Tin Sinh Hoạt tháng 12 (tháng Chạp) năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:12 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 17, 2017, 2:39 PM ]


 ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017:  Quê Hương và Em  ▪  
 ▪  Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c  ▪ 
▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học 2017-2018  ▪  
 ▪  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ 
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

Tháng Mười Hai (tháng Chạp)

 

 2017 


1. Thứ Bảy, ngày 9 tháng Mười Hai, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Hân-hạnh giới thiệu đêm nhạc Thính-phòng cuối năm 2017:
      
     Quê-Hương và Em
     
     Chương-trình sẽ trình bày một số nhạc-phẩm cuả các tác-giả:
     Duy Khánh - Hoài An - Lam Phương - Lâm Tuyền - Ngô Thụy Miên 
     Nguyễn Văn Đông – Phạm Duy - Tô Huyền Vân - Trầm Tử Thiêng - Tuấn Khanh
     Từ Công Phụng - Từ Huy

     Với sự góp mặt cuả:
     Ái Liên - Duy Khang - Kim Phương - Lệ Uyên - Mạnh Hùng - Minh An  
     Minh Yên - Ngọc Diệp - Phạm Tuấn

     Keyboard:  Trần Quang Khánh
     Âm-thanh:  Nguyễn Thái
     Thiết-trí sân-khấu:  Anh Trúc

Vào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110


2. Chủ nhật, ngày 17 tháng Mười Hai từ 2:00 PM đến 5:00 PM 
Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học 

Thuyết trình:  Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ a b c
Diễn-giả:  Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia)

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
Sinh-hoạt hằng tuần:

Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)
1. Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop” 
Từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học 
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tháng:

Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học Từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

1. □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: 
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
từ 7:00 PM đến 10:00 PM 
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com


__________________________________

Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 926834 Attachments

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Que%20huong%20va%20Em%20-%20Poster%20%28Web%29.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017 - Quê-Hương và Em
Bích-chương (PDF)
Que huong va Em - Poster (Web).pdf     ||    (6.03 MB)
6180k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Que%20huong%20va%20Em%20-%20Poster%20%28Web%29.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Hai 2017 - Quê-Hương và Em
Bích-chương (JPG)
Que huong va Em - Poster (Web).jpg     ||    (2.11 MB)
2166k  View  Download     ||     1463k  View  Download     ||     483k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_17%20Dec%202017_Luc%20Duc%20Thuan.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Từ chữ Hán qua chữ Nôm đến chữ  a b c
Nhà biên-khảo Lục Đức Thuận (đến từ Virginia)
Thiep moi _17 Dec 2017_Luc Duc Thuan.pdf     ||    (2.40 MB)
2463k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%20Hai%2C%202017_fw.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười Hai năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi Hai, 2017_fw.pdf
427k  View  DownloadComments