Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:03 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Nov 7, 2017, 2:17 PM ] ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017:  Gic Mơ Cu Chiu  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Creative Photoshop  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  PBMT & PBCM  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Dòng Nhạc Xưa  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười Một


 

 2017 
     
1. Chủ nhật, ngày 5 tháng Mười Một, 2017 từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học Khai giảng Lớp "Creative Photoshop"
(5 tháng 11 đến 17 tháng 12, 2017)
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2.  Thứ Bảy, ngày 11 tháng Mười Một, 2017 từ 7:30 PM đến 10:30 PM
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Hân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười Một  

Chương-trình đặc-biệt

Gic Mơ Cu Chiu


Giới thiệu 3 dòng nhạc:

Võ Tá Hân - Hng Tước - Nguyn Ngc Phúc  

Guitar:  Nguyễn Phương Thảo
Piano:  Nguyên Thảo

Với sự góp mặt cuả:

Kim Tước

Anh Tài – Bích Thủy – Ka Lăng – Kim Huệ – Kim Khuê – Lâm Dung  
Mai Phương – Ngọc Phúc – Ngọc Quỳnh – Ngọc Tuyết – Quỳnh Hoa   
Thùy Dung – Tóc Mây – Vũ Đan – Vũ Khiêm – Vương Lan – Xuân Thúy  
Tứ ca Hương Xưa – Nhóm ca Hương Thiền

Thiết-bị sân-khấu:  Anh Trúc
Âm-thanh:  Nguyễn Thái

Vào cửa miễn phí – Mọi bảo trợ, đóng góp, giữ chỗ trước xin gọi (714) 270-8110

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.jpg-v20171106b.jpg-small-%28807x1050px%29-395KB.jpg


3. Chủ nhật, ngày 12 tháng Mười Một từ 2:00 PM đến 5:00 PM
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - 
Giới-thiệu Phong Bao Mừng Tuổi và Phong Bao Chúc Mừng (PBMT & PBCM) 
năm Mậu-Tuất 2018, Viện Việt-Học.
Chương-trình:  Tiếp tân, Tâm tình, Giới thiệu PBMT & PBCM, Văn-nghệ.
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

4.  Chủ nhật, ngày 26 tháng Mười Một từ 11:00 AM đến 5:00 PM 
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
Buổi trưng-bày và trình-diễn một số tác-phẩm và diã hát cuả Dòng Nhạc Xưa.
Chương-trình:
11:00 am - 2:00 pm:  Trưng bày  
  2:00 pm - 5:00 pm:  Trình diễn một số tác-phẩm cuả Dòng Nhạc Xưa.   

Sinh-hoạt hằng tuần:


Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Ba
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật (từ 5 tháng 11, 2017 đến 17 tháng 12, 2017)
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp “Creative Photoshop”
Từ 8:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
   
2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học (bắt đầu tập lại từ 12 tháng Mười Một, 2017)
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com


Sinh-hoạt hằng tháng:


□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


______________________________________________________

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

Viện Việt-Học trân-trọng giới thiệu:

1.  □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - VACGS)
Tháng Mười Một, 2017:
Thứ Sáu, ngày 3 tháng Mười Một từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Khách mời đặc biệt cuả VACGS:  
Tây-ban-cầm thủ Minh Nguyễn (8:00 PM - 9:00 PM)
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

2. Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 
Buổi hòa nhạc do Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi tổ chức vào 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 19 tháng 11, năm 2017 - ĐÀN CHIM THA HƯƠNG
Địa điểm trình diễn:  Saigon Performing Arts Center
Địa điểm phát hành vé:
1- Báo Viễn Đông
2- Dental office Nguyen Thi Ngọc Suong - cũng là trụ sở Ngàn Khơi
14265 Brookhurst st, Garden Grove, CA 92843
Liên lạc:  
Sương Vũ

3. Thứ Bảy 2 tháng 12, 2017 từ 8:30 AM – 11:30 AM 
Cuộc thi viết truyện/sách Việt văn dành cho thiếu nhi (Vietnamese Book Writing Contest) sẽ được tổ chức:

-vào ngày thứ bảy, 2 tháng 12, 2017, từ 8:30 giờ sáng tới 11:30. Cửa mở lúc 8:00 giờ.
-tại trường đại học California State Fullerton ở Garden Grove. Địa chỉ là 
12901 Euclid, Garden Grove. https://goo.gl/2E7H4X
-cho các em tuổi 7-9, 10-12, 13-15, hay 16-18
MIỄN PHÍ.
Sẽ có hội chợ giáo dục và có giải thưởng cho các em.
Ghi danh ở Eventbrite (xin tìm "Vietnamese Book") hay https://goo.gl/56eb9i

Liên lạc:
Dr. Bang Lang Do
Assistant Director
National Resource Center for Asian Languages (NRCAL)
(Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á)


__________________________________

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Website:  www.viethoc.com // Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050


6 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/E1%20FLYER%20%202017%20NK%20CONCERT.jpg-v20171031.jpg

 
VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
Chiều Nhạc Ngàn Khơi 2017 - Đàn Chim Tha Hương
Trang giới-thiệu
E1 FLYER 2017 NK CONCERT.jpg-v20171031.jpg     ||     (1.03 MB)
1061k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Final_WC_VietLink%202.jpg-v20171031.jpg-small-%28532x692px%29-162KB.jpg?attredirects=0

VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
California State University, Fullerton - Vietnamese Book Writing Contest
Trang giới-thiệu - NRCAL (National Resource Center for Asian Languages)
Final_WC_VietLink 2.jpg-v20171031.jpg     ||    (4.34 MB)  4447k  View  Download
Final_WC_VietLink 2.jpg-v20171031.jpg-small-(532x692px)-162KB.jpg 
162k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VACGS_Guitar_MinhNguyen_2E9F6832550649F39C8FED3404567065.png-v20171031.png

VVH trân-trọng giới-thiệu sinh-hoạt thân-hữu
The Vietnamese American Classical Guitar Society (VACGS) 
- November 2017 Workshop & Guitar Performance 
VACGS_Guitar_MinhNguyen_2E9F6832550649F39C8FED3404567065.png-v20171031.png
1260k  View  Download     ||     (1.23 MB)


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.pdf-v20171106b.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017 - Giấc Mơ Của Chiều
Bích-chương (PDF)
Giac Mo Cua Chieu - Poster.pdf-v20171106b.pdf     ||    (3.62 MB)
3712k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Giac%20Mo%20Cua%20Chieu%20-%20Poster.jpg-v20171106b.jpg-small-%28807x1050px%29-395KB.jpg


Đêm Nhạc Tháng Mười Một 2017 - Giấc Mơ Của Chiều
Bích-chương (JPG)
Giac Mo Cua Chieu - Poster.pdf-v20171106b.jpg     ||    (7.13 MB)
7303k  View  Download     ||     1082k  View  Download     ||     395k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%20Mot%2C%202017.doc-v20171101.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi Mot, 2017.doc-v20171101.pdf
447k  View  Download
Comments