Lịch Sinh Hoạt tháng Hai năm 2016

posted Jan 7, 2016, 8:56 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Feb 9, 2016, 3:03 AM ]
 ▪  Buổi nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam  ▪ 
 Diễn-giả: Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang 
 ▪  Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai:  Yêu  ▪ 
 ▪  Họp Mặt Tất-Niên - Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học  ▪ 
 Một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai: 
   Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi VVH   
   Trường Việt-Ngữ VVH - Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học   
   Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân   
 Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân 
 Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam 

 

 Tháng Hai 
 2016 

Little Saigon, ngày 2 tháng Hai năm 2016 

 

Kính gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 

 

Năm mới Bính-Thân, 2016, Viện Việt-Học kính chúc các Quí-vị an-cát và thịnh-vượng. 

(xin xem Thiệp Tết:  File: # 3) 

 

VVH kính gởi đến các Quí-vị lịch sinh-hoạt tháng Hai, 2016. 

Kính mời các Quí-vị tham dự và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

 

Viện Việt-Học 

 

Lịch sinh-hoạt 

1.Thứ Tư 3 tháng Hai năm 2016 từ 7:30 PM - 9:30 PM (Thiệp Mời, File: # 1) 

    Nói chuyện về đề-tài:  Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam 

    Diễn-giả:  Giáo-sư Triệt Học Trần Đức Giang (đến từ Nhật) 

 

2. Chủ-nhật 7 tháng Hai, 2016 lúc 9:30 AM 

     Câu-Lạc-Bộ Nhiếp-Ảnh Viện Việt-Học tổ chức 

     Họp Mặt Tất-Niên 

 

3. Thứ Bảy 13 tháng Hai năm 2016 từ 7:30 PM – 10:30 PM (File: # 2

     Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai, chủ-đề 

   Yêu 

    Điều-hợp:  Ngọc Diệp & Bùi Khanh 

 

 

4. Ngoài ra, một số sinh-hoạt cuả VVH trong tương-lai: 

  

4.1. Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học và 

       Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên VVH (Files: # 4.1 và 4.2): 

4.1.1. Nhận ghi-danh tham-gia Ban Hợp-Xướng Thiếu-Nhi

4.1.2. Mở Khoá Hè 2016:  Học Đọc Học Viết Tiếng Việt theo phương-pháp Âm-vị-học 

          trong 6 tuần lễ, vào mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:00 PM, 

          bắt đầu Thứ Bảy 16 tháng Bảy đến 27 tháng Tám năm 2016

  

4.2. Chủ-nhật 31 tháng Bảy năm 2016 từ 11:00 AM - 4:00 PM 

       Kỉ-Niệm  110 Năm Phong-Trào Duy-Tân 

4.2.1. Triển-lãm, sách, tài-liệu về Phong-trào Đông-Du và Phong-trào Duy-Tân. 

4.2.2. Từ 2:00 PM - 3:30 PM nói chuyện về đề-tài 

          Duy-Tân: Con Đường Sống Cuả Việt-Nam 

 

Viện Việt-Học 6 Attachments
https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjQ1NjE2YmQ1Y2YyYWQ0NWIThiệp Mời - Nhân-Sinh Vùng Đông-Nam-Á và Việt-Nam (File: # 1)
1.TM-Nhan Sinh Vung DNA va VN_In 20_Hai mat_5.5 x 8.5.pdf
462k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.Poster%204%20TV_Final.jpg?attredirects=0Bích-chương Đêm Nhạc Thính-Phòng Tháng Hai 2016: Yêu (File: # 2)
2.Poster 4 TV_Final.jpg
1031k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.VVH-TetBinhThan%20Poster%2830x20%29-1.jpg?attredirects=0Thiệp Tết - Năm mới Bính-Thân 2016 (File: # 3)
3.VVH-TetBinhThan Poster(30x20)-1.jpg
239k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/4.1.BHX%20TN_2016_20%20x%2030_Resized.jpg?attredirects=0Thông Báo - Ban Hợp Xướng Thiếu Nhi VVH (File: # 4.1)
4.1.BHX TN_2016_20 x 30_Resized.jpg
191k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/4.2.KhoaHe2016-Poster02%28resized%29_Final-edited-web.jpg?attredirects=0Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học - 
Khóa Hè 2016: Học Đọc và Viết Tiếng Việt theo Âm-vị-học (File: # 4.2)
4.2.KhoaHe2016-Poster02(resized)_Final-edited-web.jpg
289k  View  Download

https://docs.google.com/a/viethoc.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmlldGhvYy5jb218d2VifGd4OjVmNWZkOGI3NjE3ZTRlMGU
Lịch Sinh Hoạt Tháng Hai 2016
0.Lich sinh hoat thang Hai 2016_2.docx-r2v2-web.docx
18k  View  Download


Comments