Lịch Sinh Hoạt tháng Giêng năm 2017

posted Jan 26, 2017, 8:08 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Jan 27, 2017, 7:17 AM ]

 ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống Đinh-Dậu 2017  ▪  
 ▪  Tất-Niên Bính-Thân 2016 Viện Việt-Học  ▪  
 ▪  Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học ▪  
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng:  Xuân và Quê-Hương  ▪  
 ▪  Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông 2017  ▪ 
 ▪  Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên khóa 2016 – 2017  ▪ 
(Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học)
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học – Photography Post-Processing - Lớp Nâng Cao  ▪ 

 

Tháng Giêng
 2017 

 

 

 

1. Thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng từ 3:00 PM đến 5:30 PM.

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học - Lễ Tết Truyền-Thống

     Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: info@viethoc.com

 

2. Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng từ 10:30 AM đến 10:30 PM

     Chủ-nhật, ngày 22 tháng Giêng từ 10:00 AM đến 5:00 PM.

 

TẤT-NIÊN BÍNH-THÂN 2016 - VIỆN VIỆT-HỌC

TRIỂN-LÃM NHIẾP-ẢNH VIỆN VIỆT-HỌC

(xin mời xem Thiệp Mời để biết thêm chi tiết)

 

2b. Thứ Bảy, ngày 21 tháng Giêng từ 7:30 PM đến 10:30 PM

       Ðêm nhạc Tất-Niên, tháng Giêng - Xuân và Quê-Hương

       Điều-hợp:  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 

      

      Với sự góp mặt cuả

  Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và Thân-Hưũ

  Trung-Tâm- Huấn Luyện Võ Cổ-Truyền Việt-Nam

  Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học

 

     Vào cửa miễn phí.

     Giữ chỗ trước xin liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: info@viethoc.com

 

Sinh hoạt hằng tuần:

 

Thứ Nă(Nghỉ Tết Nguyên Đán vào ngày 19 tháng Giêng, 2017)
Lớp Học Chữ Nho Qua Tiếng Phổ Thông
Từ 7:00 PM đến 9:00 PM
Liên-lạc: (714) 707-7454 // Email: 
info@viethoc.com

 

Thứ Bảy (Nghỉ Tết Nguyên Đán vào các ngày 21 và 28 tháng Giêng, 2017)

Trường Việt-ngữ Viện Việt-Học – Niên khóa 2016 – 2017
Lớp học Việt-ngữ & Sinh-hoạt học-đường

Từ 3:00 PM đến 5:30 PM
Liên-lạc: (714) 269-5037 // Email: 
info@viethoc.com

 

 

Chủ Nhật

Câu-Lạc-Bộ Nhiếp Ảnh Viện Việt-Học –

Photography Post-Processing - Lớp Nâng Cao

Từ 8:30 AM đến 12:30 PM

Liên-lạc: (714) 386-0954 // Email: info@viethoc.com

 

                              

Sinh hoạt hằng tháng:

 

□ Mỗi thứ Bảy thứ nhì của tháng (ngoại trừ tháng Giêng, 2017)

Đêm nhạc Thính phòng Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

Từ 7:30 PM đến 10:30 PM

Liên-lạc: (714) 775-2050 // Email: vienviethoc_clbvn@yahoo.com

 

 

Giới thiệu: Sinh hoạt của thân-hưũ Viện Việt-Học:

 

□ Mỗi thứ Sáu đầu tiên của tháng: ​                       

Hội Tây Ban Cầm Cổ Điển Việt Mỹ

(Vietnamese American Classical Guitar Society - (VACGS))

Từ 7:00 PM đến 10:00 PM

Liên-lạc: (626) 454-9991 // Email: lebaden2005@yahoo.com

 

 

Liên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 

Email: info@viethoc.com  // (714) 775-2050

  
4 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/ThiepMoiTatNienVVH_Invitation%288.5X11%29-P1-4_.jpg?attredirects=0Thiệp Mời - Tất-niên Bính-Thân 2016 - Viện Việt-Học & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (Mặt ngoài, trang trước và sau)
ThiepMoiTatNienVVH_Invitation(8.5X11)-P1-4_.jpg
359k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/Invitation%288.5X11%29-P2-3-Online_.jpg-thumb-%28180x120px%29.pngThiệp Mời - Tất-niên Bính-Thân 2016 - Viện Việt-Học & Triển-lãm Nhiếp-ảnh Viện Việt-Học (Mặt trong, trang trái và phải)
Invitation(8.5X11)-P2-3-Online_.jpg
310k  View Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/XuanvaQueHuong.jpg?attredirects=0Bích-chương - Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Giêng 2017:  Xuân và Quê-Hương
XuanvaQueHuong.jpg
723k  View Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ1NjQzNGRhOThmNmZjYmMLịch Sinh Hoạt Tháng Giêng 2017
VVH Tin Sinh hoat thang Gieng 2017.pdf
473k  View  Download
Comments