Lịch & Tin Sinh Hoạt tháng Hai năm 2017

posted Feb 3, 2017, 8:10 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 17, 2017, 3:48 PM ]
 ▪  Tin Thư-viện Viện Việt-Học  ▪ 
 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nam-Hàn, Nhật-Bổn và Việt-Nam trong cõi Đông Á và Đông-Nam-Á  ▪ 
 Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 
(đến từ Nhật-Bản)
 ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Các lớp nhập học trở lại sau 2 tuần nghỉ Tết Nguyên-Đán  ▪ 
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Muà Tình Yêu  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪ 
Khai-giảng 
Lớp Nhiếp-Ảnh 2017 (13 tuần lễ)
và 
Nik Software Workshop
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông  ▪ 
   Ban Hợp-Xướng VVH - Hạn chót ghi danh tham gia BHX chương-trình Dòng Giống Tiên Rồng (trình diễn vào tháng Mười, 2017)   

 


 Tháng Hai 
 2017 


Little Saigon, ngày 3 tháng Hai năm 2017 

Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 
 
Viện Việt-Học chân thành cảm tạ các quí-vị Giáo-sư và quí-vị đã tham gia và hỗ trợ Viện trong năm qua.  Viện Việt-Học kính chúc các quí-vị năm Đinh Dậu 2017 An-khang và Thịnh-vượng.

Viện Việt-Học kính gởi đến các quí-vị Tin Sinh-Hoạt tháng Hai, 2017.  Kính mời các Quí-vị tham dự sinh-hoạt cuả Viện và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

Viện Việt-Học đặc biệt chân-thành cảm tạ các quí ân-nhân đã bảo trợ các sinh-hoạt về văn-hoá và giáo-dục của Viện. 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

Viện Việt-Học 

 


Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học

(29 tháng Giêng, 2017)

                   I.  Lịch sinh-hoạt tháng Hai, 2017 (xin xem att. file: # 1)
                   II.  Tin thư-viện VVH
                III.  Thông-báo (xin xem att. file: # 3)
    IV.  Tin buổi Tất-Niên Bính-Thân VVH (xin xem att. files: # 4.1. & 4.2.)


I. Tháng Hai

1. Thứ Bảy, ngày 4 tháng Hai từ 3:00 PM đến 5:30 PM.
    Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Các lớp nhập học trở lại sau 2 tuần
    nghỉ Tết Nguyên-Đán.
    Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

2. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Hai từ 7:30 PM đến 10:30 PM
 
    
    Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học -
    Ðêm nhạc thính-phòng tháng Hai - Muà Tình Yêu
    Điều-hợp:  Lâm Dung - Ngọc Quỳnh - Thanh Mai   
    Vào cửa miễn phí. 
    Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com3a. Chủ-nhật, ngày 12 tháng Hai từ 9:30 AM đến 12:30 PM
    Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học -
    Khai-giảng Lớp Nhiếp-Ảnh 2017 (13 tuần lễ)
    và 
3b. Nik Software Workshop (Bắt đầu ngày 12 tháng 03 năm 2017,
        6 buổi (cách tuần)
    Giờ học:  9:30 AM – 12:30 PM (như Lớp Nhiếp-Ảnh 2017)
    Địa Điểm:      VIỆN VIỆT-HỌC
                          15355 Brookhurst Street, Suite # 222
                          Westminster, CA 92683
    Liên-lạc:        thongankha@gmail.com
                          kimppham2004@yahoo.com
                          (714) 386-0954

4.  Chủ-nhật, ngày 19 tháng Hai năm 2017 từ 2:00 PM đến 5:00 PM
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ0MjgxMDA2MTBhYmUxNGM

Thuyết trình:  Nam-Hàn, Nhật-Bổn và Việt-Nam trong cõi Đông Á 
và Đông-Nam-Á.  
Diễn giả: Gs Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản).
 


5a.  Chủ-nhật, ngày 19 tháng Hai năm 2017
  Ban Hợp-Xướng Viện Việt-Học - Hạn chót ghi danh tham gia BHX
  chương-trình Dòng Giống Tiên Rồng (trình diễn vào tháng Mười, 2017)

5b.  Chủ-nhật, ngày 26 tháng Hai năm 2017 từ 3:30 PM - 5:30 PM
  Thử giọng với nhạc-trưởng Trần Chúc 

5c.  Chương-trình tập dợt:  Mỗi Chủ-nhật từ 5:30 pm - 7:30 pm  
                                               Bắt đầu từ Chủ-nhật 5 tháng Ba, 2017.
       Liên-lạc:   (714) 269-5037
                        (714) 271-2822
                        (714) 775-2050
                        E-mail:  info@viethoc.com


Sinh hoạt hằng tuần:

Thứ Năm 
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 707-7454 // Email: info@viethoc.com

Thứ Bảy 
Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên-khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường
Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

Chủ Nhật 
Câu-Lạc-Bộ Nhiếp Ảnh Viện Việt-Học – 
Nghỉ Tết Nguyên-Đán cho đến khi khai giảng khóa mới, vào ngày 12 tháng Hai, 2017.
Từ 9:30 AM đến 12:30 PM
Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com
   

Sinh hoạt hằng tháng:

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng (ngoại trừ tháng Giêng, 2017)
Đêm nhạc Thính-phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học
Từ 7:30 PM đến 10:30 PM 


Giới thiệu Sinh-hoạt của thân-hưũ Viện Việt-Học:

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng:                         
Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ 
(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))
Từ 7:00 PM đến 10:00 PM
Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: lebaden2005@yahoo.com


II. Tin Thư-viện

1.  Sưu tầm tài-liệu, nhận sách từ ân-nhân
a.  Sách/Báo điện-tử:  Hiện tại Thư-Viện có khoảng 800 nhan-đề và 15 nhan-đề báo đã xuất bản trong nước trước 1975 và ở hải-ngoại sau 1975, như: 
- Bulletin des Amis du Vieux Huế, 1914-1944; 
- Dòng Việt, 1993-2008; 
- Nam Phong, 1917-1934 (VVH xb, đủ số); 
- Ngày Nay, v.1 (1935) - v.224 (1940); 
- Ngày Nay Kỷ Nguyên Mới, v.1 - 16 (1945); 
- Phong Hóa, v.1 (1932) - v.180 (1936); 
- Sử Điạ tập san (ĐH Sư Phạm, Saigon), v.1 (1966) - v.29 (1975); 
- Thanh Nghị, v.1 (1941) - v.120 (1945); 
- Tri Tân, v.1 (1941) - v.212 (1945); 
- Tư Tưởng (Đại Học Vạn Hạnh: 1967-1975); 
- Văn Sử Địa (1955-1959) & Index; …
b.  Nhà văn Trúc Chi, chủ bút Phạm Phú Minh, và anh Nguyễn Vũ Vincent (thuộc Ban Số hóa của Nhóm Văn Học Nghệ Thuật và Văn Học) gửi tặng thư-viện VVH 5 nhan-đề báo điện-tử là: 
     b.1.  Bách Khoa (1957-1975)
     b.2.  Thế Kỷ 21
     b.3.  Văn học Nghệ thuật (bộ cũ)
     b.4.  Văn học Nghệ thuật (bộ mới) và 
     b.5.  Văn học -Tạp Chí Sáng Tác-Nhận Định Văn Nghệ 
     b.6.  Bách Khoa số 1 (15-1-1957) – 426 (20-4-1975) 
     b.7.  Thế Kỷ 21: Chủ-bút Phạm Phú Minh tặng.  
              Số 1 (May 1980) – số 223 (Nov. 2007) 
     b.8.  Văn học -Tạp Chí Sáng Tác Nhận Định Văn Nghệ: 
             (Chủ-nhiệm: Nguyễn Mộng Giác, và các vị khác.) 
             Số 1 (Feb. 1986) - số 126 (Feb.-Apr. 1986)
c.  Hiện nay Thư-viện đã làm biên-mục được 3.427 nhan-đề (titles) với số-mã-sọc là 4.204 dành cho cuốn Nho Phong sau 100 năm mới tái bản của Nhất Linh, do nhà văn Nguyễn Tường Thiết tặng. 
Ngoài ra, Thư-viện có nhận thêm một số sách mới xuất bản như của Bs Ngô Thế Vinh (về sông Cửu Long), tác-giả Lục Đức Thuận (về tiền cổ VN), hậu-duệ của tác giả Đỗ Bá Thế (Thím Bảy Giỏi), Nhà Bình-luận Ngô Nhân Dụng (Đứng Vững Ngàn Năm), Tiến-sĩ Nguyễn Trọng Thuỷ, Nhà văn Nhật Tiến tặng 20 tác-phẩm cho thư-viện VVH.
Nhiếp-Ảnh-Gia Lưu Thanh Vương tặng tác-phẩm My Homelands cho thư-viện VVH.  
Nhà văn, đạo-diễn Ngọc Minh, và tủ sách cuả luật-sư Trần Thanh Hiệp (Pháp) đang được chuẩn bị để được chuyển về thư-viện theo đường biển.

2.  Phục-vụ độc-giả cuả Viện
Ngoài việc chuyên-môn làm biên-mục, sắp xếp tài-liệu thư-viện cho có thứ-tự theo số-hiệu cuả sách (theo chủ-đề cuả sách xếp trên kệ sách,)  Thư viện VVH vẫn thường xuyên tìm tài-liệu để giúp đỡ, phục vụ các vị giáo-sư cuả Viện và các nơi khác trong việc nghiên-cứu cuả các giáo-sư và cuả giới nghiên-cưú.  Các ban viên thuộc Ban Thư-Viện có nhiệm-vụ lấy sách ra cho mượn (check out) và để sách trở lại vị-trí cũ trên kệ sách (check in) mỗi khi các giáo-sư và sinh-viên cuả Viện có nhu-cầu mượn / trả sách cho Thư-Viện.

3.  Dự-tính tương-lai
Trong tương-lai, hi-vọng khi số sách đã làm biên-mục được tăng lên khoảng trên 10.000 nhan-đề, chúng tôi sẽ cho: 
Nối mạng Internet để tất cả mọi người có thể truy cập vào Thư-mục Trực-tuyến cuả Thư-viện.

Lời cảm-ơn 
Ban Thư-Viện VVH trân-trọng cám ơn các quí-vị:  Học-giả, Giáo-sư, Nhà xuất-bản, Quí-vị thiện-nguyện-viên, và Quí vị trong Hội-Đồng Điều-Hành, Ban Kĩ-Thuật Viện Việt-Học đã hỗ trợ cho việc làm cuả Thư-Viện ngõ hầu đạt được hiệu-quả cụ-thể.
“... Để xây dựng một nền Việt-Học tân-tiến mà qua đó Thư-viện là hồn cuả Viện… Tương-lai cuả Viện sẽ tuỳ thuộc vào Thư-viện…”
Đây là lời nhắn-nhủ cuả cố Giáo sư Nguyễn Khắc Kham, người đã luôn nhắc nhở và hỗ trợ tinh-thần để Thư-Viện VVH tiếp-tục tiến bước không ngừng trên con đường bảo-tồn văn-hóa Việt, duy-trì và cải-tiến Thư-viện VVH ngày càng hoàn-thiện hơn.  Lời nhắn-nhủ này cũng là chỉ-nam cuả Thư-Viện Viện Việt-Học.

III.  Thông-báo
              (xin xem att. File # 3)

IV. Tin về buổi Tất-Niên Bính-Thân VVHLiên-lạc: 
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683  


6 Attachments
Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học (File: # 1)Tin Sinh-Hoạt Viện Việt-Học (File: # 1)
1.VVH Tin Sinh hoat-2017_2_.pdf
545k  View  Download

Bích-chương - Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2017: Mùa Tình Yêu (File: # 2)Bích-chương Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2017: Mùa Tình Yêu (File: # 2)
MuaTinhYeu.jpg
932k  View  Download

Các Thông-báo của Viện Việt-Học 2017 - (File: # 3)Thông-báo của Viện Việt-Học 2017 - (File: # 3)
3.Tin sinh hoat VVH_29 thang Gieng_2017_Thong-bao_.pdf
519k  View  Download

Tập Chương-trình - Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.1)


Tập Chương-trình - 
Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.1)
4.1.VVH_Tat Nien 2016_PRINT File.pdf-(sejda.com).pdf     ||     [16 MB - large file]
15659k  View  Download

Hình lưu niệm  -  Khai-mạc chương-trình Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.2)


Hình lưu niệm - 
Khai-mạc chương-trình Tất-niên Bính-Thân 2016 & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (File: # 4.2)
4.2.IMG_6010.jpg
461k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ0MjgxMDA2MTBhYmUxNGM


Thiệp mời - Thuyết-trình 
Nam-Hàn, Nhật-Bản và Việt-Nam Trong Cõi Đông-Á và Đông-Nam-Á
Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật-Bản)
Thiep moi _19 thang 2_Gs Triet Hoc Tran Duc Giang.pdf
2408k  View  Download
Comments