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Sinh hoạt hằng tuần

 

 

Thứ Năm 

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông

(từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 724-9548  //  info@viethoc.com

 

Thứ Bảy

 (1) Lớp Võ Cổ Truyền Bình Định

(Từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30 trưa)

Liên lạc: (714) 837-0047   //   Email:  info@viethoc.com

 

 (2) Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học  - Khóa Hè

Lớp Vỡ Lòng (từ 1 giờ đến 3 giờ chiều)

Lớp:  Hè Về Ca Hát Vui Chơi (từ 3 giờ đến 5 giờ chiều)

Liên lạc:  (714) 886-8569   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

Sinh hoạt hằng ngày

 Chương trình Việt ngữ Căn bản Viện Việt-Học  - Lớp Đặc Biệt

(từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối)

Liên lạc:  (714) 886-8569   //   Email:  info@viethoc.com

 

 

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Ste. #222

Westminster, CA. 92683 – (714) 775-2050

http://www.viethoc.com

info@viethoc.com

 

3 Attachments
- CLBVN_VVH_Thang7_MuaXa.jpg-medium.jpg (121 KB)  -
Bích Chương Đêm Nhạc Thính Phòng Tháng 7 "Mưa Xa"
CLBVN_VVH_Thang7_MuaXa.jpg (22.8 MB) / (23,436 KB) -    View Download
- VVH_Lich Sinh Hoat_Thang Bay nam 2014_.doc-web.doc (104 KB)

Comments