Lịch Sinh Hoạt tháng Mười năm 2015

posted Apr 11, 2015, 5:14 AM by Chí-Thông Nguyễn   [ updated Oct 30, 2015, 6:49 AM ]

 ▪  Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru  ▪  
 ▪  Câu-Lạc-Bộ Nôm  ▪  Lớp Chữ Nho  ▪ 
 ▪  Trường Việt-Ngữ VVH  ▪  Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc  ▪ 

 Tháng Mười 
 2015 
A. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học 
A.1. Đêm nhạc Thính phòng:  Lời Mẹ Ru 
Thứ Bảy 17 tháng ời, 2015 từ 7:30 PM – 10:00 PM 
Những tình-khúc Dân Ca qua những điệu Ngâm, Hò, Hát Ru, Hát Rao (Bắc, Trung, Nam), Thi Ca Tao Đàn, Lẩy Kiều, Sa-Mạc, Bồng-Mạc, Hát Xẩm, Hát Quan-Họ, Bài-Chòi, Chầu-Văn, Ca-Trù... 
Trong dịp này, Cơ-sở Xuất-bản Viện Việt-Học sẽ phát hành tập Lời Rao Hàng Rong cuả Trường Viễn Đông Bác Cổ. 

A.2. Hội-Quán Thơ Nhạc – Hát Với Nhau
Thứ Bảy 31 tháng ời, 2015 từ 7:30 PM - 11:30 PM

Không sinh hoạt vào Thứ Bảy 31 tháng ời, 2015 (từ 7:30 PM - 11:30 PM) như đã loan báo.

Hội Quán Thơ Nhạc chân thành cáo lỗi cùng quí thân hữu​ về thay đổi này.

Hội Quán Thơ Nhạc (HQTN) thuộc Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học sẽ không còn sinh hoạt định kì kể từ cuối tháng Mười, 2015, và xin sẽ thông báo đến quí vị khi lịch trình mới cho sinh hoạt này được hoàn chỉnh.


B. Câu-Lạc-Bộ Nôm - Lớp Chữ Nho - Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học:
B.1. Câu-Lạc-Bộ Nôm
       Lớp chữ Nôm 2015
       Từ 9:00 AM - 12:00 PM
       Chủ-nhật tuần lễ thứ Hai và tuần lễ cuối cuả mỗi tháng
       Ngày khai-giảng:  Chủ-nhật 31 tháng Năm, 2015
       Ngày bế-giảng:  Chủ-nhật 25 tháng Mười 2015
 
B.2. Lớp Chữ Nho
      Mỗi tối thứ Năm từ 7:30 PM - 9:30 PM
B.3. Trường Việt-Ngữ VVH
       Năm học 2015-2016: Mỗi thứ Bảy từ 3:00 PM - 5:30 PM
       Ngày khai-giảng: Thứ Bảy 12 tháng Chín, 2015
       Ngày bế-giảng:  Thứ Bảy 18 tháng Sáu, 2016
 
B.4. Lớp Võ Truyền-Thống Dân-Tộc:
       Mỗi sáng thứ Bảy từ 10:00 AM - 12:00 PM

Liên-lạc:
Viện Việt-Học
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683  //  Tel: (714) 270-8110  // E-mail: info@viethoc.com
 
Trân-trọng,
Viện Việt-Học


2 Attachments
https://sites.google.com/a/viethoc.com/web/upload/LoiMeRu%2010-17-15b.jpg?attredirects=0Đêm nhạc Thính phòng Tháng 10, 2015 - Lời Mẹ Ru
LoiMeRu 10-17-15b.jpg
410k  View  Download


Lịch Sinh Hoạt Tháng Tư 2015
Lịch Sinh Hoạt Tháng Mười 2015
VVH_Lich Sinh Hoat10_Thang Muoi nam 2015_v2(r3)_web.doc
       45k  View  Download

Comments