Tin Sinh Hoạt tháng Chín năm 2017

posted Sep 15, 2017, 4:01 PM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 16, 2017, 1:59 AM ]


 ▪  Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories & My First Book of Vietnamese Words  ▪  
▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Khai Giảng Năm học 2017-2018  ▪  
(Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học)
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Chín 2017:  Lính và Quê Hương  ▪  
 ▪  Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á  ▪ 
 ▪  Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học  
  □ Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Chín

 

 2017 

 

 

1.  Thứ Sáu, ngày 8 tháng Chín từ 7:30 PM đến 9:30 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

     Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á

     Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật)

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

 

2.  Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 3:00 PM đến 5:30 PM

     Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Khai Giảng Năm học 2017-2018

     Bế giảng:  16 tháng Sáu, 2018

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

​​3 
​​
Thứ Bảy, ngày 16 tháng Chín từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -

Giới thiệu đêm nhạc tháng Chín: Lính và Quê Hương

Điều hợp:  Lâm Dung - Ngọc Quỳnh

Với sự góp mặt cuả:  CLBVN VVH và các thân-hưũ

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 


​4
 Thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín từ 10:00 AM đến 2:00 PM

     Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -

     Ra Mắt Sách:  Vietnamese Children's Favorite Stories

                             My First Book of Vietnamese Words

     Tác-giả:  Trần Thị Minh Phước

     Hình minh-diễn:  Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng

     Nhà Xuất-Bản:  Tuttle Publishing

     Chương-trình:  

·       Nói chuyện về hai quyển sách

·       Tâm tình với Tác-giả và Họa-sĩ

·       Văn-nghệ thiếu-nhi, với sự góp mặt của Nhạc-sĩ Nguyễn Đức Đạt

·       Sinh-hoạt học-đường:  Xếp giấy thủ-công

·       Chụp hình lấy liền cho các em học-sinh và gia-đình

·       Quà lưu-niệm cho các em

     Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  


 

Sinh-hoạt hằng tuần:

 

Thứ Hai & Thứ Ba

Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học

LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Ba (ở phòng học nhỏ, trùng gi với lớp Võ)

Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Tư

Ban Vũ Viện Việt-Học – 

Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Năm

Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học (từ 10 tháng 8 đến 12 tháng 10, 2017)

Lớp Thanh Nhạc VVH

từ 7:40 PM đến 9:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (từ 16 tháng 9, 2017 đến 16 tháng 6, 2018)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Năm học 2017-2018

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Chủ-Nhật (từ 6 tháng 8, 2017 đến 29 tháng 10, 2017)

1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Lớp Chỉnh hình căn-bản - Photoshop

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

  

2.  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học

Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  

Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

 

Sinh-hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng.  (Ngoại trừ tháng 9, 2017:

Đêm nhạc tháng Chín được tổ chức vào tuần lễ thứ ba:  ngày 16 tháng 9, 2017).

Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

___________________________________________________________________________________________________________________________


Giới thiệu Sinh-hoạt:

 

Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu buổi Ra Mắt Sách:

 

Chuyện Đời Xưa của Trương Vĩnh Ký với lời chú giải của Nhà văn Nguyễn Văn Sâm.
- Ngày Thứ Bảy 9 tháng 9 ở San Jose, lúc 2:00 PM do Văn Đàn Lạc Việt của nhà văn Chinh Nguyên (Đ/t 
669-225-6043) tổ chức tại CLB/Mây Bốn Phương 730 South 2nd St. San Jose Ca 95112.

- Ngày Chúa Nhựt 24 tháng 9 lúc 10:00 AM ở Nam CA tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu 14550 Magnolia #205 Westminster, CA 92683, do Nha Sĩ Cao Minh Hưng (714-332-9086) và CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức.

 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng: ​                       

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Tháng Chín, 2017:

Thứ Sáu, ngày 1 tháng Chín từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Khách mời đặc biệt cuả VACGS: 

Nhóm Guitar Tam Tấu TRIO CAMINO (8:00 PM - 9:00 PM)

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Liên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

 

 4 Attachments


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LinhvaQueHuong.jpg?attredirects=0

 
 

Đêm Nhạc Tháng Chín 2017 - Lính và Quê-Hương
LinhvaQueHuong.jpg
661k  View  Download


https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Poster_My1stBook-min.pdf?attredirects=0

Bích chương - Ra Mắt Sách: 
    Vietnamese Children's Favorite Stories
    My First Book of Vietnamese Words
Tác-giả:  Trần Thị Minh Phước  -  Hình minh-diễn:  Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng  -  Nhà Xuất-Bản:  Tuttle Publishing
Poster_My1stBook-min.pdf
814k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Thiep%20moi%20_8%20Sept%202017_Gs%20Triet%20Hoc%20Tran%20Duc%20Giang-min.pdf?attredirects=0


Thiệp mời - Thuyết-trình
Khảo sát về phụ-nữ Đông-Bắc-Á và Đông-Nam-Á
Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản)
Thiep moi _8 Sept 2017_Gs Triet Hoc Tran Duc Giang-min.pdf     ||    (1.38 MB)
1422k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20Hoat%20Bo%20Tuc%20thang%20Chin%2C%202017.pdf?attredirects=0Tin Sinh Hoạt Bổ Túc tháng Chín năm 2017
VVH Tin Sinh Hoat Bo Tuc thang Chin, 2017.pdf
720k  View  Download

Comments