Lịch Sinh Hoạt tháng Chạp năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:16 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Dec 25, 2015, 6:48 AM ]

Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ buổi Ra Mắt hai tác phẩm:


Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm 

và 

Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền

—•–—Little Saigon, ngày 22 tháng Mười Hai năm 2015 

 

Kính-gởi: Các quí-vị Giáo-sư, nhà Nghiên-cưú, Ân-nhân, Đồng-bào và Thân-hưũ, 

 

Viện Việt-Học hân hạnh bảo trợ và kính gởi đến các quí vị Thiệp Mời buổi Ra Mắt Sách hai tác phẩm:

Lưu Nguyễn Đạt - Dòng Thơ 50 Năm và Huỳnh Thục Vy - Nhận Định Sự Thật Tự Do và Nhân Quyền.  Kính mời các Quí-vị tham dự và kính nhờ Quí-vị giúp phổ biến tin này đến thân-hưũ. 

 

Trân-trọng kính mời và cảm ơn Quí-vị. 

 

Viện Việt-Học 


---------- Forwarded message ----------
From: drLuu nguyendat 

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ.  ĐA TẠ


1
2015 NOV 22 THƯ MỜI VVH 800
2015 NOV 11 FINAL 900 RMS VIỆN VIỆT HOC 27 DEC 2015. 900 SIZE
2

1 source    ||   2 source

Comments