Tin Sinh Hoạt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2017

posted May 9, 2017, 7:46 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Sep 16, 2017, 12:34 AM ]

Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

 

Tháng Năm 

 

 2017 

1. Thứ Hai, ngày 1 tháng Năm từ 7:00 PM đến 8:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-
Học
 
    khai
​ ​
giảng LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ 
BÌNH-ĐỊNH 
    Võ sư:  Nguyễn Đăng Khoa
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm từ 3:00 PM đến 5:30 PM
    Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Lễ Biết Ơn Mẹ Cha
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

3. Thứ Bảy, ngày 13 tháng Năm từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm nhạc Hát Cho Mẹ Cha 
    Nhạc sĩ: Huy Cường (Keyboard)
    Với các giọng hát: Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học --
    Ban-Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học -- Trường Việt-Ngữ Viện
    Việt-Học.
    Xuất hiện đặc biệt:
    Minh Phượng (Piano) -- Nguyễn Hậu (Cello) -- Thái Hoàng
    Vào cửa miễn phí. 
    Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: 
info@viethoc.com


4. Chủ nhật, ngày 14 tháng Năm từ 9:00 AM đến 11:00 AM
    
​​
Viện Việt-Học 
 các Bác-sĩ Y Khoa Khoá 1969-1976 Y 
Khoa Đại Học Sài Gòn
    Ra Mắt Sách
Ngữ-Vựng Tiếng Việt
Ngữ-Pháp Việt-Nam
cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
    Trong dịp này, Cơ-Sở Xuất-Bản Viện Việt-Học sẽ trình bày bản in lần thứ
​ 
    
hai của sách Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp 
Âm-Vị-Học 
    của cùng tác-giả.  
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

    

Tháng Sáu

 

 2017 

1. Thứ Bảy, ngày 10 tháng Sáu từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Toạ đàm:  Thơ phổ nhạc với 
    Nhạc-sĩ Võ Tá Hân và Bác-sĩ Thi-sĩ Lưu Trọng Cao Nguyên
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2. Thứ Bảy, ngày 17 tháng Sáu từ 3:00 PM đến 5:30 PM
    Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Lễ Bế-Giảng
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

3. Thứ Bảy, ngày 24 tháng Sáu từ 7:30 PM đến 9:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm "Tâm tình với Trần Trung Đạo"
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


Tháng Bảy 

 

 2017 

1.Thứ Sáu, ngày ngày 7 tháng Bảy từ 6:00 AM đến 7:30 PM
​   ​
Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học – Bế Giảng Lớp Thanh
​ 
Nhạc 
​   ​
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2
. Chủ nhật, ngày 9 tháng Bảy từ 9:00 AM đến 5:00 PM
    Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học -
    Kỉ-Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết
    Giới-thiệu sách, tài-liệu triển-lãm do hậu-duệ Phan Thanh
​   ​
 Giản phụ trách
​ ​
cùng với sự đóng góp của Viện Việt-Học và 
​    ​
thân-hữu.
    Thuyết-trình, thảo-luận, với các diễn-giả từ Nam California,
​   ​
 từ Pháp, và
​​
 từ Úc Châu (qua Skype).
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

​3
. Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy từ 2:30 PM đến 5:30 PM
    Trường Việt Ngữ Viện Việt-Học - Khai giảng Khóa Hè
    Lớp học vào thứ Bảy hằng tuần từ 15-7-2017 đến 26-8-2017.
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
       
​4
. Thứ Bảy, ngày 15 tháng Bảy từ 7:30 PM đến 10:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm nhạc Gặp Nhau IV
    Điều hợp:  CLBVN VVH & Little Saigon Music Center - 
                       Nguyễn Hoàng Anh & Đặng Kính
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com   

​5
. Chủ nhật, ngày 16 tháng Bảy từ 9:00 AM đến 12:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học - Lễ Mãn-khóa
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.comSinh hoạt hằng tuần:


Thứ Hai & Thứ Ba
Trung-Tâm Huấn-Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam - Viện Việt-Học 
LỚP VÕ CỔ-TRUYỀN VIỆT-NAM - VÕ BÌNH-ĐỊNH 
Từ 7:00 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Tư 
Ban Vũ Viện Việt-Học –  
Từ 
​6​
:
​3​
0 PM đến 8:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com


Thứ Năm 
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Sáu
Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi Viện Việt-Học
Từ 6:00 PM đến 7:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy 
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên-khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

Chủ-Nhật 
1.  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – 
Từ 9:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com
   
2. Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học
Từ 5:30 PM đến 7:30 PM  
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.comSinh hoạt hằng tháng:


 Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng  
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 
Liên-lạc: (714) 775-2050 // 

Giới thiệu Sinh-hoạt cuả thân-hưũ Viện Việt-Học:


□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên cuả tháng:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))
Từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: www.vacgs@gmail.com


Viện Việt-Học trân trọng giới thiệu:


 
1. Thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm từ 9:30 AM đến 2:30 PM
    Triển-lãm Thư Ảnh (Nhiếp ảnh kết hợp với Thư Pháp Tiếng 
  ​  ​
Việt) của
​ ​
Tác giả Giáo sư Tăng Hưng (đến từ Canada)
    Giới thiệu:  Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

2.
​ ​
Thứ Bảy, ngày 13 tháng Năm từ 11:30 AM đến 2:30 PM
​    ​
Trình bày quan niệm “Kiến Tánh Thành Phật” – Bác sĩ Trần Xuân Ninh
​    ​
Liên lạc:  Cao Hữu Vinh: (714) 814 8028 | Lê Đức Anh: (714)
 ​
383 1128

​3
. Chủ nhật, ngày 21 tháng Năm từ 2:00 PM đến 5:00 PM
    Ra Mắt Tác Phẩm Mới:   
    THỜI LUẬN VĂN LUẬN - Ts.Ls. Lưu Nguyễn Đạt (đến từ 
Virginia)
    Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

3.  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017 từ 4:00 - 6:30 giờ chiều
     NGÔN NGỮ DẪN XUẤT (Căn bản và diễn tả)
     CONDUCTING LANGUAGE (Basic and expressive) - 
     Diễn giả: Nhạc trưởng Trần Chúc
     Liên-lạc: (714) 892-9414

 
Liên-lạc: 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683  

3 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_KiNiem150Nam_PhanThanhGian_TuanTiet.pdf

 


Thiệp mời Tham dự Kỉ-Niệm 150 Năm Phan Thanh Giản Tuẫn Tiết 
VVH_ThiepMoi_KiNiem150Nam_PhanThanhGian_TuanTiet.pdf  (2.32 MB)
2382k  View Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH_ThiepMoi_RMS_Gs_TranNgocNinh.pdf

Thiệp mời Tham dự Buổi Ra Mắt Sách 
- Ngữ-Vựng Tiếng Việt
- Ngữ-Pháp Việt-Nam
cuả Giáo-sư Trần Ngọc Ninh
ThiepMoi_RMS_Gs_TranNgocNinh.pdf  (3.4 MB)
3489k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/VVH%20Tin%20Sinh%20hoat%20thang%20Nam%2C%20Sau%20va%20Bay%2C%202017__f.pdfTin Sinh Hoạt tháng Năm, tháng Sáu và tháng Bảy năm 2017
Tin Sinh hoat thang Nam, Sau va Bay, 2017__f.pdf
531k  View  DownloadComments