Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018

posted May 1, 2018, 1:56 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 8, 2018, 4:21 AM ]


 

 

 

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học 

 

 

Tháng Bảy 

2018 

 

 

 

1.    Chủ nhật, ngày 1 tháng Bảy, 2018 từ 2:00 PM đến 5:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Thuyết-trình: Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky.

Diễn-giả: Giáo-sư Trần Ngọc Ninh.

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.    Thứ Ba, ngày 10 tháng Bảy, 2018 từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Khai giảng: Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng: Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

3.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 2:30 PM đến 5:30 PM

     Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

    

     Lớp Việt-ngữ Khóa Hè (14 tháng Bảy – 25 tháng Tám, 2018)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com 

4.    Thứ Bảy, ngày 14 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu Đêm trình-diễn ca-nhạc tháng Bảy:

 

Gặp Nhau

  giữa các thế-hệ,

 

  giữa hai nền văn-hóa Đông-Tây, thể hiện qua các dòng nhạc và nhạc-cụ truyền-thống & tây-phương

 

Thực hiện: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học & Little Saigon Music Center

Điều hợp: Lâm Dung • Đặng Kính • Hoàng Anh

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


5.    Thứ Bảy, ngày 28 tháng Bảy, 2018 từ 7:30 PM đến 10:00 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Hân-hạnh giới thiệu:

 

Đêm Nhạc Thanh Trang

Điều hợp: Hồng Tước • Lâm Dung

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

 

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Ba

Lớp Chữ Nho Dựa Trên Tiếng Mandarin

Với các kĩ-năng:  Đọc, Viết, Nghe, Nói, dành cho người bắt đầu.

Khai-giảng:  Thứ Ba ngày 10 tháng Bảy, 2018

Từ 7:00 PM đến 9:00 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ  (Mỗi hai tuần. Các buổi tập trong tháng Bảy: Ngày 11 & 25 tháng Bảy.)

Ban Đồng-Ca Thiếu-Nhi Viện Việt-Học

 

với chương-trình Học Tiếng Việt Qua Lời Ru Cuả Mẹ và Thi Ca

Từ 6:30 PM đến 7:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Thứ Bảy (từ 14 tháng Bảy, 2018 đến 25 tháng Tám, 2018)

 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Khóa Hè

Từ 2:30 PM đến 5:30 PM

 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

Chủ-Nhật

 

     1.   Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học

    Lớp Lightroom & Basic Photoshop

    Từ 8:30 AM đến 12:30 PM. (12 tuần lễ: từ 20-V-18 đến 12-VIII-18)

 

    Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

   Từ 5:30 PM đến 7:30 PM

 

   Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

  Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng. 
​   ​
Chương-trình ca-nhạc thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
​   ​
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
   Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

__________________________________Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

 

 

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:


   Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)

 

   Thứ Sáu, ngày 6 tháng Bảy từ 8:00 PM đến 10:00 PM

   Chương trình:

 

7:00 - 8:00 pm: VACGS Guitar Ensemble thực tập

 

8:00 - 9:00 pm: Trình diễn Guitar Cổ điển – Guitarist SHINTANO YANA

9:00 - 10:00 pm: Thành viên VACGS trình diễn

​  ​
Vé: 
$5 tại cửa.
​  ​
Email: 
www.vacgs@gmail.com

 

 

 

__________________________________


Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683

 

Website: www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com // (714) 775-2050

 

 

2 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_ThTr_1%20thang%20Bay%202018_Gs%20TranNgocNinh.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Ngữ-Pháp Việt-Nam Theo Ngữ-Pháp Hoàn-Vũ của Noam Chomsky
Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
VVH_ThiepMoi_ThTr_1 thang Bay 2018_Gs TranNgocNinh.pdf    ||    (0.98 MB)
1007k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh-Hoat%20Thang%20Bay_2018__.pdf-rev3.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Bảy năm 2018
VVH Tin Sinh-Hoat Thang Bay_2018__.pdf-rev3.pdf
436k  View  DownloadComments