Lịch Sinh Hoạt tháng Mười Một năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:15 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 30, 2015, 9:26 AM ]

 ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và Nay  ▪  
 ▪  Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn Mẹ Cha  ▪  
 ▪  Triển lãm Cổ thư & Cổ vật  ▪  Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm  ▪ 
 ▪  Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016  ▪ 
 ▪  Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà  ▪ 
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪ 

 Tháng Mười Một
 2015 

A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học

A.1. Đêm nhạc Thính phòng:  Thu, Xưa và Nay

Thứ Bảy 7 tháng ời Một, 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM

Điều hợp:  Huy Hoàng . Kim Yến

 

A.2. Đêm nhạc chủ-đề:  Biết Ơn Mẹ Cha

Câu-Lạc-Bộ Học-sinh Sinh-viên Thanh-niên VVH thực hiện

Thứ Bảy 14 tháng Mười Một từ 7:30 PM - 10:00 PM

Điều hợp:  Hoàng Anh . Thanh Chi

 


B. Diễn Đàn Việt-học Viện Việt-Học - Triển lãm, Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ NômGiới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016

Chủ-nhật 8 tháng Mười Một, 10:00 AM - 5:30 PM


B.1. Triển lãm Cổ thư & Cổ vật - 10:00 AM – 1:30 PM

B.2. Phát chứng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm - 11:30 AM

B.3. Giới thiệu và phát hành Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016:
Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà - 2:00 PM - 5:30 PM
Điều hợp:  Nhạc-sĩ Hoàng Hà và Hội Ca Cầm

(xin mời xem bích chương gởi kèm)C. Câu-Lạc-Bộ Nôm - Lớp Chữ Nho - Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học:

C.1. Câu-Lạc-Bộ Nôm

       Lớp chữ Nôm 2015

       Từ 9:00 AM - 12:00 PM

       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng

       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015

       Phát chng-chỉ mãn khoá Lớp chữ Nôm: Chủ-nhật 8 tháng Mười Một 2015

 

C.2. Lớp Chữ Nho

      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM - 9:30 PM

C.3. Trường Việt-Ngữ VVH

       Năm học 2015-2016: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:30 PM

       Ngày khai-giảng: Thứ Bảy 12 tháng Chín, 2015

       Ngày bế-giảng:  Thứ Bảy 18 tháng Sáu, 2016

 

C.4. Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc:

       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM - 12:00 PMLiên-lạc:

Viện Việt-Học

15355 Brookhurst St., Suite 222

Westminster, CA 92683  //  Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com

 

Trân-trọng,

Viện Việt-Học
5 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/2.thu%20xua%20va%20nay.jpg


Đêm nhạc Thính phòng tháng 11, 2015: Thu - Xưa và Nay
2.thu xua va nay.jpg
279k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.3.PBMT%202016-Poster01-%2830x20%29-Resized.jpg?attredirects=0


Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 (poster 1) - Chương trình Chiều nhạc Hát Về Quê Nhà
(Hát về Quê hương)
3.3.PBMT 2016-Poster01-(30x20)-Resized.jpg
331k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.1.PBMT%202016-Poster02-%2830x20%29-Resized.jpg?attredirects=0


Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 (poster 2) - Giới-thiệu và Phát-hành
3.1.PBMT 2016-Poster02-(30x20)-Resized.jpg
391k  View  Download

https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/3.2.PBMT%202016-Poster03-%2830x20%29-Resized_Web.jpg?attredirects=0


Phong Bao Mừng Tuổi Xuân Bính-Thân 2016 (poster 3) - Triển lãm Cổ thư & Cổ vật
3.2.PBMT 2016-Poster03-(30x20)-Resized_Web.jpg
1838k  View  Download

Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười Một 2015
VVH_Lich Sinh Hoat11_Thang Muoi Mot nam 2015.doc-v6(r6)-web.doc
       48k  View  Download


Comments