Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017

posted Oct 16, 2017, 3:02 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 23, 2017, 12:38 PM ]


 ▪  Đêm Nhạc Tháng Mười 2017:  Dòng Giống Tiên Rồng  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:  Lớp Thanh Nhạc VVH - Bế giảng  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học:  Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản - Bế giảng  ▪  
▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học  ▪ 
  □ 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Mười

 

 2017 

 

 

1. Thứ Năm, ngày 12 tháng Mười từ 7:40 PM đến 9:30 PM

     Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học - Bế giảng

     Lớp Thanh Nhạc VVH 

     (10 buổi học.  Từ 10 tháng Tám, 2017 - 12 tháng Mười, 2017)

     Hướng dẫn:  Nhạc trưởng Trần Chúc

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.  Thứ Bảy, ngày 14 tháng Mười từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Hân hạnh giới thiệu đêm nhạc tháng Mười 

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Dòng Giống Tiên Rồng

 

Điều Hợp:

 

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Nhạc Trưởng:   Trần Chúc

 

MC:   

Nguyễn Đồng - Diệu Trang - Hồng Nhung

 

Keyboard:   Đình Thanh

Piano:  Nguyên Thảo, Đan Tâm

Guitar:   Thân Hưũ Thọ - Anh Tài "Guitar"  

Đàn tranh:   Nhã Vân

 

Âm Thanh-Ánh Sáng:  Kim Trung Phạm Ngọc Tuấn

Stage Manager:   Anh Trúc 

 

 Với sự góp mặt cuả:​


Mạnh Quân - Nam Trân  

Hà Phương - Ngọc Diệp Minh An

Thanh Vân - Bích Thuận - Thùy Linh


Ái Liên – Hiến Đào  Hoàng Tuấn  Kim Anh – Kim Phương – Kỳ Hương  Lâm Dung – Lệ Thanh

Linh Đào  Mạnh Tuấn – Minh Nguyệt – Minh Yên – Ngọc Quỳnh

Phương Lan  Quốc Công – Tâm Hương  Thanh Tuấn – Thọ Đoàn – Thuỳ Dung

Thuý Hằng – Trần Thạch – Tuyết Dzung – Xuân Quỳ – Xuân Thanh

 

Nhóm Sóng Xanh:

Coco - Đỗ Quyên - Lee Lee - Đan Tâm - Việt Hải

 

Nhóm Cỏ May:

Lệ Thu - Thuý Hằng - Thuỳ Dung

 

Nhóm Cát Trắng:

Lệ Thanh - Ngọc Mai - Phước Lộc - Thuỳ Dung - Thúy Hằng - Vinh Tín

 

Ban Vũ Viện Việt-Học:

Hồng Nhung - Hồng Ngọc - Hồng Vân - Ngọc Khánh - Phượng Hồng

 

Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học:

Anjelika Thuận Thiên - Catherine Thảo Uyên Cathlin Thảo Mi - Michelle Minh Châu –

Saphire Thục Nghi - Sarah Ngọc Trân - Timothy Huy Tín - Travis Trí Việt

 

Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học và thân-hưũ:

Ái Liên - An Hảo - Bích Vân - Diệu Trang - Hiến Đào - Kimberly Ngô - Kim Phương - Kỳ Hương - 

Lâm Hồng - Lê Tú - Linh Đào - Mạnh Tuấn - Mindy Nguyễn - Minh Nguyệt - Minh Phượng - Nghiã Vũ - Ngọc Dung - Ngọc Trang - 

Nhung Nguyễn - Phương Lan - Quốc Công - Thanh Vân - Thọ Đoàn -

Timothy Trần - Tuyết Dzung - Tuyết Trần - Xuân Quỳ 

 

Lớp Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Võ Bình-Định - Viện Việt-Học 

Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

 


VÉ ỦNG-HỘ:  $20

Liên-lạc để lấy vé:   (714) 269-5037 -   (714) 260-3472

 

Viện Việt-Học:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

3. Chủ nhật, ngày 29 tháng Mười từ 8:30 AM đến 12:30 PM

    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Bế giảng

    Lớp Lightroom và Photoshop Căn-Bản

    (13 buổi học.  Từ 6 tháng Tám, 2017 - 29 tháng Mười, 2017)

    Liên-lạc:  (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

 

 

 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba (cùng gi với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học – 

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu:

1.     □ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng tại Phòng hội Viện Việt-Học: ​                        

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS)

Tháng Mười, 2017:

Thứ Sáu, ngày 6 tháng Mười từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS: 

Nhóm Guitar Tam Tấu Artisan Guitar Ensemble (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

 

2.    Chủ Nhật 22-10-2017, từ 1:00 pm-4:30 pm tại Phòng hội Viện Việt-Học

 

Buổi Giới Thiệu VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

số Tưởng Niệm Nữ Sĩ MINH ĐỨC HOÀI TRINH được tổ chức:

 

Chủ Nhật 22-10-2017, từ 1:00 pm-4:30 pm

tại Phòng hội Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Unit 222, Westminster, CA 92683

 

Sau phần trình bày về Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh là phần thuyết trình về

Ý Nghĩa Của Sự Sống và Cái Chết Trong Văn Hóa Tâm Linh Việt”. 

Diễn giả:  Thượng Tọa Thích Thiện Chánh (đến từ Houston).

 

Ban Tổ Chức:

VĂN ĐÀN THỜI ĐẠI

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGHỆ SĨ

GIA ĐÌNH VÀ NHÓM THÂN HỮU MINH ĐỨC HOÀI TRINH

 

Liên lc:

NBK Phạm Trần Anh:  714-332-9243

NV Nguyễn Quang:  714-892-1351

NS Cao Minh Hưng: 714-403-9315

 


3.    Thứ Bảy 28 tháng 10, 2017 từ 1:00 PM đến 4:00 PM tại Hội Trường Việt Báo


Chương trình giới thiệu tác phẩm:

Khoa Học Phương Tây và Triết Lý Phương Đông” 

của Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng (đến từ Úc Châu) 

Gs Vật Lý Lý Thuyết


Từ 1:00 giờ chiều đến 4:00 giờ chiều

Ngày thứ Bẩy 28 tháng 10 năm 2017

Tại Hội Trường Việt Báo 

Số 14841 Moran Street, Westminster, CA 92683


Với các diễn giả:

GS Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh 

GS TS Orchid Lâm Quỳnh

                                                                                                                                                             

Ban Tổ Chức: 

Phiến Đan (714) 548-22814.    Thứ Bảy 28 tháng 10, 2017 từ 6:00 PM tại Phòng hội Viện Việt-Học


Sóng Xanh Recital - Kỉ (Kỷ) Niệm 10 Năm Sóng Xanh.

“A SÓNG XANH EVENING Celebrating Our 10th Anniversary”

Liên lạc Ban Tổ Chức - Sóng Xanh:

songxanhmusic@gmail.com

songxanh.org


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

 

5 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster%2020x30.jpg-for%20Web-v20171023.jpg

 
 
Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (JPG)
Bích-chương
Poster 20x30.jpg-for Web-v20171023.jpg
381k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster%2020x30.pdf-for%20Web-v20171023.pdf-thumb-%28180x120px%29-11KB.jpg?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Bích-chương
Poster 20x30.pdf-for Web-v20171023.pdf
382k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_Dong%20Giong%20Tien%20Rong_14-6col_4C.pdf-v20171011.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Trang Giới-thiệu 
VVH_Dong Giong Tien Rong_14-6col_4C.pdf-v20171011.pdf     ||    (4.45 MB)
4563k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Program%20Booklet.pdf-for%20Web-v20171017--split-merge--ilovepdf.com.pdf?attredirects=0


Đêm Nhạc Tháng Mười 2017 - Dòng Giống Tiên Rồng (PDF)
Tập Chương-trình 
Program Booklet.pdf-for Web-v20171017--split-merge--ilovepdf.com.pdf     ||    (4.45 MB)
1108k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20thang%20Muoi%2C%202017.pdf-v20171011.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt tháng Mười năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat thang Muoi, 2017.pdf-v20171011.pdf
692k  View  Download

Comments